Międzyplony i Program węglowy eAgronom: Jak zwiększyć zyski i poprawić zdrowie gleby?

Tuesday, July 2, 2024

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Przygotuj się na dodatkowy zysk w przyszłym roku!

Wprowadź międzyplony po tegorocznych żniwach, dołącz do Programu Węglowego eAgronom i zacznij generować kredyty węglowe. Pomożemy Ci na każdym etapie i dostosujemy strategie pod Twoje gospodarstwo. Zyskaj więcej dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu. Jesteśmy niezależnym liderem na rynku programów węglowych, któremu zaufało ponad 3000 gospodarstw.


Międzyplony: klucz do zdrowia gleby i zrównoważonego rolnictwa

Uprawa międzyplonów niesie ze sobą szereg korzyści, zwłaszcza z punktu widzenia rolnictwa węglowego. Dostarczają one do gleby biomasę, która jest substratem do powstawania próchnicy składającej się głównie z węgla. Dodatkowo, międzyplony ograniczają wymywanie składników pokarmowych, dostarczają azot, strukturują glebę, przeciwdziałają erozji oraz wspomagają ochronę roślin.

Rodzaje międzyplonów

W Programie Węglowym eAgronom wyróżniamy następujące kategorie międzyplonów:

  • Podstawowy: 1 gatunek (z wiązaniem azotu lub nie) lub 2 gatunki (bez wiązania azotu).

  • Premium: 2 gatunki z co najmniej jednym gatunkiem wiążącym azot.

  • Premium+: 3 lub więcej gatunków (z roślinami bobowatymi).

Wczesne międzyplony wygenerują więcej kredytów węglowych niż późne międzyplony, a międzyplony Premium lub Premium+ wygenerują więcej kredytów niż podstawowe międzyplony.

Międzyplony ozime i ścierniskowe

Międzyplony ozime to głównie zboża siane po jesiennych zbiorach, które zapobiegają erozji gleby, zwalczają chwasty, zatrzymują wilgoć i ograniczają ucieczkę składników odżywczych.

Międzyplony ścierniskowe, wysiewane od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymywane na polu co najmniej do 15 października, służą do zwalczania chwastów, erozji i przygotowania gleby do następnej uprawy.

Korzyści z upraw okrywowych

Zdrowie i żyzność gleby

Korzenie roślin okrywowych zapobiegają erozji powodowanej przez wodę i wiatr. Niektóre gatunki mogą dostosowywać składniki odżywcze do bardziej przyswajalnych form dla innych roślin. Ponadto kwitnące gatunki międzyrzędowe przyciągają zapylacze, a płytkie i głęboko zakorzenione rośliny okrywowe penetrują glebę na alternatywnych poziomach, przeciwdziałając zagęszczaniu i poprawiając napowietrzanie.

Wzbogacanie azotu

Rośliny strączkowe, znane jako rośliny okrywowe wiążące azot, w symbiozie z bakteriami rhizobium zmniejszają choroby korzeni roślin. Bakterie pobierają węglowodany z roślin strączkowych, a substancja odżywcza uwalnia się, gdy rośliny okrywowe wiążące azot lub bakterie obumierają i rozkładają się.

Kontrola wilgoci

Rośliny okrywowe mogą pobierać nadmiar wody po zimowych opadach deszczu, wspomagać infiltrację wody i napowietrzanie gleby korzeniami, oraz zatrzymywać wilgoć dla roślin głównych.

Kredyty węglowe: Dodatkowy dochód i zrównoważony rozwój

Każde zarejestrowane pole może zacząć generować kredyty węglowe po pierwszych zbiorach w sezonie, w którym wprowadzono odpowiednie zmiany w praktyce. Przykładowo, jeśli umowa została podpisana w lipcu 2024 r., pierwszymi praktykami generującymi kredyty węglowe będzie wysiew międzyplonów po zbiorach w 2024 r. oraz uproszczenie upraw pożniwnych.

Więcej na temat finansowych korzyści wynikających z przystąpienia do Programu węglowego eAgronom- tutaj

Dodatkowe praktyki zwiększające sekwestrację węgla

  • Ograniczenie stosowania azotu mineralnego: zmniejszenie emisji N2O z gleby.

  • Zwiększenie nawożenia organicznego: zwiększenie dopływu węgla do gleby i materii organicznej.

  • Zwiększanie retencji resztek na polu: zwiększenie dopływu węgla do gleby, materii organicznej i pokrywy gleby.

Trwałość i ryzyko ulatniania dwutlenku węgla

Sekwestracja węgla oznacza trwałe magazynowanie dwutlenku węgla. W eAgronom ryzyko potencjalnego odwrócenia trwałości z węgla organicznego w glebie będzie zarządzane poprzez ocenę ryzyka i określenie odpowiedniej puli buforów trwałości.

Unikamy wycieków, takich jak niedopuszczanie praktyk o wysokim ryzyku wycieku (np. obornik organiczny nie może być importowany spoza gospodarstwa uczestniczącego w programie).

Podsumowanie

Międzyplony i uczestnictwo w Programie Węglowym eAgronom to kroki ku zrównoważonemu rolnictwu i dodatkowym zyskom. Dzięki międzyplonom poprawiamy zdrowie gleby, zwiększamy jej żyzność, kontrolujemy wilgotność i wzbogacamy azot. Wprowadzając odpowiednie praktyki, możemy generować kredyty węglowe, które przekładają się na dodatkowe korzyści finansowe.

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification