Ekonomiczne korzyści Programu Węglowego eAgronom

Andrzej Mejer

Saturday, December 7, 2024

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Ekonomiczne korzyści Programu Węglowego eAgronom dla rolnictwa węglowego

Wprowadzenie nowych, innowacyjnych praktyk w ramach programu węglowego eAgronom przynosi zauważalne korzyści ekonomiczne dla sektora rolniczego. Program ten, skupiający się na generowaniu kredytów węglowych, ma ogromny potencjał wpływu na efektywność produkcji, redukcję kosztów oraz długofalowy rozwój gospodarstw rolnych. W poniższym artykule omówimy kluczowe aspekty ekonomiczne związane z programem węglowym eAgronom, skupiając się na cenach kredytów węglowych, rolnictwie węglowym oraz roli nowoczesnej technologii rolniczej, jak eagronom.

I. Bezpośredni przychód z generowania kredytów węglowych w Programie węglowym eAgronom

Program eAgronom otwiera nowe możliwości generowania bezpośrednich przychodów dla rolników poprzez efektywne praktyki rolnicze. Efektywne mieszanki międzyplonów, zwane "zielonym nawozem", mogą generować nawet do 360 PLN/ha. Uprawa bezorkowa, zwłaszcza warianty całopowierzchniowe i pasowe, nie tylko przynosi korzyści finansowe do 60 PLN/ha, ale również zwiększa wydajność pracy i pełni funkcję konserwującą zasoby węgla organicznego w glebie.

II. Bezpośredni przychód z łącznego stosowania działań w ramach ekoschematu Rolnictwo Węglowe

Stosowanie działań związanych z ekoschematem Rolnictwo Węglowe, takich jak międzyplony (Działanie 2) i uproszczone systemy uprawy (Działanie 7), może być łączone z pozyskiwaniem funduszy z Programu Węglowego eAgronom. Rolnicy mogą pozyskać 5 punktów za wprowadzenie międzyplonów, z czego 1 punkt wyceniany jest na 100 PLN. Dodatkowo, za uproszczone systemy uprawy można uzyskać 4 punkty, co dodatkowo wspiera finansowanie nowoczesnych praktyk rolniczych.

III. Redukcja Bezpośrednich Kosztów Produkcji

Przy wprowadzeniu międzyplonów i uproszczonych systemów uprawy, rolnicy doświadczają redukcji bezpośrednich kosztów produkcji. Biomasa międzyplonów stanowi wartościowy zielony nawóz, zastępując część kosztownych nawozów azotowych. Redukcja kosztów może sięgać nawet kilkuset PLN/ha, co przekłada się na oszczędności i zwiększoną rentowność gospodarstwa.

źródło: https://rolniczeabc.pl/284108,Miedzyplon-ozimy-
scierniskowy-czy-srodplon.html


źródło: https://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=33948

Szczególnie korzystne jest łączenie praktych takich jak wprowadzanie
międzyplonów i uproszczonych systemów uprawy

źródło: https://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=33948

IV. Długofalowe czynniki wpływające korzystnie na potencjał plonowania

Program węglowy ma długofalowe cele, takie jak zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie. To przekłada się na liczne korzyści produkcyjne, w tym zwiększenie możliwości magazynowania wody przez rośliny, większą dostępność składników pokarmowych z gleby, odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, a także obniżenie kosztów produkcji.

V. Udowodnione efekty zwiększania zawartości węgla w glebie na wyższe plonowanie roślin

Niemcy: Plonowanie kukurydzy na kiszonkę w zależności od zawartości węgla organicznego w glebie. Gleby charakteryzujące się zawartości węgla wyższą o 0,5 punkta procentowego
wydawały plony od 28 % do ponad 66% wyższe w zależności od strategii nawożenia azotem.


źródło: https://www.agrarheute.com/pflanze/getreide/so-wirkt-strohbergung-silomais-ertrag-525976

Stany Zjednoczone: Gleby zawierające dwukrotnie wyższą masę materii organicznej (z czego 58% stanowi węgiel) plonowały o prawie 44% wyżej.
źródło: https://www.researchgate.net/figure/Relationship-between-mean-soil-organic-matter-at-the-0-to-18-cm-depth-increment-measured_fig6_262909481


Podsumowując, wprowadzanie nowoczesnych praktyk rolniczych w ramach programu węglowego eAgronom stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego i długofalowego rozwoju gospodarstw rolnych. Integracja agronomii i zrównoważonych praktyk rolniczych może przyczynić się do budowy efektywnego, opartego na wiedzy i zasobach systemu rolniczego. Ostatecznie, program węglowy eAgronom nie tylko wspiera środowisko, ale również stanowi istotny filar ekonomicznego postępu w sektorze rolniczym.


Artykuł powstał przy współpracy z Konsultantem Agronomicznym eAgronom Radosławem Zalewskim

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification