Otsekülvi demopäeva külvialad kevadel: võrsumine, kasvufaas ja NDVI

Erika Lõhmuste

Sunday, May 5, 2024

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

6. septembril toimunud eAgronomi otsekülvi demopäeva eesmärk oli tutvustada ja võrrelda erinevaid külvikuid, mis võimaldavad otsekülvi tegemist. Kokku osales meie esimesel demopäeval 15 erinevat külvimasinat ja lisaks ka agrodroon.

Otsekülv on üks taastava põllumajanduse alustaladest. Samuti on tegemist ka majanduslikult säästliku praktikaga, millega viljakasvatajad saavad vähendada tootmiskulusid. Otsekülv soodustab mulla agregaatide teket, veehoiuvõimet, vihmausside arvukust ning vähendab erosiooniohtu, toitainete leostumist, CO2 emissioone ja kütusekulu hektari kohta.

eAgronomi otsekülvi katsepõld asub Tartumaal Elva vallas Rannu Seeme OÜ-le kuuluval põllul. Külvatud alal oli eelkultuuriks taliraps, mille saagikus oli 3.4 t/ha. Mulla lõimis on kerge liivsavi.

Põllul tehtud tööd

Enne külvi oli põld pritsitud glüfosaati sisaldava üldhävitava herbitsiidiga ning töödeldud põhukammiga Horsch Cultro, kuid jäetud oli ka töötlemata riba. Väetatud oli NPK 10-26-26 kompleksväetisega, mille normiks oli 150 kg/ha. 

Otsekülvi demopäeval külvati talinisu “Julie”, 140 kg/ha. Eraldi oli veel võimalik lisada erinevatel külvikutel 50 kg/ha kompleksväetist NPK 10-26-26 50 kg/ha, mida ei kasutatud John Deere-i külviku puhul, kuna tegemist pole kombikülvikuga.

Sügisel töödeldi põldu täiendavalt herbitsiididega Legacy Pro (2 l/ha) ja Trimmer 500 WG (20 g/ha). Kevadel väetati põldu AN 33,5 250 kg/ha ning töödeldi herbitsiididega kasvufaasis 28 Calibre (22,5 g/ha) ja Primusega (0,08 g/ha) ning tehti kasvu reguleerimist Stabilaniga (0,8 l/ha).

eAgronomi 2023. aasta otsekülvi demopäev.

Võrsumine ja kasvufaas

Taimede kasvufaasi ja võrsumist käidi määramas 24. aprillil ning selle tulemusena leiti, et kõikidel külvilappidel olid taimed jõudnud kasvufaasi 30. Külvatud sort on üldiselt hea võrsumisega ning seda kinnitavad ka põllul loendatud võrsete arvud. 

eagronomi-otsekulvi-demopaev-vorsed

Kõige enam oli võrsunud taimed Amazone ja Horizoni külvilappidel ning kõige vähem võrsunud agrodrooni külvilapil. Agrodrooni puhul oli madalam võrsete arv mõneti oodatav, kuna hajuskülvi järgselt kultiveeriti antud osa veel täiendavalt, et seemnetel oleks parem mulla kontakt. See omakorda põhjustas seemnete sügavamale sattumise, mille tõttu ka võrsumine oli väiksem.

24. aprillil toimunud kasvufaaside määramine.

NDVI ehk normaliseeritud vegetatsiooniindeks

Lisaks võrsete lugemisele ja kasvufaasi määramisele saime Agro Droon OÜ abiga NDVI ehk normaliseeritud vegetatsiooniindeksi pildid põllult, et külvilappide erinevused paremini välja joonistuksid. Pildid normaliseeritud vegetatsiooniindeksi hindamiseks tehti 17. aprillil. 

NDVI pilt (mõõtmetelt suurema leiad siit ning külvialad ükshaaval läbi mängiva video siit).

NDVI pildist nähtub, et kõige rohelisema tulemuse ehk kõige ühtlasema taimestikuga lapid on Horsch Sprinteril, Weaving GD300M-il, Kverneland U-drilil ja Horsch Sertol. See näitab, et antud külvikud saavad varieeruvates mullastikutingimustes hästi hakkama ning külvisügavuse säilitamine on hea. Kõige punasema tulemuse on saanud Amazone Primera, kuid see on osaliselt tingitud põllul esinevatest külvamata ribadest. Lisaks oli nende lapile sattunud ka põllul kõige madalam koht ning osa taimikust hukkus sinna sügisel kogunenud vee tõttu.

NDVI pilt koos aerofotoga.

Kui võrrelda NDVI pilti aerofotoga, kus on näha turbane riba põllul, selgub, et mõneti on külvide kvaliteet sõltunud mullaliigi muutusest põllul või oli sattunud külvilapile tihenenud koht nagu vana tehnorada vms. Samuti on näha, et põllu ebatasasused on mõjutanud külve. Kõrgematel kohtadel on taimestik hõredam. Osaliselt mõjutab NDVI pilti ka erinevate külvikute erinevad realaiused ning annavad seetõttu tugevama rohelise värvuse.

Põllul planeeritavad tööd

Põllul tehakse sel hooajal veel mõned väetamis- ja taimekaitsetööd ning seejärel tuleb jääda juba ootama koristust. Saagiks on planeeritud 8 t/ha ning lämmastiku kogunormiks 170 kg/ N-i tegevaines hektarile. Lisaks on plaanis taimi 31. kasvufaasis töödelda fungitsiidiga Balaya ja kasvuregulaatoritega Moddus 250 EC ja Stabilaniga. 37. kasvufaasis plaanitakse teha veel ka täiendav töötlemine fungitsiidiga Revytrex ja kasvuregulaatori Medax Topiga. 

Rohkem pilte külvialadest, sh maa pealt tehtud, leiad siit.
Külvialade sügisesi esmatulemusi (taimede arv ruutmeetril ja kasvufaas) vaata siit.
Share on Facebook
0

Loo kvaliteetseid süsinikukrediite ja kindlusta oma põllumajandusettevõtte tulevik.

Aitame teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning saada parematel tingimustel finantsteenuseid.

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification