Zimowy poradnik dla gospodarstw: zaplanuj sukces w przyszłym sezonie

Kornelia Kajda

Kornelia Kajda

Tuesday, December 21, 2021

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn
eagronom
eagronom
eagronom

Gdybyśmy zostali poproszeni o opisanie rolnictwa, to to, że jest ono przewidywalne i stabilne byłyby ostatnimi słowami, których należałoby użyć.

Gospodarstwo rolne jako firma jest pod wpływem wielu czynników zewnętrznych, na które sam rolnik nie ma wpływu — warunki pogodowe, wpływ na środowisko, ceny rynkowe, oferta dostawców produktów oraz przepisy i inspekcje.

Te czynniki mają ogromny wpływ na nieprzewidywalność w rolnictwie, ale także na to, że rolnicy dość często nie chcą używać słowa „planowanie”.

Mówi się, że dobry plan to praca w połowie wykonana. Nawet jeśli planowanie sezonu, zadań i produktów może wydawać się bezcelowe, to w rzeczywistości jest to ważne. Plany z pewnością ulegną zmianie, ale posiadanie planu ułatwi podejmowanie mądrzejszych decyzji, gdy zmiana będzie musiała zostać dokonana. Ponadto im więcej rzeczy planuje się poza sezonem, tym więcej robi się w sezonie.

Przewodnik planowania dla gospodarstwa w okresie zimowym

W tym przewodniku dla zimowego planowania w gospodarstwie rolnym wyjaśniamy, dlaczego rolnicy powinni za wczasu ustalać uprawy, zadania i finanse. Odnajdziecie tu również więcej informacji na temat tego, dlaczego ważne jest posiadanie skutecznego systemu rejestrowania danych dla gospodarstwa rolnego.

Ocena aktualnego stanu gospodarstwa

Zanim zagłębisz się w sekcję dotyczącą planowania zimowego, powinieneś najpierw ocenić aktualne dane na temat swojego gospodarstwa. W ten sposób, niezależnie od tego, jaki masz plan na przyszłość, będzie on oparty na rzeczywistej sytuacji w gospodarstwie, a nie na domysłach.

Zanim jakiekolwiek planowanie zostanie wykonane, ocena zasobów naturalnych, siły roboczej, technicznych i finansowych jest koniecznością. Jeśli chodzi o zasoby naturalne, powinieneś ocenić swoje pola — jaki jest stan gleby na każdym polu, jakie rośliny rosły tam w poprzednim sezonie, jaki był plon i co jest potrzebne, aby gleba była zdrowsza.

Powinieneś dokonać kontroli swoich pracowników i określić, jak wydajnie pracowali w przeszłości i jakie są ich rzeczywiste możliwości, zarówno pod względem czasu, jak i pieniędzy. Co więcej, musisz przyjrzeć się swojemu parkowi maszyn — czy jest w dobrym stanie, czy możesz pracować na swoich polach za pomocą posiadanych maszyn i jakie problemy mogą się pojawić.

Na koniec powinieneś również wziąć pod uwagę swoje finanse — jakie są twoje zobowiązania finansowe i jaki dochód powinieneś wygenerować, aby pokryć wydatki i osiągnąć zysk i ponownie zainwestować w gospodarstwo.

Ta ocena pomoże ci określić słabe i mocne strony twojego gospodarstwa. Możesz odkryć pewne niepokojące rzeczy, a lepiej zrobić to przed rozpoczęciem sezonu i zabezpieczyć się przed potencjalnym ryzykiem. Może to wydawać się trudnym procesem, ale jest warte wysiłku. W końcu rolnictwo jak każdy inny biznes — stara się osiągnąć maksymalne wyniki przy ograniczonych zasobach.

Niezbędne jest mądre lokowanie zasobów i analizowanie dotychczasowych wyników, co z kolei sprawi, że będziesz uczyć się na błędach i poprawiać je z każdym rokiem. Gdy skończysz z oceną aktualnego stanu gospodarstwa, przejdźmy do faktycznej części planowania.

Planowanie prac gospodarstwa to prawdziwa sztuka. Musisz potrafić żonglować uprawami, potrzebami polowymi, warunkami rynkowymi, pracą i kapitałem, a także sytuacją finansową.

Planowanie upraw jest podstawą działalności


Planowanie upraw jest jednym z podstawowych elementów rolnictwa. Pomaga nie tylko w planowaniu sezonu, ale może być również używany jako narzędzie do zabezpieczania i eliminowania ryzyka, usprawniania logistyki i upewniania się, że gospodarstwo ma zasoby do efektywnej realizacji planu upraw. Plan upraw ułatwia również podejmowanie decyzji, co ostatecznie może prowadzić do poprawy wydajności. Oczywiście plan upraw będzie zmieniany i dostosowywany w miarę upływu pór roku, ale jego wdrożenie usunie dużą ilość stresu i chaosu.

Plan upraw powinien zaczynać się od analizowania jakie uprawy były na polach przez co najmniej pięć sezonów wcześniej. W tym miejscu niezbędny jest dobry system zbierania danych o gospodarstwie. Znając poprzednie uprawy, można już określić potrzeby agronomiczne i pracować nad rozwojem agronomicznie zrównoważonego płodozmianu.

Płodozmian jako praktyka jest tak stara jak samo rolnictwo i stanowi główną część planu upraw, ale często jest pomijany. Na dłuższą metę dobry plan płodozmianu nie tylko poprawi glebę i zwiększy plony, ale także pomoże ci zabezpieczyć się przed ryzykiem i oczywiście ułatwi też podejmowanie decyzji.

Tworząc plan upraw i przypisując uprawy do pól, weź pod uwagę logistykę. Jeśli odpowiednio zaplanujesz swoje uprawy, możesz zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy na maszynach i kosztach pracy.

Na przykład, jeśli możesz opryskiwać lub zbierać określoną liczbę hektarów dziennie, sensowne jest planowanie upraw tak, aby te same uprawy znajdowały się na polach blisko siebie. Wtedy pracownik nie będzie musiał spędzać czasu na przejazdy pomiędzy polami.

Plan działania: Zbierz informacje o wszystkich swoich polach – jakie rośliny rosły tam przez ostatnie 5 lat. Następnie zacznij planować płodozmian i przypisywać uprawy do pól, biorąc pod uwagę stan gleby.

Planowanie zadań z wyprzedzeniem wyznacza kierunek przyszłych działań

Planowanie zadań idzie w parze z planowaniem upraw. Zasadniczo jest to Twój plan działania mający na celu urzeczywistnienie planu upraw. Po ustaleniu plonów na rok, powinieneś zacząć planować zadania, które będziesz musiał wykonać, aby dostosować się do potrzeb plonów.

Jakich materiałów i produktów na pewno będę potrzebować w sezonie? Jakie są uprawy i potrzeby żywieniowe gleby, aby moje planowane uprawy odniosły oczekiwany poziom? Czy mam wystarczająco dużo siły roboczej, aby zrealizować swój plan? Czy mam park maszynowy, aby wszystkie prace zakończyć na czas? Czy będę dysponował wystarczającą ilością suszarni lub powierzchni magazynowej, aby z powodzeniem poradzić sobie z planowaną produkcją?

Do zaplanowania są dwa rodzaje zadań. Najpierw musisz znać zadania, które są wykonywane co roku na każdym polu. Są też zadania bieżące, które pojawiają się w sezonie i których nie można przewidzieć, takie jak ochrona upraw.

Tworząc plan zadań, nie da się zaplanować wszystkiego co do minuty, ale niektóre zadania można zaplanować bez konkretnej daty. Na przykład, jeśli wykonałeś plan upraw i masz również analizę próbki gleby, możesz zaplanować zadania siewu i nawożenia. Na pewno wiesz również, że w pewnym momencie plony będą musiały zostać zebrane. Wiesz również, kiedy zostanie wykonany monitoring.

Planowanie zadań jest również ważne, ponieważ w ten sposób możesz wykryć błędy w swoim planie upraw. Na przykład możesz odkryć, że przy posiadanych zasobach maszynowych nie ma możliwości zakończenia zbiorów na czas, jeśli masz zaplanowaną ilość jednego rodzaju uprawy. Planując uprawy, należy pamiętać o oknach zbiorów, wydajności suszarni i przestrzeni magazynowej. Kolejną zaletą terminowego planowania jest to, że poza sezonem można zamówić wiele produktów i materiału siewnego po niższych cenach.

Plan działania: Zacznij od sporządzenia planu zadań, o których wiesz na pewno, że zostaną wykonane i dostosuj je w miarę postępów.

Inteligentne decyzje budżetowe zapewniają rentowność

Zanim porozmawiamy o planowaniu finansowym, przypomnijmy o pierwszym kroku zimowego przewodnika po planowaniu w gospodarstwie rolnym — ocenie aktualnej sytuacji. Każdy plan zaczyna się od oceny, w jakim stanie jest w tej chwili gospodarstwo. Dopiero z tej perspektywy można określić prawdopodobne scenariusze i możliwości rozwoju.

Główne decyzje w gospodarstwie podejmowane są na podstawie analizy minionego sezonu. A dobrą podstawą udanego roku finansowego jest plan budżetowy. W rolnictwie budżet najlepiej opiera się na roku zbiorów — od momentu zasiania do zbioru. Budżet powinien obejmować wszystkie przepływy finansowe, od planowanych kosztów do planowanych dochodów.

Koszty często są powiązane z planami upraw i zadań. Na przykład, gdy masz gotowy plan upraw, wiesz, ile nasion będzie potrzebnych, jaki nawóz może być potrzebny, aby osiągnąć planowany plon, a tym samym możesz obliczyć koszty.

Podobnie, mnożąc planowany plon przez oczekiwaną cenę ziarna (lub cenę stałą), można uzyskać planowany przychód. Różne pozycje planu budżetowego można przewidzieć przed rozpoczęciem sezonu. Dzięki temu możesz po drodze podejmować lepsze decyzje.

Opracowanie budżetu wskaże Ci, czy rok żniw ma być opłacalny, czy nie, i pomoże Ci w dostosowaniu planu upraw, aby osiągnąć optymalny wynik i długoterminową stabilność.

Szczegółowy budżet daje większą kontrolę nad sytuacją finansową gospodarstwa. Pozwala również śledzić sezon, aby osiągnąć najwyższą efektywność przy planowaniu zasobów — od nasion i materiałów po opłacanie robocizny i zobowiązań finansowych.

Ponadto posiadanie solidnego budżetu jest dobrze postrzegane przez banki. Zapewnia ważną część szczegółów finansowych wymaganych podczas ubiegania się o pożyczkę i ogólnie sprawia, że ​​cały proces negocjacji z bankami przebiega płynniej, z większym prawdopodobieństwem przyjęcia wniosku na akceptowalnych warunkach.

Plan działania: Zacznij od planu upraw i zanotuj oczekiwany plon. Później przejdź do szacowania dochodów i kosztów, które wystąpiłyby podczas wykonywania planu upraw. Nie bój się wprowadzać zmian w istniejących planach upraw i zadań. Tylko bawiąc się różnymi scenariuszami, osiągniesz najlepsze dopasowanie do swojej farmy.

Mierz wydajność i postęp, kontrolując informacje o gospodarstwie

Wprowadzanie danych gospodarstwa jest niezbędne z różnych powodów. Pomoże to nie tylko w sporządzaniu raportów dla rządu, ale także ułatwi planowanie, umożliwi analizę danych i podejmowanie lepszych decyzji, które opierają się na rzeczywistej sytuacji w gospodarstwie i można je uzasadnić danymi.
Prowadzenie ewidencji gospodarstwa jest istotną częścią zorganizowanego biznesu. Oszczędza czas, zmniejsza niepewność i zapobiega błędom. Rolnicy mają wiele możliwości wyboru metody gromadzenia danych — od papierowych notatników i elektronicznych arkuszy kalkulacyjnych po zaawansowane oprogramowanie komputerowe.

Aby odnieść sukces jako rolnik, rejestracja danych jest niezbędnym elementem w każdym momencie sezonu. Musi istnieć dobrze prowadzona ewidencja gospodarstwa, która na dłuższą metę przyniesie zysk i zapewni rozwój Twojemu gospodarstwu.

Przede wszystkim wymagane są pewne dane, takie jak dzienniczek polowy i plan nawożenia. Dzięki zapisywaniu zadań wykonanych w terenie, dawek produktów i innych informacji, wykonanie dziennika polowego nie zajmie prawie żadnego czasu. Nieoczekiwane inspekcje będą znacznie mniej stresujące, a Ty zawsze będziesz gotowy zgłosić się do instytucji kontrolującej.

Po drugie, musisz mieć zarejestrowane dane z gospodarstwa, aby ocenić swój obecny stan i zaplanować przyszłość. Tylko z poprawnymi danymi możesz zrobić rozsądne i dokładne prognozy. Jest to również dobry sposób, aby uczyć się na błędach i sukcesach z przeszłości, analizując dane — porównując plony z różnych pól, skuteczność różnych produktów itp.

Po trzecie, jeśli chodzi o finanse, ważne jest śledzenie wszystkich transakcji przychodzących i wychodzących.

Wreszcie, im więcej danych masz pod ręką, tym lepsze decyzje możesz podejmować. Aby jednak było to możliwe, należy to robić skutecznie. Duże ilości zdezorganizowanych informacji spowodują więcej bałaganu niż rzeczywistą pomoc, dlatego informacje, które są rozproszone wokół papierowych notatek i wielu folderów na dysku twardym komputera nie przynoszą dużej korzyści.

Plan działania: Naszą sugestią jest rozważenie wypróbowania oprogramowania do zarządzania gospodarstwem. Wiele naszych usług zapewnia rolnikom codzienne narzędzia do zarządzania zadaniami, planowania i analizy.

Skontaktuj się z nami!

Krótkie podsumowanie działań

Rozpocznij planowanie na zimę w 5 krokach:

Przejrzyj aktualny stan swojego gospodarstwa – przyjrzyj się aktualnym zasobom naturalnym, pracownikom, aspektom technicznym i finansowym, aby uzyskać zrozumienie swojego stanu wyjściowego.
Opracuj plan upraw – zrób inwentaryzację poprzednich upraw i pól, na których były uprawiane.
Zarządzaj zadaniami za pomocą planu — przewiduj przebieg sezonu, od samego początku zarządzając działaniami potrzebnymi do realizacji Twoich celów.
Alokacja budżetu – plan finansowy powinien obejmować wszystkie przepływy finansowe, od planowanych kosztów do planowanych dochodów.
Zbieraj i analizuj dane dotyczące gospodarstwa — zapoznaj się z informacjami na temat gospodarstwa. Ucz się na swoich przeszłych przeoczeniach i osiągnięciach, aby prognozy były dokładniejsze i bardziej wiarygodne.

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification