Zbadamy prawdziwy potencjał międzyplonów.

Andrzej Mejer

Friday, April 26, 2024

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn


 
Jednym z kluczowych działań wspierających rolnictwo zrównoważone oraz inicjatywy związane z rolnictwem węglowym, jest stosowanie międzyplonów. Firma eAgronom, w kooperacji z Top Nasiona, rozpoczyna przygotowania do siewu specjalnie dobranej mieszanki nasion na polu rolnika Karola Górneckiego. Działania te wpisują się w ramy Programu Węglowego eAgronom, mającego na celu nie tylko poprawę jakości gleby, ale również redukcję wpływu rolnictwa na zmiany klimatyczne poprzez sekwestrację dwutlenku węgla.   Międzyplony, pełnią wiele ważnych funkcji. Pomagają w odbudowie struktury gleby, zwiększając jej zdolność do zatrzymywania wody oraz wzbogacając ją w materię organiczną, co jest szczególnie istotne na terenach o lekkich, piaszczystych glebach, z jakimi mierzy się Karol Górnecki. Na polach zostaną zastosowane mieszanki nasion skomponowane przez agronoma Radosława Zalewskiego, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb lokalnych gleb oraz warunków klimatycznych.“Naszym Celem jest porównanie efektywności różnych mieszanek międzyplonowych w zakresie budowania biomasy (zielonego nawozu), jako późniejszego budulca materii organicznej gleby i związanego z tym zwiększania zawartości węgla organicznego w glebie w następstwie pobierania dwutlenku węgla z atmosfery” - Radosław Zalewski Agronom

   Czynniki takie jak: nierównomierny rozkład opadów w ciągu roku (okresowe susze), stosunkowo krótki okres wegetacji (niższe temperatury roczne w porównaniu do średniej krajowej), wysokie koszty produkcji, niskie koszty sprzedaży płodów rolnych, wpłynęly na wybór następujących roślin:

  • Olejarka abisyńska i rzodkiew oleista – znane z szybkiego wzrostu i dobrej zdolności do poprawy struktury gleby.

  • Słonecznik zwyczajny i len zwyczajny – efektywne w produkcji biomasy i przyciągające pożyteczne owady.

  • Owies szorstki oraz owies siewny – doskonałe w zatrzymywaniu azotu w systemie glebowym.

  • Wyka siewna (jara) i wyka kosmata (ozima) – charakteryzują się dobrą odpornością na różne warunki glebowe.

  • Seradela, acelia błękitna, groch siewny oraz gryka zwyczajna – rośliny te są cenione za ich role w obiegu składników odżywczych.

  • Koniczyna inkarnatka (krwistoczerwona), łubin wąskolistny, łubin żółty, koniczyna łąkowa oraz koniczyna skręcona (perska) – znane z poprawy jakości gleby i przyciągania owadów zapylających.

   Rolą zastosowanych mieszanek będzie, zachowanie wodnych zasobów glebowych, łatwość wymarzania (w przypadku komponentów jarych) łatwość rozdrobnienia i późniejszego wymieszania biomasy z glebą, efektywne dostarczenie materii organicznej do gleby (węgla organicznego), ograniczone prawdopodobieństwo zakwitniecie i budowania nasion (niski potencjał zachwaszczania roślin następczych). Dzięki tak zróżnicowanemu składowi, mieszanki są w stanie pomóc unikać dominacji jednego gatunku, co jest kluczowe dla utrzymania równowagi biologicznej i chemicznej w glebie. Wszystkie te nasiona będą wysiewane w dwóch terminach – bezpośrednio po żniwach oraz z opóźnieniem o 10-14 dni, co pozwoli na dokładne porównanie ich efektywności w różnych warunkach pogodowych i glebowych. Top Nasiona, jako dostawca, zapewnia nasiona najwyższej jakości, co jest gwarancją doskonałych wschodów i efektywnego rozwoju roślin. Działania te będą monitorowane przez cały okres wegetacyjny, aby odpowiednio reagować na ewentualne problemy, jak ryzyko zakwitnięcia czy zbyt szybki wzrost niektórych składników. W tej sytuacji konieczne będzie mulczowanie międzyplonu. W Programie Węglowym eAgronom nie narzucamy tego terminu odgórnie, ale warto mieć świadomość, że dłuższa wegetacja międzyplonów powoduje bardziej efektywne  budowanie biomasy a w rezultacie zwiększone dostarczenie materii organicznej do gleby- Radosław Zalewski

   Pierwsza połowa roku to idealny czas na spokojne i przemyślane dobranie mieszanki do charakterystyki produkcji roślinnej danego gospodarstwa. Termin siewu międzyplonów będzie wyznaczany przez terminy żniw tego roku i przebieg pogody po żniwach oraz możliwości organizacyjne gospodarstwa. Dlatego w szczególności zachęcamy do rozważenia zakupów nasion dobrej jakości już teraz.    Program Węglowy eAgronom oraz współpraca z Top Nasiona to szansa nie tylko na poprawę wydajności lokalnych gospodarstw, ale również na realizację globalnych celów środowiskowych.Efekty tych działań zostaną przedstawione podczas festiwalu Poplonów, który odbędzie się na terenie gospodarstwa pana Górneckiego w październiku, gdzie będzie można zobaczyć praktyczne korzyści płynące z zastosowania międzyplonów. To ważne wydarzenie dla rolników, konsultantów oraz wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem rolnictwa.

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification