Uprawa bezorkowa – fundament rolnictwa regeneracyjnego (carbon farming)

Kornelia Kajda

Kornelia Kajda

Wednesday, June 30, 2021

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn
eagronom
eagronom
eagronom

Ziemia co roku traci około 23 miliardów ton żyznej gleby. W tym tempie cała żyzna gleba zniknie w ciągu 150 lat, chyba że rolnicy przejdą na praktyki, które przywracają i budują materię organiczną gleby, istotny składnik żyzności gleby (rolnictwo węglowe, rolnictwo regeneratywne).

Wiele przemysłowych praktyk rolniczych jest śmiertelnych dla żyzności gleby, w tym wylesianie i wypalanie oraz nadmierne stosowanie nawozów sztucznych i innych toksycznych chemikaliów. Jednym z czynników najbardziej przyczyniających się do degradacji gleby jest praktykowanie orki.


Dlaczego zrezygnować z orki?

Orka poluzowuje i usuwa resztki roślinne pokrywające glebę, pozostawiając ją nagą. Naga gleba, zwłaszcza uboga w bogatą materię organiczną, jest bardziej podatna na erozję przez wiatr i wodę. Kiedy gleba jest jeszcze dodatkowo naruszona przez orkę, jej struktura staje się mniej zdolna do wchłaniania i infiltracji wody i składników odżywczych.

Orka wypiera i/lub zabija miliony drobnoustrojów i owadów, które tworzą zdrową biologię gleby. Długotrwałe stosowanie głębokiej uprawy może przekształcić zdrową glebę w pozbawione życia podłoże uprawne, zależne od środków chemicznych, które mogą nadać jej względną produktywność. Jednak straty finansowe związane z dodatkowym stosowaniem środków chemicznych są ogromne, bez możliwości zwrotu.

Jesteś zainteresowany rolnictwem regeneracyjnym i programem węglowym by zrabiać?

Skontaktuj się z nami!

Co daje uprawa bezorkowa?

Z perspektywy gleby korzyści z uprawy bezorkowej znacznie przewyższają korzyści z systemów opartych na orce. Praktyki bezorkowe pozwalają na zachowanie nienaruszonej struktury gleby, a także chronią glebę, pozostawiając resztki pożniwne na powierzchni gleby. Poprawiona struktura gleby i jej pokrywa zwiększają zdolność gleby do wchłaniania i infiltracji wody, co z kolei ogranicza erozję gleby i spływanie oraz zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do pobliskich źródeł wody.

Praktyki bezorkowe spowalniają również parowanie, co oznacza nie tylko lepszą absorpcję wody deszczowej, ale także zwiększa wydajność nawadniania, ostatecznie prowadząc do wyższych plonów, szczególnie podczas gorącej i suchej pogody.

Mikroorganizmy glebowe, grzyby i bakterie, kluczowe dla zdrowia gleby, również korzystają z praktyk bezorkowych. Gdy gleba pozostaje nienaruszona, pożyteczne organizmy glebowe mogą tworzyć swoje społeczności i żywić się materią organiczną gleby. Zdrowa gleba jest ważna dla obiegu składników odżywczych i przeciwdziałaniu chorób roślin. Wraz z poprawą materii organicznej w glebie poprawia się również jej wewnętrzna struktura – zwiększając zdolność gleby do uprawy roślin o większej zawartości składników odżywczych.

Stosowanie praktyk bezorkowych jest dobre dla gleby. Ale co to oznacza dla rolnika? Nowoczesne maszyny uprawiające ją bez orki pozwalają rolnikom wysiewać nasiona szybciej i taniej, niż gdy stosują orkę. Konwencjonalne praktyki uprawowe wymagają od rolnika kilku przejazdów po polu, najpierw uprawiania gleby, a następnie powrotu do sadzenia nasion. Uprawa bezorkowa eliminuje etap przewracania gleby, a tym samym oszczędza czas i pieniądze rolnika. Według międzynarodowych raportów zmniejsza to wydatki na paliwo o 50 do 80 procent, a na pracę o 30 do 50 procent.


Jak rolnictwo bezorkowe wpisuje się w rozwiązanie klimatyczne?

Do niedawna rozmowa „Jak rozwiązujemy globalne ocieplenie” koncentrowała się niemal wyłącznie na potrzebie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Lecz przecież równie ważne jak usunąć węgiel, który jest już w atmosferze. Jak się okazuje zdrowa gleba odgrywa zasadniczą rolę w wychwytywaniu i sekwestracji węgla.

Stosowanie regeneracyjnych praktyk rolniczych na całym świecie może znacznie ograniczyć globalną roczną emisję gazów cieplarnianych dlatego inwestując swój czas w rolnictwo węglowe, tak naprawdę inwestujemy w naszą przyszłość. Wynika to z faktu, że gleba naturalnie magazynuje węgiel. Gdy gleba jest zaorana, węgiel w postaci materiału organicznego, takiego jak korzenie roślin i mikroorganizmy, unosi się na powierzchnię gleby. To tymczasowo dostarcza składniki odżywcze dla upraw. Ale ponieważ węgiel w glebie jest wystawiony na działanie tlenu w atmosferze, przekształca się w dwutlenek węgla, przyczyniając się do emisji gazów cieplarnianych, które ogrzewają planetę.

Rolnictwo bez orki minimalizuje naruszanie gleby, co pomaga zatrzymać węgiel w glebie. Wzbogaca także bioróżnorodność gleby, zmniejszając zapotrzebowanie na nawozy chemiczne emitujące gazy cieplarniane. Badania wykazały, że ekologiczne praktyki w rolnictwie, w połączeniu z uprawami międzyplonowymi i ekologicznym zarządzaniem, pomagają zwiększyć zawartość węgla organicznego w glebie nawet o kilkadziesiąt procent w ciągu 10 lat.

Rolnictwo węglowe (carbon farming) może pomóc w stworzeniu naprawdę regeneracyjnych i odpornych na zmianę klimatu gospodarstw. Program węglowy to niepowtarzalna okazja dla rolników by zadbać o własną glebę, zrównoważone praktyki i osiągnąć zyski.

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification