Sekwestracja węgla – przyszłość leży w rolnictwie i programach węglowych

Kornelia Kajda

Korneal

Wednesday, June 23, 2021

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn
sekwestracja_eagronom
sekwestracja_eagronom
sekwestracja_eagronom

Co to jest sekwestracja węgla?
Sekwestracja węgla to naturalnie występujący proces, w którym węgiel jest usuwany z atmosfery i magazynowany w glebie i roślinności. Tradycyjne praktyki rolnicze mogą mieć negatywny wpływ na tempo wychwytywania dwutlenku węgla, a niektóre praktyki mogą w rzeczywistości znacznie zwiększyć jego ilość w atmosferze. Przykłady pozytywnych praktyk rolniczych w kontekście wychwytywania dwutlenku węgla związanych z rolnictwem węglowym (regeneratywnym) obejmują szereg działań zmniejszającą ingerencję w glebę za pomocą sprzętów i substancji chemicznych, np. sadzenie drzew, zerowa uprawa oraz uprawy okrywowe. Wszystko to jest częścią praktyk stosowanych w ramach programów węglowych dla rolników pozwalających im zarabiać na wygenerowanych w glebie kredytach węglowych.

Jakie są korzyści z sekwestracji węgla?
Poza oczywistymi długoterminowymi korzyściami (świat z obniżonym poziomem emisji gazów cieplarnianych), rolnicy, którzy stosują bardziej nowoczesne praktyki, dostrzegają bezpośrednie korzyści dla ich przedsiębiorstw. Weźmy pod uwagę uprawy okrywowe jako przykład wychwytywania dwutlenku węgla w glebie, który obejmuje sadzenie niektórych roślin w ramach płodozmianu wyłącznie w celu poprawy struktury gleby i składników odżywczych.

Kluczowe korzyści przypisywane uprawom międzyplonowym są następujące:

  • Redukcja chwastów;

  • Zmniejszone zagęszczenie gleby;

  • Lepsze utrzymywanie azotu w glebie i zwiększona materia organiczna;

  • Ograniczona erozja gleby i spływ składników odżywczych;

  • Ulepszony drenaż;

oraz

  • Potencjał do poprawy plonów,

  • Korzyści finansowe.

Istotnym czynnikiem w rolnictwie węglowym jest pojawienie się korzyści finansowych związanych z redukcją kosztów produkcji czy skutecznym stosowaniem międzyplonów, lecz przyjęcie nowej praktyki rolniczej i czerpanie pełnych korzyści wymaga wiedzy i inwestycji.

Praktyki rolnicze, które przynoszą korzyści zarówno środowisku, jak i przemysłowi rolnemu, są pozytywnym krokiem naprzód. Unie Europejska zauważa ogromny potencjał, który drzemie w rolnictwie dlatego już teraz przygotowuje szereg projektów, które mają ukierunkować produkcję rolną w tę stronę. Strategia “Od pola do stołu”, (ang. Farm to Fork) stanowić ma ważną część Zielonego Ładu, a na cele związane z klimatem europejscy rolnicy dostaną przez najbliższe siedem lat ok. 100 mld euro. Warto zatem zacząć interesować się zmianami już teraz.

Jesteś zainteresowany projektami węglowymi?

Skontaktuj się z nami!

Wdrażanie rolnictwa węglowego

W eAgronom opracowaliśmy model praktyk rolniczych, które kładą nacisk na sekwestrację węgla. Program węglowy eAgronom prowadzi do zwiększonych wskaźników wychwytywania dwutlenku węgla i co za tym idzie łagodzenia zmian klimatycznych oraz wprowadzania zasad zgodnych z wymogami Unii Europejskiej. Nasz model opiera się na wiedzy doświadczonych agronomów i algorytmów sztucznej inteligencji, partnerstwie z innymi podmiotami, w tym certyfikującymi, stworzeniu metodologii praktyk rolniczych i innowacyjnych mechanizmów finansowania, które pozwolą na wprowadzenie zmian w gospodarstwie prowadzących do pozyskiwania jak największej ilośc węgla (co oznacza korzyści finansowe i ekologiczne).

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification