Dlaczego rolnictwo bezorkowe jest ważne dla sekwestracji węgla w glebie?

Kornelia Kajda

Kornelia Kajda

Tuesday, December 7, 2021

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn
eagronom
eagronom
eagronom

Dla rolników nie jest zaskoczeniem, że praktyki uprawy konserwującej – zwłaszcza ciągłej uprawy bezorkowej – mogą zaoszczędzić czas i pieniądze w porównaniu z uprawą konwencjonalną. Potencjalne korzyści z uprawy zerowej są dobrze udokumentowane i dotyczą one poprawy jakości gleby, zmniejszenia rocznych inwestycji w paliwo i siłę roboczą. Rzadko jednak wspomina się o tym, że uprawa orkowa ma duży wpływ na ocieplanie się klimatu i powoduje uwalniane się węgla do atmosfery. Dla wszystkich tych, którzy myślą o zmianie praktyk rolniczych w zgodzie z rolnictwem węglowym (lub rolnictwem regeneratywnym) uprawa bezorkowa może stać się kluczem do generowania większej ilości kredytów węglowych.


Orka uwalnia węgiel do atmosfery

Rolnictwo bezorkowe jest niezbędne do sekwestracji węgla w glebie. Sekwestracja dwutlenku węgla w glebie jest ważnym elementem układanki łagodzącej zmiany klimatu, ponieważ prawie 45 procent światowych zasobów gleby jest wykorzystywane do celów rolniczych, a gleba może magazynować około 2,3 razy więcej węgla w porównaniu z węglem w atmosferycznym CO2 i 3,5 razy więcej niż w żywych roślinach. Kluczowe znaczenie maja tu praktyki podejmowanie przez rolników, które pozwalają na przechowywanie węgla w glebie.

Uprawa orkowa przenosi węgiel z gleby na powierzchnię gleby. Uwolniony węgiel dostarcza roślinom składniki odżywcze, co jest dobre, lecz niestety reaguje on z tlenem atmosferycznym, wiążąc się z dwutlenkiem węgla, co jest niekorzystne ze względu na efekt cieplarniany. Zatem, sekwestracja węgla w rolnictwie jest wielką zaletą tej branży, która jest wykorzystywana już dziś by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. W przypadku uprawy bezorkowej węgiel pozostaje w ziemi. Właśnie dlatego rolnictwo węglowe i praktyki powodujące redukcję ulatniania się dwutlenku węgla do atmosfery są ze sobą ściśle powiązane. Jest to bardzo ważne w przypadku obliczania wygenerowanych przez gospodarstwo kredytów węglowych ponieważ w przypadku praktyk no-tilling dużo więcej jednostek węgla pozostaje w glebie – co może stanowić wartość do dalszej sprzedaży.

Jakie dodatkowe korzyści przynosi uprawa bezorkowa? O tym niżej w poście.

Korzyści dla gleby

Metody uprawy zerowej sugerują zerowe lub najmniejsze zaburzenia gleby. Przy orce konwencjonalnej górna warstwa jest odwracana przed siewem. Uprawa taka pomaga napowietrzać glebę, włączać obornik i nawozy, spulchniać ziemię pod przyszłe kruche korzenie sadzonek, niszczyć szkodniki, eliminować chwasty. Jednak ta technika rolnicza silnie sprzyja erozji gleby, usuwając materię okrywową, powoduje brak równowagi mikroorganizmów i uwalnia węgiel z gleby do powietrza, przyczyniając się do efektu cieplarnianego. Rolnictwo bezorkowe pomaga chronić glebę i zachować jej żyzność. Pozostawiając więcej resztek pożniwnych na powierzchni gleby w okresach, w których nie ma upraw, organicza się erozję. resztki pożniwne pozwalają wodzie z opadów deszczu i topniejącego śniegu lepiej infiltrować glebę, zamiast odparowywać na powierzchni, zabierając ważne składniki odżywcze i warstwę wierzchniej warstwy gleby.

Ważna jest również świadomość, że za każdym razem, gdy jakikolwiek sprzęt przejeżdża po powierzchni, gleba ulega zagęszczeniu. Sprzęt rolniczy jest ciężki i wypycha wodę i powietrze obecne w kieszeniach glebowych. Kieszenie glebowe umożliwiają swobodny przepływ wody, organizmów glebowych i korzeni roślin. W ten sposób technologia bezorkowa zmniejsza ilość używanego sprzętu; dzięki temu zagęszczenie gleby jest znacznie zmniejszone.

Co istotne, produkcja w pierwszym roku zerowym nie ulegnie znaczącym zmianom dlatego rolnicy są najcześciej zadowoleni ze swojej inwestycji. Duże zmiany będą obserwowane od trzeciego roku, kiedy rolnicy będą prawdopodobnie kwestionować efektywność uprawy zerowej i mogą pokusić się o jej rezygnację – lecz to nie będzie dobra decyzja! Warto odczekać ten rok ponieważ od czwartego roku widać znaczne oznaki poprawy wydajności produkcji i jakości gleby. Dlaczego wtedy? Ponieważ w tym czasie gleba odbudowuje swoją strukturę, tworzy nowe warstwy i tworzy wierzchnią warstwę bogatą w składniki odżywcze.

Zaoszczędzone paliwo to zaoszczędzone pieniądze

W Stanach Zjednoczonych dokonano analizy związanej z kosztami, które generuje orka. Jak się okazuje rolnicy stosujący tam uprawę konwencjonalną zużywają co roku ponad sześć galonów oleju napędowego na akr (około 22, 5 litra a pół hektara). Z kolei, ci, którzy stosują uprawę zerową zużywają mniej niż mniej niż dwóch galonów na akr (około 7,5 litra na pół hektara). W Stanach Zjednoczonych ta różnica prowadzi do prawie 282 milionów galonów (ponad miliarda litrów) oleju napędowego zaoszczędzonych rocznie przez rolników, którzy stosują uprawę bezorkową. Jest to ogromna oszczędność dla kieszeni rolnika oraz niepoliczalna wręcz korzyść dla planety. Kwestia oszczędności paliwa dotyczy również rolników w Polsce, zwłaszcza przy rosnących ich cenach, które zwiększają koszty produkcji.


Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification