Poznaj eAgronom – program dla rolników do zarządzania gospodarstwem

Monika Klimczak

Monday, November 11, 2019

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

eAgronom to program dla rolników do prowadzenia gospodarstwa. Wersja na komputer i telefon ułatwia rolnikom zarządzanie gospodarstwem, pracownikami oraz polami. Program daje możliwość tworzenia: kart pól, ewidencji i planu nawożenia azotem (zgodnych z Dyrektywą Azotanową), planowanie ŚOR i zabiegów agrotechnicznych, zarządzanie magazynem i budżetem. Skierowany do gospodarstw z uprawami zbożowymi. Inne podejście do planowania upraw pozwala rolnikom korzystający z eAgronom zmniejszać koszty i odnotować znaczne korzyści finansowe.

Historię eAgronom rozpoczął Robin Saluoks w jego rodzinnym gospodarstwie w Estonii

Pracowałem w gospodarstwie mojego ojca, gdzie do zarządzania potrzebowaliśmy 10 tabelek Excela oraz kilku innych starych oprogramowań. Wiedziałem, że musi być jakiś lepszy sposób prowadzenia gospodarstwa rolnego. Przetestowałem ponad 30 różnych programów dla rolników i żadne z nich nie było wystarczająco dobre. Wiele z nich było skierowanych do wsparcia rolników w gospodarstwach mieszanych, jednak brakowało potrzebnych funkcji dla rolników z przeważającą produkcją roślinną. Niektóre z nich oferowały dobre zaplecze agronomiczne, ale brakowało funkcji finansowych.

Ostatecznie nie znalazłem dobrego rozwiązania do gospodarstwa mojego ojca, ale na szczęście zbiegło się to w czasie z rozpoczęciem przeze mnie studiów informatycznych, więc sam zacząłem opracowywać taki program dla rolników.

Jaka jest wizja eAgronom?

Prawie 2% gruntów z uprawami zbożowymi w UE jest zarządzanych w naszym programie dla rolników – eAgronom. Dało nam to dużo danych, a wnioski, które wyciągamy są jednoznaczne – najbardziej opłacalny sposób uprawy to także najlepszy sposób dla środowiska.

Rolnicy nie muszą stawać przed dylematem czy zwiększać zysk w gospodarstwie kosztem bycia przyjaznym dla środowiska – działania, które chronią środowisko, to te, które pomagają im zarobić najwięcej pieniędzy. Na przykład, stosując odpowiednie praktyki, rolnicy mogą „pozyskiwać” CO2 z powietrza i zamieniać go w materię organiczną w glebie.

Ratujmy świat, pomagając rolnikom zwiększyć rentowność ich gospodarstw.

Techniki stosowane w konwencjonalnym rolnictwie, usuwają węgiel z gleby i mogą być bardzo opłacalne w perspektywie jednego roku, ale już patrząc na perspektywę 3 lub więcej lat zwiększają koszty nawozów, koszty ochrony upraw i ryzyko związane z zagrożeniem upraw przez pogodę. Jednocześnie rolnicy, którzy stale zwiększają zawartość materii organicznej w glebie (np. wiążą CO2 z powietrza i poprawiają żyzność gleby) zmniejszą koszty i osiągną bardziej stabilne plony.

Dążymy do tego, żeby w przeciągu kolejnych 5-7 lat liczba hektarów zarządzanych w eAgronom urosła do 100 milionów, dzięki czemu rolnicy w Europie zaoszczędzą nawet 10 miliardów euro co roku. Oznacza to, że wszyscy ci rolnicy będą „pozyskiwać” 1 tonę CO2 na hektar rocznie i poprawiać żyzność gleby.

Jak eAgronom pomaga rolnikom?

Klienci eAgronom mają wgląd w działanie swojego gospodarstwa, bo widzą wszystkie informacje o swoich polach w jednym miejscu. Program automatycznie i na bieżąco pokazuje finansowe i prawne konsekwencje (czy uchybienia) swoich decyzji agronomicznych. Na przykład, jeśli rolnik decyduje się na dodanie 10% więcej nawozu, natychmiast widzi jak to wpływa na jego koszt netto oraz dostaje informacje czy dawka danego nawozu nie została przekroczona i dana ilość jest legalna.


W Polsce rolnicy wykorzystują funkcję planu nawożenia azotem, a dzięki kalkulatorowi minerałów mogą od razu sprawdzić, czy użyta dawka N jest dopuszczalna i zgodna z normą nowej Dyrektywy Azotanowej. Po zaplanowaniu wszystkich zabiegów agronomicznych rolnicy używający eAgronom mogą je zlecać swoim pracownikom poprzez aplikację mobilną, a pracownicy raportują w niej postępy swoich zadań.

Program dla rolników do prowadzenia gospodarstwa. Tworzony na podstawie Waszych potrzeb i opinii.

 eAgronom pomaga:

  1. osiągnąć sytuację, w której długoterminowe myślenie jest możliwe z finansowego punktu widzenia,

  2. zrozumieć, co jest najbardziej opłacalne w perspektywie długoterminowej,

  3. działać zgodnie z planem długoterminowym.

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification