5 wskazówek jak generować skutecznie generować kredyty węglowe.

Kornelia Kajda

Kornelia Kajda

Monday, June 27, 2022

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn
eagronom
eagronom
eagronom


Kredyty węglowe w rolnictwie stają się obecnie gorącym tematem. Jak kumulowanie węgla w glebie wpływa na zmianę klimatu? Jakie są korzyści sekwestracji węgla w glebie? Jak rolnicy mogą zarobić na kredytach węglowych?

Dwutlenek węgla (CO2) jest emitowany do atmosfery w wyniku działalności człowieka, takiej jak spalanie paliw kopalnych czy wylesianie. W celu zmniejszenia emisji CO2, rządy i organizacje na całym świecie rozpoczęły wdrażanie programów zachęcających rolników do poprawy praktyk gospodarowania gruntami.

Doprowadziło to do stworzenia systemów sekwestracji (przechowywania) węgla w glebie, które nagradzają rolników, którzy zwiększają ilość dwutlenku węgla zmagazynowanego w ich glebie. Programy te zachęcają rolników do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i dbałości o jakość gleby.

Dzięki przechowywaniu węgla w glebie poprzez takie praktyki jak płodozmian, uprawa zerowa, uprawy okrywowe lub inne rolnicy mogą generować kredyty węglowe, za które otrzymają pieniądze (w przypadku sprzedaży).
Czy węgiel w glebie ma znaczenie dla klimatu?

Jakie znaczenie ma przechowywanie węgla w glebie? To pytanie zadawane jest od lat. Odpowiedź na nie jest prosta — ogromne. W rzeczywistości węgiel w glebie odpowiada za około 30% światowych emisji gazów cieplarnianych. Oznacza to, że poprawa jakości gleby może mieć znaczący wpływ na zmianę klimatu.

Dwutlenek węgla w glebie pomaga regulować ilość wody i składników odżywczych zatrzymywanych przez rośliny. Gdy gleba jest bogata w węgiel, lepiej zatrzymuje wilgoć i nie ulega tak łatwo erozji. To kolejny powód, dla którego rolnictwo węglowe powinno być codziennością – zwłaszcza na stepowiejących polskich glebach.

Zarabianie na kredytach węglowych

Sekwestracja dwutlenku węgla na gruntach ornych cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem, ponieważ zapewnia potrójne korzyści w postaci zmniejszenia utraty gleby i naturalnych rozwiązań klimatycznych, zapewniając rolnikom nowe źródła dochodów do wdrażania praktyk rolniczych, które koncentrują się na węglu glebowym.

Rynki kredytów węglowych nadal się rozwijają i dojrzewają, przy czym w ciągu najbliższych kilku lat będzie widoczny większy popyt na kredyty węglowe. Podobnie, opracowywane są znormalizowane ramy, aby zapewnić, że proces jest solidny i gotowy do przyjęcia w głównym nurcie rolnictwa.

Wszystko to wskazuje na jedno — uprawa dwutlenku węgla w glebie zostanie z nami. W rzeczywistości może stać się nową normą w uprawie roślin, zastępując rolnictwo konwencjonalne.

Rolnicy muszą wyposażyć się w odpowiednie informacje, aby poruszać się po rolnictwie węglowym. Poniżej znajdują się praktyczne porady dotyczące kredytów węglowych w glebie dla współczesnego rolnika.

5 wskazówek dla rolników dla sekwestracji węgla w glebie

1. Rolnictwo węglowe i dane napędzają kredyty glebowe

Praktycznie każdy rolnik zna wartość gleby dla gospodarstwa. A większość skupia się na swoich polach by zrównoważyć zasoby w celu utrzymania produktywności. W rzeczywistości wielu rolników może już zarządzać swoimi polami za pomocą praktyk, które są uważane za odpowiednie dla rolnictwa węglowego, takich jak rośliny okrywowe lub minimalna uprawa.

Dla niektórych nowością może być konieczność prowadzenia dokładnego rejestrowania informacji o gospodarstwie. Rolnicy zajmują się zarządzaniem gruntami w celu produkcji upraw i zawsze najlepszą praktyką było prowadzenie właściwej księgowości w ewidencji gospodarstwa. W przypadku rolnictwa węglowego mogą być wymagane nowe dane dotyczące gospodarstwa, w zależności od tego, jak szczegółowo rolnik monitoruje informacje.

Tak więc w rzeczywistości można myśleć o rolnictwie węglowym jako o zarządzaniu gospodarstwem opartym na danych. Chodzi o uzyskiwanie wyników popartych dokładnymi danymi w celu generowania kredytów węglowych dla przychodów. Oczywiście aktualizacja praktyk rolniczych, które koncentrują się na węglu w glebie, wpływa na wyniki, ale jeśli brakuje informacji, mogą wystąpić problemy z generowaniem zweryfikowanych i certyfikowanych kredytów, które są akceptowane na rynku.

Pomiary, raportowanie i weryfikacja, znane po prostu jako MRV, mają kluczowe znaczenie w generowaniu kredytów węglowych. Rolnicy i przedsiębiorstwa starające się o kredyty handlowe powinni starają się za tem wspólnie o wysokiej jakości kredyty węglowe.

2. Generowanie kredytów węglowych nie jest szybkim sposobem na wzbogacenie się

Porównując rolnictwo regeneracyjne i rolnictwo węglowe, największą zaletą  jest zapewnienie nowego strumienia dochodów dla rolników w postaci kredytów węglowych. Oczywiście są one podobne pod względem skupienia się na zrównoważonych praktykach rolniczych i do pewnego stopnia na zdrowiu gleby.

W przypadku rolnictwa węglowego kładzie się zdecydowanie silniejszy jest nacisk na zachęcanie rolników, którzy przechodzą na praktyki uprawy węgla w glebie. Ale nie chcemy obiecywać gruszek na wierzbie – rolnictwo węglowe to nie szybki sposób by się wzbogacić.

Budowanie węgla w glebie wymaga czasu, a w rolnictwie nic nie jest przewidywalne. Jest to kolejny powód, dla którego MRV jest kluczową częścią hodowli dwutlenku węgla, ponieważ jest to proces, który prowadzi do gromadzenia się węgla w glebie lub roślinności. Wszystko zajmuje jednak sporo czasu dlatego ważne jest by pamiętać, że profity przychodzą później.

Naiwnością jest myśleć, że generowanie kredytów węglowych jest łatwe. Samo rozpoczęcie procesu weryfikacji może zająć lata. Z tego powodu eAgronom oferuje przedpłaty za kredyty węglowe, aby ułatwić rolnikom rozpoczęcie produkcji dwutlenku węgla w ich gospodarstwie.

3. Dokładnie przejrzyj umowy

Program węglowy, w którym pracują rolnicy, odgrywa fundamentalną rolę w powodzeniu generowania kredytów węglowych. Właściwie przygotowany program praktyk zapewnia wiedzę fachową i narzędzia wspierające do sekwestracji kredytów węglowych w glebie. Jest to partnerstwo, które trwa przez lata.

4. Śmiało zadawaj pytania

Nie bój się zadawać pytań. Właściwie przygotowany program węglowy nie tylko zachęca do zapytań, ale zapewnia również otwartą linię komunikacji, gdy tylko pojawi się potrzeba wyjaśnień. Jest jeszcze lepiej, jeśli ludzie, z którymi możesz porozmawiać, są ekspertami w tej dziedzinie, niezależnie od tego, czy są to agronomowie, czy też zajmują się innymi kwestiami technicznymi.

Przekazuj swoje wątpliwości związane z umową, technicznymi aspektami zlecenia, a nawet pytaniami agronomicznymi. Na początku warto zadać kilka pytań:

  • Kto może ubiegać się o prawo własności do kredytów glebowych po zweryfikowaniu?

  • Czy są jakieś powiązane opłaty?

  • Jakie właściwe praktyki rolnicze dla mojego gospodarstwa i jego warunków?

  • Jak chronione są moje dane?

  • Kto jest odpowiedzialny za weryfikację moich zmian w praktyce w celu wygenerowania kredytów węglowych?

5. Zrównoważone rolnictwo wspiera rodzinne dziedzictwo

W rolnictwie nic nie jest łatwe. A rolnictwo węglowe przynosi rolnikom nowe wyzwania i możliwości. Należy pamiętać, że chociaż kredyty węglowe w glebie wiążą się z nowymi praktykami i zmianami w zarządzaniu, zrównoważone praktyki w gospodarstwie rolnym chronią środowisko i zapewniają lepszy stan gospodarstwa i gleby dla kolejnych pokoleń.

Zrównoważone zarządzanie gruntami ornymi przedłuża ciągłość plonów na nadchodzące lata. Wynika to z krótkotrwałego zmniejszania nacisku na glebę, co wydłuża okres produkcji ziemi.

Zrównoważony rozwój w rolnictwie dotyczy nie tylko środowiska, ale także przedłuża możliwości utrzymania z rolnictwa.

Generuj certyfikowane kredyty węglowe

Wytworzenie odpowiednich kredytów węglowych gleby może być trudne. Poniższe mogą pomóc rolnikom by zapewnić prawidłowe praktyki niezbędne do generowania dodatkowego dochodu w postaci kredytów węglowych.

Przedstawiamy 6 praktycznych rad dla rolników, które pomogą poruszać się po rolnictwie węglowym:

  • Rolnictwo węglowe opiera się na danych

  • Generowanie kredytów węglowych w glebie nie jest szybkim sposobem by się wzbogacić

  • Dokładnie przejrzyj umowy

  • Nie bój się pytać

  • Zrównoważone rolnictwo wspiera rodzinne dziedzictwo rolnicze

Generowanie dochodów z kredytów węglowych z gleby zaczyna się od przystąpienia do programu węglowego. W przeciwieństwie do większości programów na świecie, eAgronom oferuje rolnikom wcześniejsze płatności w postaci wypłat za kredyty węglowe, aby zapewnić rolnikowi wsparcie.

 

Dołącz do programu węglowego już teraz.

Sprawdź jak zarabiać więcej dzięki rolnictwu węglowemu

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification