Izmēģinājumu saimniecībā sadīguši zirņi

Piibe Vaher eAgronom

Piibe Vaher

Friday, June 7, 2024

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Šogad eAgronom izmēģinājumu saimniecībā bijām iecerējuši audzēt ziemas rapsi, taču augi ziemas salā gāja bojā, tāpēc mums nācās mainīt mūsu sējas plānus (vairāk par šo lasiet iepriekšējā bloga rakstā). 

Tā kā izmēģinājumu laukā pēdējos trīs gadus bija audzēti graudaugi, mūsu iespējas bija ierobežotas. Pirmā iecere bija apsēt visu tīrumu ar sējas zirņiem, ko mēs jau tāpat bijām plānojuši audzēt četros no pieciem parauglaukumiem. Tomēr šis plāns nešķita gana interesants – galu galā, veicot izmēģinājumus, mēs vēlamies uzzināt pēc iespējas vairāk. 

Tāpēc mēs nolēmām ziemas rapsi aizstāt ar ilggadīgu baltā āboliņa pasēju. Šim nolūkam mēs iesējām balto āboliņu ‘Rivendel’, ievērojot izsējas normu 10 kg/ha un izmantojot divas atšķirīgas sēšanas metodes: vienu lauka pusi mēs apsējām, izmantojot ecēšas un sīksēklu sējmašīnu, bet otru – izmantojot tiešās sējas sējmašīnu.

Atlikušajos četros parauglaukumos mēs iesējām zirņus. Iesējām četras šķirnes (‘Respect’, ‘Alvesta’, ‘Aurelia’ un ‘Bagoo’) vienu otrai blakus, lai visas sezonas garumā varētu sekot līdzi to augšanas atšķirībām. ‘Bagoo’ gadījumā mēs izmēģinājām arī dažādas izsējas normas – 60, 80, 100 un 120 dīgtspējīgu sēklu uz m2.

Video par 6. maijā notikušo zirņu sēju.

Zirņu sējai mēs izmantojām disku sējmašīnu Horsch Serto. Šīs sējmašīnas darba platums ir 10 metru, bet attālums starp rindām ir 16,7 cm. Serto ir divas disku rindas un 6000 litru sēklu tvertne, kuru vajadzības gadījumā var sadalīt divās daļās (60:40), kas ļauj kopā ar sēklu augsnē iestrādāt arī mēslojumu.

Laukumā, kurā zirņi tika sēti, izmantojot tiešo sēju, vērojami mazāki smecernieku bojājumi

Zirņi ir sadīguši, taču augu turpmākai attīstībai traucē zirņu smecernieki, kas ir aktivizējušies karstā laika dēļ. Parauglaukumā, kurā tika izmantota aršana, situācija ir sliktāka nekā citur – tur zirņiem vietām ir gandrīz pilnībā nograuztas lapas un tikko izdīgušajiem augiem ir radīti nopietni bojājumi.

Smecernieku radītie zirņu bojājumi laukumā, kurā izmantota aršana.

Parauglaukumā, kurā tika izmantota tiešā sēja, bojājumu ir mazāk – tur apgrauztas vien dažas jaunās lapiņas. Lai ierobežotu smecernieku izplatību, mēs 17. maijā apstrādājām sējumus ar insekticīdu, taču plašo bojājumu un lielās smecernieku koncentrācijas dēļ plānojam to darīt atkārtoti. Zirņu sējumos mēs lietojam arī herbicīdus, izmantojot trīs dažādas apstrādes metodes, proti, apstrādi pirms dīgšanas, apstrādi pēc dīgšanas un abu iepriekš minēto metožu kombināciju.

Laukos, kuros tika veikta minimāla augsnes apstrāde vai izmantota tiešā sēja, smecernieku bojājumu ir ievērojami mazāk.

Zirņu dzinumi parauglaukumā, kurā tika izmantota aršana.

Zirņu dzinumi parauglaukumā, kurā tika veikta minimāla augsnes apstrāde.

Zirņu dzinumi parauglaukumā, kurā tika izmantota tiešā sēja.

Paul-Tech sensori palīdz mums reāllaikā kontrolēt situāciju

Mēs izmēģinājumu laukā esam uzstādījuši trīs augsnes sensorus; tie ir izvietoti lauka daļās, kurās attiecīgi tika izmantota aršana, minimāla augsnes apstrāde un tiešā sēja. Paul-Tech sensori ļauj mums sekot augsnes mitrumam, barības vielu pieejamībai un apritei un augsnes temperatūrai. Sensori mums ziņo arī par laikapstākļiem un automātiski brīdina, ja laikapstākļi varētu augiem radīt stresu (augsta gaisa temperatūra, sausums utt.).

Paul-Tech augsnes sensors “novēro” situāciju.

Mēs ierakām zemē kokvilnas apakšveļu, kā arī drīzumā veidosim ziedaugu joslu

Mēs vēlējāmies novērtēt augsnes veselību un darīt to nedaudz neparastā veidā. Šim nolūkam mēs ierakām kokvilnas apakšveļu trīs vietās, kur mēs pašlaik izmēģinām atšķirīgas augsnes apstrādes metodes; pēc aptuveni 12 nedēļām varēsim redzēt, kā aršana, minimāla augsnes apstrāde un tiešā sēja ietekmē kokvilnas apakšbikšu sadalīšanās ātrumu.

Kokvilnas apakšveļa, kas vēlāk tika ieraktas zemē.

Tuvākajā nākotnē mēs plānojam gar izmēģinājumu lauka malu izveidot ziedaugu joslu, kas norobežos lauku no lauksaimniecībā neizmantotās teritorijas. Ziedaugi arī palielinās bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dzīvotnes derīgajiem kukaiņiem un apputeksnētājiem. 

Par eAgronom izmēģinājumu saimniecību

2023. gada rudenī uzņēmumi eAgronom un Rannu Seeme parakstīja sadarbības līgumu, ar kuru tika izveidota izmēģinājumu saimniecība. eAgronom apsaimnieko 20 hektārus zemes Rannu, Igaunijā. Mūsu saimniecībā tiek ievēroti vidi saudzējošas lauksaimniecības principi, un mūsu mērķis ir gūt reālu, praktisku pieredzi, kā saimniecībā ieviest jaunas metodes, lai uzlabotu rentabilitāti.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification