eAgronom izmēģinājumu saimniecība

eAgronom

Monday, November 13, 2023

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn
Dalāmies ar ilgtspējīgu lauksaimniecības prakšu rezultātiem!

Mūsu misija iekš eAgronom ir skaidra – veicināt plašu atjaunojošās lauksaimniecības prakšu ieviešanu lauksaimnieku vidū, tādējādi atjaunojot augsni un mazinot klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi uz lauksaimniecību. Mēs ne tikai runājam, bet arī rīkojamies, rādot piemēru un daloties pieredzē ar lauksaimniekiem!

eAgronom sadarbojas ar vietējām saimniecībām, lai apvienotu centienus rentabilitātes un ilgtspējas jomās.

*Jums jāieslēdz subtitri, lai lasītu video saturu latviešu valodā!

Mūsu mērķi ir veicināt ilgtspējīgākas lauksaimniecības prakses:
  • Sniegt lauksaimniekiem zināšanas un prasmes: esam apņēmušies ikvienam lauksaimniekam sniegt zināšanas, kas ir pilnveidotas vadoties pēc izmēģinājumiem lauka apstākļos, lai lauksaimnieki varētu ieviest savās saimniecībās praksē balstītus risinājumus. 

  • Mācīties pašiem: lauksaimniecība, tāpat kā jebkura cita joma, nepārtraukti attīstās, un apzināmies, ka arī mums ir svarīgi apgūt jaunas zināšanas.

Uzziniet par pirmajiem rezultātiem no mūsu tiešās sējas dienas.

Ko mēs  plānojam darīt?

Projekts ilgs vismaz piecus gadus. Tajā ir plānota Baltijas valstīm tipiska augu seka: piecu gadu augu sekas shēmā ir paredzēts piecos laukos audzēt ziemas kviešus, ziemas miežus, ziemas rapsi un zirņus.

Mūsu lauki ir kā dzīvas laboratorijas, kurās tiek izmēģinātas dažādas metodes, lai izveidotu stabilu un videi draudzīgu sistēmu. Atjaunojošā jeb reģeneratīvā lauksaimniecības praksē galvenā uzmanība tiek pievērsta dažādu starpkultūru iekļaušanai augu sekā un tiešās sējas izmantošanai. Esam pārliecināti, ka vides un ekonomiskajai ilgtspējai ir jāiet roku rokā. Galu galā - pārticis lauksaimnieks var ieguldīt līdzekļus patiesi svarīgajā: darbaspēkā, augsnē un tehniskajā nodrošinājumā.

Mums ir svarīgi sekot līdzi jaunākajām tendencēm un iespējām – ne tikai pievēršot uzmanību tehnikai un starpkultūrām, bet arī eksperimentējot ar dažādiem augu aizsardzības līdzekļiem, mēslojumu un šķirnēm. Katram no tiem ir sava unikālā loma rentablas un ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas izveidē.

Kur notiek mūsu atklājumi?

Izmēģinājumu lauks atrodas Igaunijā, netālu no Latvijas robežas, kur 20 hektāru platībā tas atrodas Ajaotsu (Ajaots) ģimenei piederošajā Rannu Seeme OÜ saimniecībā Annikoru ciematā.

Sirsnīga sadarbība

Pateicamies Ajaotsu ģimenei par sadarbību, kā arī Rannu Seeme OÜ saimniecībai un uzņēmumiem Tatoli AS un Adama par nenovērtējamo atbalstu lauka izveidē. Pateicoties sadarbības partneriem eAgronom iecere tiek realizēta vēl efektīvākā izpildījumā.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification