eAgronom sadarbojas ar vietējām saimniecībām, lai apvienotu centienus rentabilitātes un ilgtspējas jomās

eAgronom

Thursday, November 30, 2023

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Lauksaimniecības un klimata tehnoloģiju uzņēmums eAgronom, kas palīdz lauksaimniekiem ieviest ilgtspējīgu praksi savās saimniecībās, paziņo par virkni reģeneratīvās prakses izmēģinājumiem reāli praktizējošās saimniecībās, kas tiek veikti sadarbībā ar vietējiem lauksaimniekiem visā Eiropā. eAgronom veiktie izmēģinājumi stiprinās zināšanas par peļņas un ilgtspējas uzlabošanas pasākumiem, kas saistīti ar saimniecību efektivitāti un rentabilitāti, veicinot saimniecību veiksmīgu pāreju uz ilgtspējīgāku lauksaimniecības praksi.

eAgronom galvenā misija ir palīdzēt lauksaimniekiem radīt papildu ienākumus, uzlabot augsnes kvalitāti un piekļūt labākam finansējumam, izmantojot videi draudzīgu lauksaimniecības praksi. Šis ir pirmais šāda veida paplašinātais izmēģinājums Igaunijā, kas veltīts potenciālajiem ieguvumiem videi, ko var sniegt uz augsni vērsta un uz saimniecību orientēta reģenerācijas taktika. Izmēģinājumu periodā veikto pasākumu mērķis būs apvienot vides un ekonomikas ilgtspējības centienus, kuriem jāiet roku rokā, lai ilgtspējīgi domājošie lauksaimnieki varētu noturēties virs ūdens un attīstīties mūsdienu lauksaimniecības nozarē. 

Šajos izmēģinājumos liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai parādītu, ka noteiktas uz ilgtspējīgu lauksaimniecību vērstas prakses var ieviest viegli un nepārtraukti. Galvenā eAgronom izmēģinājumu vieta 20 hektāru platībā atrodas Igaunijā, Tartu aprinķa saimniecībā Rannu Seeme OÜ. Šajos izmēģinājumos tiek testēti pasākumi, kas saistīti ar tehniku, starpkultūrām, augu aizsardzības līdzekļiem un dažādiem mēslošanas līdzekļiem. Visiem šiem pasākumiem ir unikāls un neaizstājams mērķis rentablas un ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas izveidē.

Izmēģinājumu vietas uzturēšanu nodrošina četru cilvēku komanda, kuru veido Igaunijā strādājoši agronomi; tehniku nodrošina eAgronom sponsors Tatoli AS. Piecu sektoru augsekas shēma, kurā paredzēti ziemas kvieši, ziemas eļļas rapsis, pavasara zirņi un mieži, nodrošinās pamatu pētījumam par oglekļa piesaistīšanu un uzkrāšanos augsnē piecu gadu laikā. Šie izmēģinājumi ir jaunākie no vairākiem uz tehnoloģijām un metodēm orientētiem testiem un demonstrējumiem. 

eAgronom uzskata, ka lauksaimnieki neieviesīs videi draudzīgāku saimniekošanas praksi, ja tas būs pārāk apgrūtinoši vai dārgi darbaspēka, laika un izmaksu ziņā. Šo izmēģinājumu mērķis ir racionalizēt šādas prakses ieviešanas procesu tādā veidā, kas ir ne tikai ērts lauksaimniekiem, bet arī aktīvi veicina viņu saimniecību efektivitāti un peļņu. eAgronom jau ir ieviesis aktīvu, uz peļņu vērstu iniciatīvu – oglekļa kredītu programmu. Augsnes uzlabotā veselība un samazinātās izejvielu izmaksas, kas rodas, ieviešot eAgronom izstrādāto videi draudzīgo praksi, vēl vairāk stiprina ekonomisko stabilitāti. 

Tõnis Ajaots, Rannu Seeme OÜ īpašnieks un eAgronom demonstrāciju saimniecības partneris, saka: “Mūsu mērķis ir izmēģināt dažādus tehnoloģiskos risinājumus, lai rezultātā arī mūsu ražošana kļūtu arvien ilgtspējīgāka. Pēdējo gadu laikā, sadarbojoties ar eAgronom, mums ir izdevies veikt šos eksperimentus daudzpusīgākā un nedaudz kompaktākā zemes platībā. Augsnes auglības saglabāšana un, ja iespējams, pat palielināšana ir ilgtspējīgas lauksaimniecības pamats.”

Robin Saluoks, eAgronom līdzdibinātājs un vadītājs: “Mūsu lauksaimniekiem redzēt pašiem nozīmē ticēt. Mūsu izmēģinājumi uz lauka un demonstrāciju saimniecības ļauj mums pārbaudīt inovatīvas reģeneratīvās lauksaimniecības metodes un parādīt tās lauksaimniekiem. Mēs mācāmies kopā ar saimniecībām, kas ir mūsu partneri, un viņu atsauksmes un pieredze tieši ietekmēs to, kā mēs palīdzēsim visiem mūsu lauksaimniekiem pieņemt no ekonomiskā un vides aizsardzības viedokļa labākos lēmumus. Ilgtspējas pasākumi nevar būt teorētiski. Tiem jābūt praktiski noderīgiem, un to ieviešanai ir jābūt nemanāmai. Šajos izmēģinājumos mēs stiprināsim abus šos aspektus.”

Izmēģinājumus koordinē eAgronom galvenais agronomijas padomnieks Simon Boughton, kuram ir vairāk nekā četrdesmit gadu praktiska pieredze lauksaimniecībā Eiropā un Āfrikā. Iepriekš viņš ir vadījis lielus lauksaimniecības uzņēmumus Ukrainā, Krievijā un Zambijā, kā arī bijis eAgronom tehniskais direktors. Viņa vadībā izmēģinājuma programmas jau tiek īstenotas Igaunijā, Lietuvā, Polijā un Spānijā. eAgronom plāno 2024. gadā šo programmu paplašināt un ieviest Latvijā, Čehijā un Rumānijā. Šī gada septembrī eAgronom savā demonstrāciju saimniecībā Igaunijā izmēģināja un demonstrēja tiešās sējas tehnikas pozitīvo ietekmi. Tajā piedalījās vairāk nekā 300 lauksaimnieku no Igaunijas un Latvijas, kā arī bija pārstāvēti tādi zīmoli kā John Deer, Horsch un Claydon. Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification