Pirmie rezultāti no tiešās sējas demonstrāciju dienas lauka: augu skaits uz m², augšanas stadija

Erika Lõhmuste

Monday, November 13, 2023

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Tiešās sējas demonstrāciju diena Igaunijā šī gada 6. septembrī tika rīkota ar mērķi parādīt un salīdzināt dažādas sējmašīnas, ko var izmantot tiešajai sējai. Kopumā mūsu pirmajā demonstrācijas dienā tika demonstrētas 15 dažādas sējmašīnas un arī agrodrons.

Tiešā sēja ir viens no ilgtspējīgas lauksaimniecības pamatiem un viens no veidiem, kā mazināt saimniecības izmaksas. Tiešā sēja veicina augsnes organiskās vielas veidošanos, ūdens aizturēšanas spēju, slieku skaitu augsnē un mazina erozijas risku, barības vielu izskalošanos, piesaista augsnei oglekli un samazina degvielas patēriņu uz hektāru, tādējādi mazinot kopējās ražošanas izmaksas.

Par izmēģinājumu lauku

Mūsu tiešās sējas izmēģinājumu lauks atrodas netālu no Latvijas un Igaunijas robežas - saimniecības Rannu Seeme laukā Annikoru ciematā, Tartu apriņķī. Šajā laukā priekšaugs bija ziemas rapsis, kura raža bija 3,4 t/ha. Augsnes tips ir smilšmāls. Pirms sējas lauks tika smidzināts ar glifosātu saturošu herbicīdu un apstrādāts ar “Horsch Cultro” salmu ecēšām, taču tika atstāta arī neapstrādāta josla. Tā tika mēslota ar komplekso mēslojumu NPK 10-26-26, ar devu 150 kg/ha un sēti ziemas kvieši “Julie” ar izsējas normu 140 kg/ha.

Priekšnosacījumi sēšanai

Demonstrāciju lauku izmērs: 1,8‒2,4 ha
Sēšanas dziļums: 2,5‒3 cm
Dīgstošo sēklu skaits uz m²: 260 sēklas
Papildu opcijas: 50 kg/ha NPK 10-26-26 kompleksā mēslojuma kopā ar sēšanu

Rezultātu reģistrēšanas datumi

Augu skaits tika noteikts 21. septembrī, savukārt augšanas stadija tika novērtēta  23. oktobrī.

1. Horsch Sprinter

Sējmašīnas tips: zaru sējmašīna
Sējmašīnas platums: 6 m
Atstarpe starp rindām: 25 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna, sēklas kaste, kas ir atsevišķi piestiprināta traktora priekšpusē.

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Augi ir sadīguši labi un sasnieguši 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta.

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

2. Horsch Avatar

Sējmašīnas tips: disku sējmašīna
Sējmašīnas platums: 9 m
Atstarpe starp rindām: 25 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna, bez rindu tīrītājiem

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Sējums ir sadīdzis labi un sasniedzis 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta. 

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

3. Virkar Dynamic

Sējmašīnas tips: zaru sējmašīna
Sējmašīnas platums: 6 m
Atstarpe starp rindām: 25 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna, V veida iespiedējritenis, kas ļauj sēklai labi iespiesties augsnē.

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Sējums ir sadīdzis labi un sasniedzis 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta. 

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

4. Bourgault FMS

Sējmašīnas tips: disku sējmašīna
Sējmašīnas platums: 9 m
Atstarpe starp rindām: 19 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna, papildu atbalsta ritenis vienmērīgam sējas dziļumam.

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Sējums ir sadīdzis vienmērīgi, ziemas kvieši ir sasnieguši 22. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta. 

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

5. Multiva Forte 400 EVO

Sējmašīnas tips: disku sējmašīna
Sējmašīnas platums: 4 m
Atstarpe starp rindām: 15 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Sējums ir sadīdzis labi, ziemas kvieši ir sasnieguši 23. augšanas stadiju ar salmu ecēšām apstrādātajā daļā un 24. augšanas stadiju ar salmu ecēšām neapstrādātajā daļā.

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

6. Amazone Primera

Sējmašīnas tips: zaru sējmašīna
Sējmašīnas platums: 6 m
Atstarpe starp rindām: 25 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Augi ir izauguši sējas vietā un sasnieguši 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta. 

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

7. Horizon DSX

Sējmašīnas tips: disku sējmašīna
Sējmašīnas platums: 6 m
Atstarpe starp rindām: 20 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna, rindu tīrītāji

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Augi ir izauguši sējas vietā un sasnieguši 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta. 

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

8. John Deere 750A

Sējmašīnas tips: disku sējmašīna
Sējmašīnas platums: 6 m
Atstarpe starp rindām: 16,5 cm 

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Augi ir izauguši sējas vietā un sasnieguši 23. augšanas stadiju ar salmu ecēšām apstrādātajā daļā un 24. augšanas stadiju ar salmu ecēšām neapstrādātajā daļā.

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

9. Claydon Hybrid T6

Sējmašīnas tips: zaru sējmašīna
Sējmašīnas platums: 6 m
Atstarpe starp rindām: 30 cm
Papildaprīkojums: joslu apstrādes sējmašīna, kombinētā sējmašīna

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Augi ir izauguši sējas vietā un sasnieguši 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta.

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

10. Weaving GD300M

Sējmašīnas tips: disku sējmašīna
Sējmašīnas platums: 3 m
Atstarpe starp rindām: 16,6 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna, disks ir novietots 22 grādu leņķī.

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Augi ir izauguši sējas vietā un sasnieguši 23. augšanas stadiju ar salmu ecēšām apstrādātajā daļā un 24. augšanas stadiju ar salmu ecēšām neapstrādātajā daļā.

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

11. Junkkari D400

Sējmašīnas tips: disku sējmašīna
Sējmašīnas platums: 4 m
Atstarpe starp rindām: 16,7 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna, pirmapstrādes iespēja

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Augi ir izauguši sējas vietā un sasnieguši 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta. 

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

12. Kuhn Espro 6000R

Sējmašīnas tips: disku sējmašīna
Sējmašīnas platums: 6 m
Atstarpe starp rindām: 15 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna, pirmapstrādes iespēja

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Augi ir izauguši sējas vietā un sasnieguši 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta. 

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

13. Kverneland U-drill

Sējmašīnas tips: disku sējmašīna
Sējmašīnas platums: 6 m
Atstarpe starp rindām: 12,5 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna, pirmapstrādes iespēja

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Augi ir izauguši sējas vietā un sasnieguši 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta. 

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

14. Horsch Serto

Sējmašīnas tips: disku sējmašīna
Sējmašīnas platums: 12 m
Atstarpe starp rindām: 16,7 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna, tā sauktā “vieglā” tiešās sējas sējmašīna

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Augi ir izauguši sējas vietā un sasnieguši 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta. 

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

15. Horsch Focus

Sējmašīnas tips: disku/zaru sējmašīna
Sējmašīnas platums: 6 m
Atstarpe starp rindām: 15 cm
Papildaprīkojums: kombinētā sējmašīna, ar pirmapstrādes zariem.

Augu skaits uz m²
Augu augšanas stadija

Augi ir izauguši sējas vietā un sasnieguši 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta. 

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

16. Agrodroon XAG P100

Sējmašīnas tips: izkliedētājs
Sējmašīnas platums: 4‒8 m
Papildaprīkojums: nepieciešama papildu kultivēšana vai velmēšana

Augu augšanas stadija

Augi ir izauguši sējas vietā un sasnieguši 23. augšanas stadiju gan daļā, kas tika apstrādāta ar salmu ecēšām, gan daļā, kas netika apstrādāta. 

Attēli tika uzņemti lauka daļās, kas netika apstrādātas ar salmu ecēšām.

Secinājumi

Rezultāti visām sējmašīnām ir samērā līdzīgi. Atšķirības ir saistītas ar sēšanas dziļumu, t. i., pašlaik platībās, kurās sēja tika veikta aptuveni par 1 cm dziļāk, augi ir iepalikuši par vienu augšanas stadiju.

Lauku apskates un demonstrācijas šogad vairs nenotiks. Sagaidīsim pavasari, lai varētu novērtēt, kāda ietekme uz platībām ir bijusi ziemai.

Vairāk attēlu un attēli ar augstāku izšķirtspēju ir pieejami šeit.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification