South Pole ja eAgronom sõlmisid partnerluse, et arendada säästvat põllumajandust Euroopas ja Aafrikas

Silver Bohl

Wednesday, October 19, 2022

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

TARTU, Eesti (19. oktoober 2022)

  • Põllumajandustootjad, kes peavad kandma järjest suuremaid kulusid, et minna üle väikeste süsinikdioksiidi heitmetega põllumajandusele, saavad tulevaste süsinikukrediitide eest ettemaksu.

  • See kiirendab säästva ja taastuva põllumajanduse kasutuselevõttu, kasvatades samal ajal kliimamuutustele vastupanuvõimelisi põllukultuure, parandades toiduga kindlustatust ja edendades bioloogilist mitmekesisust.

Heitmete vähendamise võti peitub kliimateadliku põllumajanduse kasutuselevõtus. Põllumajandustootjate motiveerimine nende aastakümneid hästi teeninud tavade muutmisele on suur väljakutse. Seetõttu teevad juhtiv ülemaailmne süsinikuprojektide arendaja ja kliimalahenduste pakkuja South Pole ja Agtechi ettevõte eAgronom koostööd, et kiirendada kliimateadliku põllumajanduse kasutuselevõttu Euroopas, Aafrikas ja mujal. See koostöö loob uue lähenemisviisi põllumajandustootjatele kvaliteetsete, Verra sertifitseeritud süsinikukrediitide, mida nende projektid põhjustavad, ettemaksmiseks. See võimaldab tootjaid toetada koheste kliimameetmete juurutamisel ülemaailmses võidujooksus netoheitmete nulltaseme suunas.

Säästva põllumajanduse suunas liikumine nõuab tavaliselt märkimisväärseid eelinvesteeringuid, põllumajandusliku tootmissüsteemi muutmist ja kõrgemat riskitaset. Need kõik on peamised takistused paljudele põllumajandustootjatele, kes soovivad üle minna väikeste süsinikdioksiidiheitmetega põllumajandusele. Juurdepääs rahastamisele ja agronoomilisele toetusele on keskse tähtsusega selle ülemineku saavutamiseks.

eAgronomi uudne süsinikuprogramm tutvustab juba täna süsinikukrediitide ettemaksu kontseptsiooni, mida projekt juurutab homme. Tänapäeva juhtivate süsinikukrediidi standardite kohaselt võib kuluda aastaid, et saada tagasimakseid süsinikukrediitide eest, mida kliimateadlikud projektid põhjustavad, kuid mis on enamiku põllumajandustootjate jaoks liiga pikk tagasimakseperiood. eAgronomi süsinikukrediidi eelmaksete mehhanism kõrvaldab selle juurutamise tõkke ja võimaldab põllumajandustootjatel ühendada jõupingutused netoheitmete nulltaseme saavutamiseks, toites samal ajal maailma ja kaitstes kriitilisi elupaiku.

Robin Saluoks, eAgronomi tegevjuht: „Põllumajandusel on tähtis roll meie tulevase ellujäämise tagamisel planeedil Maa. eAgronomi missioon on võidelda kliimamuutustega, andes majanduslikku kasu säästlikele põllumajandustootjatele ja luues vabatahtlikule süsinikuturule parima kvaliteediga süsinikukrediite. Võimalus pakkuda põllumeestele täislahendust rahastamisest, nõustamisest, elluviimisest, akrediteerimisest, mõõtmisest ja kontrollimisest tähendab, et kõigist põllumajandustootjatest saab mitte väga kauges tulevikus kliimateadlik põllumajandustootja.“

Renat Heuberger, South Pole‘i tegevjuht: „Kliimateadlike põllumajandusprojektide süsinikukrediit ei vähenda mitte ainult heitkoguseid, vaid annab ka palju sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu, mis on võtmetähtsusega ajal, mil meie toidusüsteemil seisavad ees enneolematud väljakutsed. Ootame huviga programmi juurutamist, mis suunab raha vabatahtlikult süsinikuturult sadadele põllumajandustootjatele. Need korvamismeetmed sunnivad ka erasektorit juba täna rakendama kliimameetmeid, samal ajal kui nad töötavad oma pikaajaliste CO₂-heitmete vähendamise strateegiate nimel.“

Programm loob kontrollitavaid, läbipaistvaid ja kindlaid süsinikukrediite, mille eest põllumajandustootjatele saab ette maksta, et toetada selliste säästlike meetodite kasutuselevõttu nagu katteviljelus ja mullaharimise vähendamine. Selles partnersuhtes haldab South Pole krediidi sertifitseerimist, ostjate kaasamist ja müüki, kasutades oma tööstusharu juhtivat turupositsiooni ja lokaalset kohalolekut 34 asukohas kogu maailmas, samas kui eAgronom keskendub põllumajandustootjate kaasamisele, tehnoloogiale ja põllumajandustootjate toetamisele.

eAgronom on ainus Kesk- ja Ida-Euroopa organisatsioon, kes on alustanud projekti, mis taotleb mainekat Verified Carbon Standard Verra sertifikaati ja maksab juba põllumajandustootjatele toodetud süsinikukrediitide eest ettemaksu. Seni hõlmab projekt 130 põllumajandusettevõtet ligi 100 000 ha põllumaaga, mis eeldatavasti tekitab mulla orgaanilise süsinikusisalduse suurenemise kaudu aastas süsinikukasu 0,5–1,5 t CO2 hektari kohta, vähendades samal ajal heitkoguseid (N2O; CO2, CH4) ning väetiste ja fossiilkütuste kasutamisega seotud sisendkulusid.

Põllumajandustootja Andrzej Nowak Opolskie vojevoodkonnast Poolas: „Muld on meie elatusallikas. See on koduks ka miljonitele organismidele ja sellel on võime eemaldada atmosfäärist süsinikku. Tunneme kohustust teha kõik endast olenev kaitsmaks oma mulda, muuta see muutuvale kliimale vastupidavaks, toota toitu kogukondadele ja edendada bioloogiliselt mitmekesist keskkonda. eAgronomi süsinikuprogrammis osalemine ja süsinikukrediitide eest ettemaksmine on võimaldanud meil taastuva põllumajanduse omaks võtta viisil, mis muidu poleks olnud võimalik.“Juurdepääs süsinikdioksiidi heitmete rahastamisele ei ole kasulik mitte ainult põllumajandustootjatele ja põllumajandussektorile, vaid aitab võtta kasutusele ja kiirendada vähese süsinikdioksiidi heitkogustega põllumajandusmeetodeid tegevusharus, mis tekitab 17% kogu maailma süsinikdioksiidi heitkogustest. Kvaliteetsed süsinikukrediidid on ka võimas vahend, mille abil ettevõtted saavad täna tegutseda ja oma vältimatute heitkoguste eest vastutada, samal ajal kui nad läbivad süsinikuheitmete teaduspõhise vähendamise teekonda neto-nullheitmete suunas. Süsinikukrediiti ostes kehtestab ettevõte oma süsinikujalajäljele hinna. See muudab süsinikukrediidid tõhusaks otsuste tegemise vahendiks kliimameetmete rahastamisel ja kiirendamisel.

Share on Facebook
0

Loo kvaliteetseid süsinikukrediite ja kindlusta oma põllumajandusettevõtte tulevik.

Aitame teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning saada parematel tingimustel finantsteenuseid.

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification