Põllupäev: vahekultuurid ja nende külvamine

Kornelia Kajda

Friday, September 2, 2022

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Nii nagu kõik elusorganismid, vajavad eluks õhku ka taimed. Taimed neelavad atmosfäärist süsinikdioksiidi, mis päikesevalguse, vee ja vajalike mineraalide olemasolul lõhutakse ning millest eralduvad hapnik, mis vabastatakse tagasi atmosfääri ning süsivesikud, mida taimed kasutavad energiaallikana kasvufunktsioonide jätkamiseks. Kirjeldatud protsessi nimetatakse fotosünteesiks. Taimed sisaldavad hinnanguliselt 45-50% süsinikku, mida säilitatakse lehtedes, vartes või tüvedes ja juurtes. Hiljem, taimede eluprotsesside lõppedes, osa süsinikust vabaneb taimejäänuste lagundamise käigus tagasi atmosfääri ja osa süsinikust jääb mulda. Olenemata sellest, kas süsinik koguneb pikaks ajaks puudesse või pinnasesse, on taimed fotosünteesi kaudu selle nähtuse peamiseks tõukejõuks. Süsiniku neelamise ja mullas säilitamise protsessi nimetatakse süsiniku sidumiseks.

Süsiniku sidumine on eelkõige looduslik protsess, mis toimub mitmete keemiliste ja bioloogiliste protsesside osana. Tänu tänapäevastele innovaatilistele lahendustele on leitud ka tehnoloogilisi võimalusi, mis atmosfäärist süsihappegaasi seovad ning seeläbi kliimamuutusi leevendavad.

Põllumajanduses on erinevaid võimalusi lisada ja hoida muldades rohkem süsinikku, nt. vältides mustkesa ning külvates erinevaid vahekultuure. Vahekultuurid kaitsevad mulda erosiooni eest, parandavad mullastruktuuri ja veehoiuvõimet ning seovad vabu toitaineid. Erinevat liiki vahekultuuridel on erinevad positiivsed omadused – mõnedel on hästi arenenud juurestik, mis aitab sügavamatest mullakihtidest ülemistesse kihtidesse toitaineid transportida, teistel on võimekus õhust lämmastikku siduda, mis jääb mulda järgnevale kultuurile toitaineks jne.

Lisaks teadmisele, milliseid vahekultuure kasvatada, on oluline ka külvamise tehnoloogia ja vahekultuuride hävitamise ajastus.

Selleks, et leida vastuseid tekkinud küsimustele, rajasime koostöös Rannu Seeme OÜ-ga põldkatse.

Põldkatse eesmärk oli katsetada erinevaid vahekultuure ja nende segusid, et aru saada milline on nende kasvupotentsiaal Eesti tingimustes. Lisaks, katsetasime ka erinevaid külvitehnoloogiaid, et selgitada välja, milline viis on kõige sobilikum vahekultuuri külviks.

Oma tulemusi soovime kõikide huvilistega jagada põllupäeval, mis leiab aset Puhja Seltsimajas 11. oktoobril 2022 algusega kell 10:00 (9:30 kogunemine).

Päeva esimeses osas toimuvad ettekanded erinevatel teemadel:

  1. Vaatleme erinevate vahekultuuride kasvupotentsiaali Eesti tingimustes

  2. Selgitame, milline tehnoloogia vahekultuuride külvamiseks on kõige sobilikum

  3. Kuulame Dr Elizabeth Stockdale-i ettekannet mullasüsinikust

  4. Selgitame, kuidas mullasüsinik võiks olla põllumajanduses uus valuuta

Päeva teises osas teeme põllujalutuse, kus vaatleme katselappe, mullaprofiili ja vahekultuuride juurekava.

Osalejate arv on piiratud, mistõttu palume huvilistel oma osavõtt registreerida hiljemalt 4. oktoobriks järgneval aadressil – eagro.co/pollupaev

Kohtumiseni Puhjas!

Share on Facebook
0

Loo kvaliteetseid süsinikukrediite ja kindlusta oma põllumajandusettevõtte tulevik.

Aitame teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning saada parematel tingimustel finantsteenuseid.

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification