2022. aasta põllupäeva ja põldkatsete tulemuste ettekanded

Saamuel Stepanov

Thursday, November 24, 2022

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Kõik esitlused on salvestatud 2022. aasta 11. oktoobril, mil korraldasime koostöös Rannu Seeme OÜ-ga meie esimese põllupäeva. Üritusel ettekandele tulnud esitlused keskendusid vahekultuuridele ja muljaviljakusele, seejuures sai tähelepanu ka eAgronomi süsinikuprogramm.

Millised majanduslikke väärtusi loob jätkusuutlik põllumajandus - Robin Saluoks

eAgronomi tegevjuht Robin Saluoks annab videos ülevaate, milliseid majanduslikud võimalused on avanemas põllumeestele, kes rakendavad või soovivad hakata kasutama jätkusuutlike põllumajanduspraktikaid.

Kuidas süsiniku osakaalu mullas suurendada - Dr Elizabeth Stockdale

Dr Elizabeth Stockdale räägib videos, miks on süsiniku suur osakaal mullas tähtis ning ka millest lähtuda, et selle hulka kasvatada.

Vahekultuuride kasvatamise praktilised kogemused - Ott Läänemets

Põllumees ja Viru seemne tegevjuht Ott Läänemets on juba mõned aastad vahekultuure kasvatanud. Videos räägib ta enda kogemuste ja tähelepanekute põhjal, mida on ta seejuures täheldanud.

Põldkatse tulemused: erinevate vahekultuuride kasvu võrdlemine - Piibe Vaher

Meie agronoomilise nõustamise tiim viis läbi põldkatse, mille käigus külvati erinevaid vahekultuure, et võrrelda, milline neist Eesti tingimustesse kõige sobivam. Katse tulemusi jagas agronoom Piibe Vaher.

Põldkatse tulemused: erinevate külvitehnoloogiate mõju vahekultuuridele - Erika Lõhmuste

Meie agronoomilise nõustamise tiim viis läbi põldkatse, mille käigus katsetati erinevaid vahekultuure külvitehnoloogiaid vahekultuuride mahapanekul, et selgitada välja nende nõrkused ja tugevused. Katse tulemusi jagas agronoom Erika Lõhmuste.

Share on Facebook
0

Loo kvaliteetseid süsinikukrediite ja kindlusta oma põllumajandusettevõtte tulevik.

Aitame teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning saada parematel tingimustel finantsteenuseid.

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification