Współpraca pomiędzy eAgronom i Swedbank rozpoczęta!

Kornelia Kajda

Friday, October 28, 2022

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn
eagronom
eagronom
eagronom

Swedbank, wiodący bank w krajach skandynawskich i bałtyckich, rozpoczął współpracę z firmą eAgronom, estońskim startupem dostarczającym rozwiązania dla rolnictwa w celu walki ze zmianami klimatycznymi. Celem partnerstwa jest zapewnienie lepszych warunków udzielania pożyczek, które pomogą producentom rolnym wdrożyć przyjazne dla klimatu praktyki rolnicze. W ramach programu pożyczkowego eAgronom wyda certyfikaty potwierdzające spełnianie przez gospodarstwo określonych praktyk związanych z rolnictwem zrównoważonym.

Jako instytucje finansujące dwie trzecie europejskiej gospodarki, banki ponoszą istotną odpowiedzialność za proponowanie rzeczywistych rozwiązań łagodzących zmiany klimatyczne. To partnerstwo między Swedbank i eAgronom w zakresie udzielania pożyczek i leasingu związanych ze zrównoważonym rozwojem będzie miało znaczący wpływ na tę walkę, ponieważ rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów w tym zakresie. Zaraz po oceanach gleba jest największym pochłaniaczem CO2e na kuli ziemskiej.

W okresie kredytowania rolnicy muszą spełnić określone wymagania związane ze stosowaniem zrównoważonych praktyk. Wymogi te regulują warunki określone w Planie Działań na rzecz Zrównoważonego Finansowania Komisji Europejskiej oraz Rozporządzeniu w sprawie taksonomii Unii Europejskiej. eAgronom wykorzysta połączenie zdjęć satelitarnych, telematyki maszyn, oprogramowania do zarządzania gospodarstwem i informacji zdobytych bezpośrednio od rolników, w celu dokonania pomiarów niezbędnych do nadania certyfikatów. 

Producenci rolni ubiegający się o kredyt, po przejściu oceny finansowej, otrzymają dwie opcje finansowania: ofertę zwykłego kredytu oraz ofertę kredytu zorientowanego na zrównoważenie praktyk. Po zaakceptowaniu oferty pożyczki producent zostanie skierowany na platformę eAgronom w celu podpisania umowy, po czym rozpocznie się proces zbierania i oceny niezbędnych danych.

Zdaniem dyrektora generalnego eAgronom, Robina Saluoksa, ta inicjatywa jest doskonałym przykładem współpracy między dwoma ważnymi sektorami: „Aby zrównoważone rolnictwo stało się normą, musi być również opłacalne w krótkim okresie. Zapewnienie rolnikom lepszych warunków kredytowych przyspieszy realizację działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. Dostarczamy narzędzia, które umożliwiają rolnikom wybór zrównoważonych praktyk rolniczych. Zapewniamy, że wybrane działania prowadzą do najlepszych możliwych rezultatów poprzez monitorowanie danych; udostępniamy wyniki monitoringu organom regulacyjnym i sektorowi rolnemu ilekroć jest to konieczne do udowodnienia tych działań. Współpraca ze Swedbankiem doskonale wpisuje się w nasze podejście i inicjatywy, które mają przynosić rolnikom bezpośrednie korzyści z ekologicznego zarządzania.”

Według Olaviego Leppa, prezesa zarządu Swedbank Estonia, Swedbank stale przyczynia się do rozwoju zrównoważonej gospodarki: „Jako wiodący bank w regionie pomagamy naszym klientom przejść na zieloną gospodarkę. Dlatego zrównoważony rozwój został postawiony w centrum naszej strategii biznesowej; oprócz rolnictwa wspieramy podobne inicjatywy w wielu innych sektorach. Z pomocą eAgronom jesteśmy w stanie zaoferować rolnikom korzystne opcje współpracy w celu przyjęcia zrównoważonych praktyk rolniczych, które, miejmy nadzieję, staną się standardem dla tego sektora”.

Według Mihkela Vainuli, właściciela firmy rolniczej w Estonii, współpraca pomiędzy Swedbank i eAgronom może przynieść wielkie zmiany w sektorze: „Zalety zrównoważonego rolnictwa są oczywiste dla wszystkich: bardziej odporna gleba, wyższa jakość produktów, lepsze zbiory oraz ochrona środowiska naturalnego. Głównym powodem, dla którego rolnicy nie przyjęli dotychczas zrównoważonych praktyk rolniczych, jest brak kapitału. Dostęp do korzystniejszych warunków finansowania i konsultacji jest nieoceniony i może doprowadzić do całkowitej transformacji w tym sektorze.”

Finansowanie związane ze zrównoważonym rozwojem będzie początkowo dostępne dla ponad 120 000 producentów rolnych w Estonii, na Łotwie i Litwie. Opłata certyfikacyjna eAgronom jest obliczana na podstawie wielkości gospodarstwa od hektara. Aktualnie opłata wynosi 0,5 euro rocznie za ha, a rolnicy, którzy zarejestrują się jako klienci oprogramowania eAgronom, otrzymają 50% zniżki. Oprócz planu działania eAgronom dotyczącego przejścia na zrównoważone praktyki rolnicze, producenci rolni otrzymają również dostęp do narzędzi pomiarowych, sprawozdawczych i kontrolnych.

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification