Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Monika Klimaczak

Monday, September 23, 2019

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Europejski think-tank IDDRI opublikował niedawno badanie, w którym podał prognozę przyszłości rolnictwa ekologicznego w Europie. Mówi się, że do 2050 r. ekologiczne uprawy będą w stanie wyżywić 530 mln Europejczycy, zmniejszając w ten sposób emisje gazów cieplarnianych ze źródeł rolniczych o 40% (w porównaniu z 2010 r.), Przywracając również naturalną różnorodność i chroniąc zasoby naturalne – zwłaszcza jakość wody i gleby.

Badanie zostało opublikowane tydzień po wiadomości alarmującej o utracie owadów, przede wszystkim pszczół , które są kluczowe dla prowadzenia produkcji roślinnej i rolnej. Rolnictwo ekologiczne nie jest już tylko „modnym” trendem, którego rolnicy unikają, ale nowym kierunkiem i pierwszym krokiem w stronę odpowiedzialnego społeczeństwa i rolnictwa.

Rozwój rolnictwa ekologicznego teraz i w przyszłości zależy częściowo od wprowadzania kolejnych innowacji w wielu tradycyjnych sektorach, takich jak agrokultura. W poprzednich artykułach pisaliśmy o cyfryzacji rolnictwa na naszym blogu , prezentując główne różnice między tradycyjnymi metodami rolnictwa a nowymi praktykami,

Z punktu widzenia zarządzania gospodarstwem rolnym i wygodnego przejścia na rolnictwo w pełni ekologiczne, ważne jest przede wszystkim, aby wszystkie procesy zarządzania zostały skonfigurowane w celu oszczędzania pracy, aby kierownik mógł skoncentrować się bardziej na końcowej jakości produkcji niż na codziennych zadaniach i „przetrwaniu” sezonu rolniczego.

Ekologiczna działalność rolnicza w Polsce jest mało opłacalna?

Obecnie obserwuje się trend żywności i produktów ekologicznych, co wpływa na większy popyt i nowe możliwości ich sprzedaży. W Unii Europejskiej zapotrzebowanie na towary ekologiczne jest nadal wyższe, niż podaż. Jednak, przez czynniki geograficzne wiele produktów jest importowanych spoza Europy np. kawa, kakao czy ryż.

Polska mimo potencjału do zyskania wysokiej pozycji na rynku produktów ekologicznych, nie wykorzystuje go. Powodów dla których rolnictwo ekologiczne w Polsce jest nadal mało opłacalne, dlatego często wraz z końcem dopłat wielu rolników decyduje się na zakończenie takiej działalności. Ponad to, wiele zagranicznych firm wykorzystuje polską żywność ekologiczną dla własnego zysku. Najwyższa Izba Kontroli podaje, że w 2017 roku liczba rolników ekologicznych w Polsce wyniosła około 20 tys., to jednak grunty uprawne zmniejszyły od 2013 roku do 2017 o ok. 170 tys. ha spadając do liczby 500 tys. ha.

Jednak nadal taki typ rolnictwa ma duży potencjał w Polsce. Ekologiczne rolnictwo polega przede wszystkim na przekazywaniu żywności bezpośrednio między rolnikiem a konsumentem. Mniej pośredników, oznacza cięcie kosztów dla rolników, którzy dzięki temu zmniejszają ceny produktów i zwiększają wiarygodność ich pochodzenia. Naszym zdaniem podstawową zmianą jest usprawnienie obecnego stanu produkcji  poprzez zaangażowanie inteligentnego systemu zarządzania gospodarstwem.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Również w Polsce, coraz poważniej podchodzi się do tematu ekologicznego rolnictwa. 13 marca 2019 roku podczas konferencji „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”, zorganizowaną przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyskutowano o jej rozwoju w związku z nowym rozporządzeniem mającym wejść w życie za trzy lata, dotyczącego produkcji ekologicznej i znakowanie towarów jej pochodzenia.

„Coraz większe zainteresowanie budzi żywność wysokiej jakości, co ma odzwierciedlenie w rosnącym popycie. Konsumenci nie tylko wybierają produkty o wyższym standardzie, ale szukają także tych o właściwościach prozdrowotnych, które mają świadectwa pochodzenia”. – mówił senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju” podkreślał, że Polska ma nadwyżkę żywności. Niezbędny będzie eksport żywności, bo polscy rolnicy i dystrybutorzy mogą mieć coraz większe trudności ze sprzedażą. Szansą może być rolnictwo ekologiczne, które ma szansę trafić w Polsce na podatny grunt ze względu na czyste środowisko i elastyczność gospodarstw.

Szansą dla Polski może być rolnictwo ekologiczne. (…) Nasze rolnictwo przetrwa, jeśli postawimy na jakość żywności. Jeśli temu nie sprostamy, to taka żywność zostanie do nas sprowadzona.” – mówił Minister rolnictwa Jan Krzysztof Adranowski.

Dotacje dla rolników na ochronę środowiska

W Polsce rolnictwo ekologiczne nie cieszy się tak dużą popularnością jak w krajach zachodnich, ale istnieje kilka programów dotacji, z którymi rolnicy mogą się zapoznać. Działania na rzecz wsparcia „Rolnictwa ekologicznego” zostały zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Celem tego działania jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki metody produkcji określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.”

Warto dodać, że rolnictwo ekologiczne jest również wspierane w poszczególnych działania w ramach tego samego programu, jak:

– Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw.

• Wsparcie korzystania z usług doradczych jak: System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego (RE) oraz pomoc w realizacji rolnictwa ekologicznego (RE)

• Wsparcie dla szkolenia doradców

– Transfer wiedzy i działalność informacyjna

– Współpraca

– Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

• Restrukturyzacja małych gospodarstw

• Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

• Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

• Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

• Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

– Inwestycje w środki trwałe

• Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

• Modernizacja gospodarstw rolnych

• Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Wypłaty na rolnictwo ekologiczne, są przyznawane na w ramach zobowiązania ekologicznego na 5 lat, a rolnicy w tym czasie mogą liczyć na wsparcie co roku w czasie trwania zobowiązania.

Wnioski o dopłaty obszarowe z programu PROW, zbiega się z czasem aplikacji o dopłaty bezpośrednie dla rolników. W 2019 roku wnioski na rolnictwo ekologiczne przyjmowane są między 15 marca a 15 maja. Należy również pamiętać, że dotacje dla rolników ekologicznych są dodatkiem do wszystkich innych dotacji, które można uzyskać jako rolnik ekologiczny.

Są również przewidziane dotacje dla rolników na  Ochronę i odbudowę populacji pszczół. Jednak, składanie wniosków w roku 2019 zostało zakończone 31 stycznia.

Główną zaletą rolnictwa ekologicznego jest to, że podkreśla ono zachowanie naturalnych cykli.

Rolnicy, którzy preferują ten rodzaj rolnictwa, stawiają na jakość aniżeli ilość i utrzymują cały ekosystem w idealnej równowadze. Bardzo ważna dla rolników ekologicznych, którzy postrzegają przyrodę jako całość, jest żyzność gleby. Zrównoważona produkcja roślinna i zwierzęca, wysoka biologiczna jakość produktów i dbałość o środowisko, zdrowie ludzi i dbanie o zwierzęta, to główne cechy rolnictwa ekologicznego.

Rolnicy ekologiczni, nie używają sztucznych nawozów, chemicznych sprayów ani hormonów. Organiczne pestycydy nie są stosowane w rolnictwie ekologicznym, za to są wykorzystane łagodniejsze i bardziej naturalne mechanizmy w celu zmniejszenia chorób oraz szkodników. Do nawożenia są wykorzystywane nawozy naturalne takie jak obornik lub gnojowica. Organiczne nawozy syntetyczne (fosfor, azot) powszechnie stosowane w rolnictwie w ekologicznym podejściu przestają mieć rację bytu. Powstałe produkty:

 • posiadają znak towarowy potwierdzający, że dany produkt pochodzi z rolnictwa ekologicznego

 • są sprzedawane po wyższych cenach ze względu na swoją jakość

 • rolnicy ekologiczni mogą liczyć na dodatkowe dopłaty do gruntów rolnych

Oznaczenia „produkt rolnictwa ekologicznego”, od 1994 r. obowiązuje we wszystkich dyrektywach w całej UE. A podjęcie działalności w ramach rolnictwa ekologicznego jest możliwe poprzez wypełnienie specjalnego formularza na stronach wybranych jednostek przyznających certyfikację.

Inne ważne korzyści z ekologicznego rolnictwa  obejmują:

 • społeczna strona rzeczy – nowe miejsca pracy, pracownicy służby zdrowia w rolnictwie

 • wartość odżywcza otrzymanego produktu

 • bezpieczeństwo zarówno dla przyrody, jak i dla człowieka

 • rolnictwo ekologiczne jest dobre dla ptaków i innych zwierząt

 • rolnictwo ekologiczne promuje inne zwierzęta, różnorodność gatunków i organizmy

 • dzięki eko-rolnictwu poprawia się żyzność gleby

 • chroni wodę i źródła wody przed zanieczyszczeniem

 • oszczędza energię i ogólnie zapewnia stabilność klimatyczną


Bezrolna uprawa ziemi – co to jest?

Francuski agronom Claud Bourguignon opracował nowy rodzaj uprawy ziemi rolnej – tak zwaną uprawę bezrolną. Według Bourguignon ten rodzaj rolnictwa oszczędza paliwo i jest bardziej przyjazny dla gleby. Często ten rodzaj uprawy ziemi jest postrzegany jako ekologiczny. Czy naprawdę tak jest?

Przy braku działań agrotechnicznych zużycie nawozów azotowych jest znacznie niższe. Polega to na tym, że kiedy na polu są wysiewane np. rośliny strączkowe, po tym jak dorosną, są cięte i tam pozostawione. Rośliny te służą jednocześnie do ochrony i nawożenia gleby. Obecnie ta metoda jest stosowana głównie w Ameryce Południowej i Północnej.

Nic nie jest tak różowe, jak się wydaje, a zwykłe rolnictwo ma wiele ciemnych stron.  Prawdopodobnie najbardziej znaczące wady to :

 • rozprzestrzenianie się szkodników, chorób i chwastów

 • potrzebna są kosztowne chemiczne środki ochrony roślin

 • zwiększa się ryzyko odporności na chwasty i uniemożliwia stosowanie obornika (zaoranego)

 • maszyny rolnicze preferują nawozy przemysłowe do degradacji gleby, która nie jest napowietrzana, sprzyja to ryzyku jej twardnienia co jest jeszcze gorsze dla mokrych i już utwardzonych gleb

 • wymagane są specjalistyczne techniki siewu


Rolnictwo ekologiczne przy pomocy inteligentnego programu dla rolników do prowadzenia gospodarstwa

Zastanawiasz się nad przejściem na rolnictwo ekologiczne? Jeśli tak, najpierw spróbuj naszego programu do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Oszczędzaj czas i pieniądze. Twoja rodzina Ci podziękuje, ponieważ będziesz mieć na to więcej czasu i możesz zainwestować swoje oszczędności w nową mechanizację.

Oferujemy teraz 14-dniową wersję próbną. Kliknij tutaj, aby zobaczyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni, w jaki sposób eAgronom Ci pomoże. Czy obawiasz się, że obsługa jest skomplikowana? Nic z tych rzeczy. Mamy świetne wsparcie klienta, które pomoże Ci w każdej sytuacji i w każdej chwili.

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification