Co to jest Delta-T i dlaczego jest ważna podczas opryskiwania?

Kornelia Kajda

Monday, May 17, 2021

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn
delta_eagronom
delta_eagronom
delta_eagronom

Na rynku znajduje się coraz więcej stacji pogodowych i czujników wilgotności gleby i powietrza, które uwzględniają wskaźnik Delta-T dla pokazania optymalnego czasu oprysku. Delta-T cały czas zdobywa swoją popularność w Europie, jednak jest już szeroko stosowana w Australii i Ameryce Północnej jako główny indykator wpływający na podjęcie decyzji dotyczącej zabiegów.

Delta-T  stanowi kombinację temperatury i wilgotności powietrza określającą optymalność warunków podczas wykonywania oprysku. Jest jednym z głównych wskaźników oceny warunków opryskiwania. Chociaż można go stosować przez cały rok, szczególnie istotne jest obserwowanie go latem, ponieważ wyższe temperatury i niska wilgotność względna ograniczają czas i optymalność oprysku.
Delta-T jest obliczana poprzez odjęcie temperatury termometru mokrego od temperatury termometru suchego i stanowi wskaźnik szybkości parowania wody. Delta-T jest używana do wskazania szybkości parowania i przeżycia kropli oprysku. Przy średnim zbiorniku pestycydów wynoszącym od 90 do 99,5% wody, parowanie odgrywa ważną rolę zarówno w wielkości kropli, jak i stężeniu substancji czynnej.

Wpływ wartości Delta-T na jakość oprysku:

  • Zbyt niski wskaźnik Delta-T oznacza, że powietrze jest zbyt wilgotne i krople będą spływać po liściach (ograniczone działanie preparatu) i większe będzie ryzyko dryftu (znoszenia). Przeżycie kropli oprysku będzie bardzo długie i spowolni szybkość wchłaniania herbicydu, prowadząc do zwiększonego potencjału znoszenia lub wymywania w przypadku wystąpienia opadów.

  • Zbyt wysoki wskaźnik Delta-T oznacza, że woda z kropel za szybko ulega odparowaniu bo powietrze jest zbyt suche do prawidłowego działania preparatu. Kropla oprysku wysycha, zanim herbicyd będzie miał szansę przedostać się do rośliny, co spowoduje zmniejszenie skuteczności herbicydu lub opóźnienie jego wchłaniania.

Najoptymalniejsza wartość Delta-T to 4-5 jednostek. Choć teoretyczny zakres wartość Delta-T podczas opryskiwania wynosi od 2 do 8. Istotne jest także to by chwasty nie były poddane stresowi podczas oprysku ponieważ wówczas nie będą one podatne na przyjęcie preparatu.

Wskaźnik Delta-T pokazywany w programie eAgronom mierzony przez stację pogodową i czujnik Superhands.

Przed opryskiem należy też zwrócić szczególną uwagę na inne czynniki:

  • Wiatr –najlepszy czas na rozpylanie jest zwykle w godzinach dziennych, kiedy prędkość wiatru stale przekracza 4 do 5 km/h, ale powinna być niższa niż 15 km/h – mierzona w miejscu zastosowania oprysku. Jeśli prędkość wiatru wynosi 15-25 km/h wówczas należy spryskać ostrożnie. Prędkość wiatru powyżej 25 km/h oznacza, że ​​pogoda nie nadaje się do oprysku.

  • Opady deszczu – najlepiej zaplanować opryskiwanie w okresach bez opadów. W przypadku opadów poniżej 0,1 mm spryskać ostrożnie. Nie rozpylać, gdy intensywność opadów przekracza 0,1 mm.

  • Temperatura – W optymalnych warunkach temperatura powinna wynosić poniżej 18° C. Gdy temperatura wynosi od 18 do 25° C, pryskać ostrożnie. Pogoda nie nadaje się do rozpylania, gdy temperatura przekracza 25° C.

  • Wilgotność – do planowania oprysku optymalna wilgotność wynosi pomiędzy 60-85%. Należy pryskać ostrożnie, gdy wilgotność wynosi 45-60% lub 85-95%. Wilgotność poniżej 45% lub powyżej 95% wskazuje, że pogoda nie sprzyja opryskiwaniu.Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification