5 powodów, dla których płodozmian może poprawić żyzność Twojej gleby i zmniejszyć koszty uprawy

Kornelia Kajda

Kornelia Kajda

Saturday, June 8, 2019

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn
eagronom
eagronom
eagronom

Właściwy płodozmian i urozmaicanie upraw należą do najskuteczniejszych technik rolniczych, które wpływają na zwiększenie plonów. Jak podają źródła, trzy uprawy, które stanowią 85% produkcji zbóż w całej Unii Europejskiej to pszenica, jęczmień oraz kukurydza. Aż 78% powierzchni przeznaczonej na zboża jest zdominowana właśnie przez nie. Mała różnorodność genetyczna i zróżnicowanie biologiczne doprowadziły do nadmiernego wykorzystania nawozów, co szkodzi środowisku.

Niestety, presja rynku jest na tyle silna, że wielokrotnie rolnicy muszą walczyć nie tylko o konkurencyjność swoich upraw, ale też wyniki finansowe – w przeciwnym wypadku może im grozić bankructwo. Każda decyzja rolnika, dotycząca upraw ma duże znaczenie, bo może negatywnie wpłynąć na krajobraz oraz glebę na danym obszarze. Szkody dotykają nie tylko przyrodę, ale również pośrednio rolników, którzy muszą zwiększać wydatki na środki ochrony roślin i nawozy, aby walczyć o wysokość plonów.

Wypróbuj program eAgronom

Negatywne skutki homogenicznych upraw to:

  • Stale zmniejszająca się płodność gleby z uwagi na malejącą zawartość próchnicy. Gleba nabiera przez to kwaśnego odczynu.

  • Nieustanna erozja, a przez to i zagęszczenie gleby.

  • Szybkie rozprzestrzenianie się różnych chorób i szkodników, będące efektem jednostronnego i intensywnego rolnictwa.

Agronom jest osobą, która może ocenić potencjał gleby i określić najbardziej odpowiednią uprawę zgodnie z aktualnymi warunkami rynkowymi i stanem danego pola. Odpowiedni płodozmian ma na celu maksymalizację zysku, ale z uwzględnieniem równowagi między warunkami biologicznymi a stanem gleby.

Obecnie rolnicy bardzo często wykorzystują różne zmiany zbóż w płodozmianie. Efektem ograniczenia w wykorzystaniu tylko dominujących zbóż jest sytuacja, w której uprawa staje się monokulturowa. Niesie to za sobą ryzyko przyrodnicze i negatywne skutki dla pola.

W perspektywie długoterminowej dopuszczalne jest stosowanie podobnych rodzajów upraw, jednak jeśli ze środków do nawożenia są wykluczone nawozy organiczne. Gleba jest degradowana przez lata, przez co z roku na rok jest potrzebna coraz większa ilość nawozów, co zmniejsza opłacalność i finansowy rezultat w gospodarstwie.

5 powodów, dla których warto zapoznać się z przykładowymi korzyściami, jakie daje stosowanie płodozmianu

1. Wyższa odporność na szkodniki, chwasty i choroby

Jeśli zdecydujesz się na urozmaicenie upraw i śledzenie prawidłowego płodozmianu, bardzo prawdopodobne jest, że uchronisz swoje uprawy przed wieloma chorobami i szkodnikami. Rośliny dojrzewają w bardziej dla nich naturalnym środowisku, co zapobiega ich masowemu wymieraniu. Zrównoważona struktura płodozmianu naturalnie chroni glebę i poprawia jej jakość. Nie tylko zwiększa efektywność nawozów poprzez wyższą zawartość pierwiastków i minerałów, ale także wpływa na dalszy pozytywny rozwój uprawianych roślin.

2. Większa żyzność gleby i ochrona przed erozją

Dobrej jakości gleby są rzadkością. Każdy rolnik dobrze zna swoje pola, jednak kiedy zadba o poprawę ich jakości, pierwsze korzyści powinny być zauważalne bardzo szybko. Prawidłowy płodozmian zapobiega erozji gleby. Przykładowo, na żyzność gleby bardzo pozytywnie wpływają rośliny korzeniowe, które rozwijają się szybko i potrafią efektywniej pobierać materię organiczną.

Z kolei niektóre rośliny – jak runo leśne – chronią glebę przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak nadmierne wysuszenie lub erozja wietrzna. Zwłaszcza w świetle ostatnich niesprzyjających warunków pogodowych jak np. burze piaskowe w Polsce, może to pomóc rolnikom uchronić swoje uprawy. Ponadto, takie pola dobrze zachowują wilgoć, której stale zdaje się brakować przez występujące susze.

3. Mniejsze wydatki na środki chemiczne

Czy uważasz, że dobrej jakości gleba pełna składników pokarmowych dla roślin to tylko utopia? Przy stosowaniu odpowiedniego płodozmianu można zmienić ten stan. Płodozmian poprawia żyzność gleby, a co za tym idzie zużycie nawozów. Dobrze zaplanowany płodozmian pozwoli Ci na dłuższą metę ciąć koszty na nadmierne nawożenie. Dużą korzyścią jest również dbanie o środowisko.

4. Zabezpieczenie w razie złej pogody

Nikt nie ma wpływu na pogodę. Możesz zaplanować wszystkie zabiegi z wyprzedzeniem, jednak ciężko zaradzić skutkom niesprzyjającej pogody. W jaki sposób zminimalizować szkody? Zróżnicowanie upraw na polach potrafi w pewnym stopniu uchronić przed negatywnymi skutkami. Ponadto, zróżnicowanie upraw zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się chorób i szkodników oraz strat spowodowanych intensywnym wykorzystaniem gleby i nawożeniem przemysłowym.

5. Większe przychody i wydajność

Płodozmian wpływa na strukturę gleby, poprawia jej skład mineralny i żyzność. Twoje plony będą osiągać lepsze wyniki przy niższej inwestycji w środki chemiczne. Dodatkowym efektem jest oczywiście wpływ na polskie rolnictwo oraz środowisko, a w dłuższej perspektywie również zyski dla rolnika.

Jeśli śledzisz nasz blog, być może przeczytałeś artykuł o Rubercie Saluoksie, ojcu naszego założyciela. Dzięki prawidłowemu płodozmianowi i wykorzystaniu programu do prowadzenia gospodarstwa – eAgronom – Rubert zwiększył swoją produkcję o 338%.

Niestosowanie płodozmianu może początkowo nie przynosić większych skutków, jednak w dłuższej perspektywie stan na polu będzie się powoli pogarszać.

Monokulturowa uprawa powoduje wzrost nakładów finansowych w gospodarstwie rolnym i pogorszenie jakości gleby. Rolnicy, którzy nie zróżnicują swoich upraw, będą zmuszeni wprowadzić jednostronne nawożenie, aby wprowadzić niezbędne składniki mineralne od zewnątrz. Prowadzi to jednak do jeszcze większego zakwaszenia, które z kolei zmusza rolników do wapnowania, aby ciągle podnosić wartość pH.

 

Załóż próbne konto w eAgronom

 

W eAgronom zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest wprowadzić uprawy według płodozmianu, zwłaszcza jeśli w gospodarstwie jest wiele rozdrobnionych pól. Niektórzy z naszych użytkowników mają wiele gruntów, podzielonych na setki działek ewidencyjnych, dlatego bardzo przydaje im się możliwość wglądu i śledzenia płodozmianów. Daj eAgronom szansę i spróbuj. Po prostu wprowadź do programu swoje pole, a będziesz mógł opracować odpowiedni plan dla każdego z nich. eAgronom Ci w tym pomoże.

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification