Oglekļa potenciāla novērtējums - pirmais solis ceļā uz oglekļa piesasti augnsei

eAgronom

Monday, July 17, 2023

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Visā pasaulē arvien vairāk lauksaimnieku izrāda interesi un izvēlas saimniekot ilgtspējīgāk. Tas novērojams arī Latvijā. Iemesli tam ir dažādi, bet ieguvumi pavisam vienkārši - vēlme saimniekot videi saudzīgāk un uzlabot savas augsnes kvalitāti. Tiem, kuri vēlas uzlabot savas saimniecības efektivitāti un uzlabot augsni ilgtermiņā, kā arī iegūt papildu ienākumus, ir iespēja pieteikties eAgronom oglekļa programmā. Šajā rakstā esam sagatavojuši informāciju par to, kā izpaužās pieteikšanās programmai un kāds ir pirmais solis, lai saprastu, kāds no tā varētu būt ieguvums.

Piesakoties un piekrītot eAgronom programmas nosacījumiem, kā arī uzsākot dalību oglekļa programmā, oglekļa lauksaimniecības uzsākšanas un īstenošanas process ir sadalīts vairākos posmos. Tikai pašās beigās, kad tikuši īstenoti visi soļi, tiek radīti augstas kvalitātes oglekļa kredīti, par ko lauksaimniekiem ir iespējams saņemt samaksu.

Kas ir oglekļa potenciāla novērtējums?

Oglekļa lauksaimniecības kontekstā oglekļa potenciāla novērtējums jeb sākotnējā oglekļa konsultācija ir revīzija par saimniecības olgkeļa bāzes aprēķinu, lai izprastu emisiju avotus un to, kuras saimniecības darbības jomas var uzlabot. To varētu saukt par saimniecības ietekmes novērtējumu uz apkārtējo vidi, bet ne tikai. Tā lielā mērā ir arī konsultācija par resursu izmantošanas efektivitāti saimniecībā, kas ļauj optimizēt tās darbību un uzlabot rentabilitāti. Ja lauksaimnieks vēlas samazināt savas saimniecības izmaksas vai meklē jaunus ienākumu avotus, novērtējums ir primārais solis, lai iegūtu oglekļa kredītus.

Aizpildi pieteikuma anketu, ja vēlies saņemt oglekļa potenciāla novērtējumu savai saimniecībai.

Oglekļa potenciāla novērtējums ir viena no sākotnējām prasībām, lai uzsāktu nodarboties ar oglekļa lauksaimniecību un startētu oglekļa programmā, lai jau pašā sākumā būtu zināmas aptuvenās aplēses par potenciālajiem ieguvumiem. Oglekļa potenciāla novērtējums ir daļa no MZP jeb mērījuma, ziņošanas un pārbaudes procesa.

Kā izpaužas novērtējums?

Olgekļa potenciāla novērtējums ir eAgronom eksperta konsultācija par saimniecības potenciālu piesaistīt oglekļa dioksīdu augsnei un tiek veikta pašā programmas sākumposmā. To dara ar mērķi noteikt tās lietas, kas saimniecībā darāmas, lai procesa beigās saimniecībā tiktu ģenerēti un iegūti augstas kvalitātes oglekļa kredīti. To izvērtē mūsu eksperti agronomi. Konsultācijas laikā saņemtā informācija tiek izmantota novērtējumam, kas tiek izmantots par pamatu praktiskajam plānam. Plānā ietverta informācija un soļi, kas oglekļa programmas īstenošanas laikā jāīsteno lauksaimniekam. Praktiskais plāns tiks pārskatīts reizi gadā, pārbaudot un pēc vajadzības pielāgojot rezultātus atkarībā no saimniecības sasniegtā progresa. 

Rezultātā tiek palielināts oglekļa uzglabāšanas apjoms saimniecības augsnē, tādejādi samazinot ietekmi uz vidi. Šo samzinājumu pārbauda un verificē trešās puses auditors. Mūsu gadījumā tā ir verifikācijas kompānija Verra.

Radīto emisiju daudzuma aprēķināšana saimniecībā

Lai aprēķinātu saimniecības ietekmi uz vidi, konsultācijā tiek ņemti vērā vēsturiskie saimniecības dati par trim gadiem. Tas palīdz noteikt to, kādā pozīcijā saimniecība tobrīd atrodas attiecībā uz savu oglekļa piesaistes potenciālu.

Daži no nepieciešamajiem datiem:

 • Vēsturiskā un plānotā augu seka

 • Ražības vēsture

 • Augu atlieku apsaimniekošana

 • Degvielas izmantošana

 • Ķīmiskā un organiskā mēslojuma izmantošanas vēsture

 • Vēsturiskā un plānotā augsnes apstrādes prakse

 • Starpkultūru, zaļmēslojumu un pasēju praktizēšana saimniecībā

Datu precizitāte ļoti ir svarīga, jo tā var ietekmēt saimniecībā radītos oglekļa kredītus. Pārbaudei nepieciešamā informācija jāiesniedz lauksaimniekam, lai varētu veikt korektus aprēķinus un novērtējums būtu pēc iespējas precīzāks. Pat šajā agrajā posmā veiksmīgai sadarbībai starp lauksaimnieku un eAgronom var būt milzīga ietekme uz potenciālajiem ienākumiem, ko lauksaimnieks var iegūt, nodarbojoties ar oglekļa lauksaimniecību. Lai to izdarītu maksimāli precīzi - mēs izmantojam piemērotus mūsdienīgākos IT rīkus un profesionālu agronomu atbalstu.

Kāpēc veikt novērtējumu saimniecībā?

Saimniecības oglekļa potenciāla novērtēšanai ir daudz ieguvumu. Saimniecības statistikas datu apkopošana var sniegt ieskatu ne tikai saimniecības ilgtspējai, bet arī rentabilitātei, ko tālāk var izmantot, lai izmainītu saimniecības nākotnes attīstības virzienu un saimniekotu ne tikai videi draudzīgāk, bet arī finansiāli izdevīgāk. Tā kā dalību oglekļa programmā ietekmē noteikumi, finanšu pieejamība un patērētāju pieprasītie videi draudzīgākie pārtikas produkti, novērtējums ir veids, kā saimniecību novirzītu ilgtspējas virzienā.

Ņemot vērā, ka daļa informācijas, kas nepieciešama aprēķinu veikšanai, ir saistīta ar saimniecības praktisko darbību, tās novērtējums ir lielisks veids, kā pārskatīt saimniecības darbības efektivitāti un, iespējams, pieņemt produktīvākus biznesa lēmumus. Veicot novērtējumu, tiek iegūts detalizētāks skats par to, kā optimizēt saimniecības pārvaldību un attiecīgi veikt nepieciešamos uzlabojumus. Tas plīdzēs samazināt izmaksas un palielināt peļņu.

Citi ieguvumi:

 • Konsultējam dažāda veida saimniecības - bioloģiskās, integrētās, jaukta tipa saimniecības, tādējādi nodrošinām individuālu pieeju katrai saimniecībai.

 • Konsultācijā iespējams iegūt papildus informāciju un apmainīties pieredzē par lauksaimniecisko ražošanu un aktualitātēm, tādējādi ļaujot pieņemt produktīvākus turpmākos lēmumus saimniecības pārvaldībā.

 • Efektīvāka saimniecības pārvaldīšana padara to noturīgāku pret dažādiem ārējiem faktoriem un pārmaiņām. 

 • Lauksaimniekiem, kuri savu produkciju vēlas realizēt tirgū, labi rezultāti novērtējumā var kļūt arī par mārketinga stratēģiju, kas patērētājiem garantē, ka saimniecībā saražotā produkcija ir iegūta ilgtspējīgi.

Kā tiek apstrādāti konsultācijas laikā sniegtie dati?

Ja lauksaimnieks īsteno dalību oglekļa programmā atbilstoši eAgronom norādēm, novērtējumā tiek noteikts saimniecības oglekļa kredītu pelnīšanas potenciāls, kas sevī ietver sensitīvus datus par saimniecību.

Datu privātums ir jautājums, kurā visi ievēro piesardzību, tāpēc tas mums ir ļoti būtiski. eAgronom nodrošina, ka lauksaimnieku sniegtā informācija tiek uzglabāta ievērojot visaugstākā līmeņa konfidencialitāti. Dati netiks nodoti oglekļa programmā nesaistītam pusēm vai citiem uzņēmumiem, ja vien tas nav atrunāts līgumā. Visā oglekļa novērtējuma laikā apkopotā informācija ir lauksaimnieka īpašums, un eAgronom to pārvalda, lai nodrošinātu programmas funkcijas, un īslaicīgi padara pieejamu sertifikācijas iestādei, kas akreditētē un pārbauda oglekļa kredītus. Dati netikek nodoti trešās puses organizācijām, piemēram, institūcijām un/vai uzņēmumiem, kas saistīti ar mēslojumu, augu aizsardzības produktiem vai saimniecības aprīkojumu tirdzniecību un izplatīšanu. eAgronom datus, ja tie varētu būt nepieciešami, lai izmantotu mārketinga aktivitātēs vai pētījumos, izmanto tikai ar lauksaimnieka atļauju. 

Aizpildi pieteikuma anketu, ja vēlies saņemt oglekļa potenciāla novērtējumu savai saimniecībai.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification