Tiešās sējas demonstrāciju dienas sējumi pavasarī

Erika Lõhmuste

Wednesday, May 22, 2024

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

eAgronom tiešās sējas demonstrāciju diena pagājušā gada 6. septembrī tika rīkota ar mērķi parādīt un salīdzināt dažādas sējmašīnas, ko var izmantot tiešajai sējai. Mūsu pirmajā demonstrāciju dienā tika demonstrētas pavisam 15 dažādas rindu sējmašīnas un viens agrodrons.

Tiešā sēja ir viens no reģeneratīvās lauksaimniecības stūrakmeņiem. Tā ir arī ekonomiski ilgtspējīga prakse, kas ļauj lauksaimniekiem samazināt ražošanas izmaksas. Tiešās sējas izmantošanai ir daudzas priekšrocības, piemēram, tā veicina augsnes daļiņu agregāciju, uzlabo augsnes spēju saistīt ūdeni un nodrošina bagātīgu slieku populāciju; vienlaikus tā mazina augsnes erozijas risku, barības vielu izskalošanos, CO2 emisijas un degvielas patēriņu uz vienu hektāru.

eAgronom izmēģinājumi, kurā tika salīdzinātas dažādas tiešās sējas sējmašīnas, norisinājās Rannu Seeme OÜ piederošā laukā Tartu apriņķī netālu no Elvas (Elva). Kā priekšaugs attiecīgajā tīrumā auga ziemas rapsis, kura raža bija 3,4 t/ha. Laukā ir viegla smilšmāla augsne.

Veiktie priekšdarbi

Pirms sējas visa platība tika smidzināta ar glifosāta herbicīdu un ecēta ar Horsch Cultro salmu ecēšām. Daļa tīruma – josla šķērsām tīrumam – tika atstāta neecēta. Lauks tika mēslots ar komplekso mēslojumu NPK 10-26-26, ar normu 150 kg/ha. 

Tiešās sējas demonstrāciju dienā tika iesēti ziemas kvieši ‘Julie’, ievērojot izsējas normu 140 kg/ha. Izmantojot kombinētās sējmašīnas, sēklas gultnē tika iestrādāts papildu kompleksais mēslojums NPK 10-26-26 ar devu 50 kg/ha. John Deere gadījumā papildus mēslošana pie sējas nenotika, jo sējmašīnai nebija šāds funkcijas.

Rudenī lauks tika apstrādāts ar herbicīdiem Legacy Pro (2 l/ha) un Trimmer 500 WG (20 g/ha). Pavasarī, augiem sasniedzot 28. attīstības etapu, lauks tika mēslots ar amonija nitrātu (33,5%), ievērojot normu 250 kg/ha, un apstrādāts ar herbicīdiem Calibre (22,5 g/ha) un Primus (0,08 g/ha) un augšanas regulatoru Stabilan (0,8 l/ha).

Cerošanas un attīstības etapi

Cerošana un attīstības etapi tika noteikti 24. aprīlī. Tobrīd visi augi visā platībā bija sasnieguši 30. attīstības etapu. Izsētā šķirne parasti labi cero – to apstiprina arī tīrumā konstatēto sānu dzinumu skaits. 

Lielākais sānu dzinumu skaits uz vienu augu tika konstatēts Amazone un Horizon sējumos, bet mazākais – ar agrodronu apsētajā platībā. Agrodrona gadījumā mazāks sāna dzinumu skaits savā ziņā bija paredzams, jo attiecīgā platība pēc sējas tika kultivēta, lai panāktu labāku sēklas kontaktu ar augsni. Tā rezultātā sēkla tika iestrādāta dziļāk augsnē, un augi attiecīgi mazāk ceroja.

Augu attīstības etapu noteikšana šī gada 24. aprīlī.

NDVI jeb normalizētais diferenciālais veģetācijas indekss

Papildus augu sānu dzinumu skaitīšanai un attīstības etapu noteikšanai mēs ieguvām arī NDVI jeb normalizētā diferenciālā veģetācijas indeksa attēlus, kas mums palīdz labāk noteikt atšķirības starp sējumiem. Attēli tika uzņemti 17. aprīlī ar Agro Droon OÜ palīdzību.

NDVI attēls (spied šeit, lai iegūtu lielāku attēlu, un šeit, lai noskatītos video, kurā atsevišķo sējumu NDVI attēli tiek parādīti secīgi viens pēc otra).

Attēlos redzams, ka viszaļākā veģetācija visvienmērīgāk izveidojusies Horsch Sprinter, Weaving GD300M, Kverneland U-drill un Horsch Serto sējumos. Tas nozīmē, ka šīs sējmašīnas labi tiek galā ar dažādiem augsnes apstākļiem un nodrošina pareizu sēšanas dziļumu. Amazone Primera sējums ir vissarkanākais, taču tas daļēji ir skaidrojams ar neapsētām tīruma joslām. Turklāt ar Amazone Primera apsējamajā platībā atradās arī tīruma zemākais punkts – rudenī šajā vietā uzkrājās ūdens un daļa sējumu aizgāja bojā.

Aerofoto ar NDVI attēlu.

Salīdzinot NDVI attēlu ar aerofoto, kurā tīrumā var redzēt arī kūdras joslu, var pieņemt, ka atsevišķos gadījumos sējumu kvalitāte ir saistīta ar augsnes tipa izmaiņām vai arī augsnes sablīvējumiem, piemēram, vietās, kur kādreiz ir atradušās dzelzceļa sliedes u. tml. Tāpat var redzēt, ka graudaugu sējumu kvalitāti ir ietekmējis reljefs – augstākās vietās augu ir mazāk. NDVI attēlu daļēji ietekmē arī atšķirīgais sējmašīnu rindu platums, tāpēc dažviet sējumi izskatās zaļāki.

Plānotie darbi

Šosezon vēl ir plānoti daži mēslošanas un augu aizsardzības darbi; kad tie būs pabeigti, atliks tikai gaidīt ražu. Plānotā raža ir 8 t/ha un plānots, ka kopējais iestrādātā slāpekļa daudzums nepārsniegs 170 kg tīrvielas uz hektāra. Kad augi būs sasnieguši 31. attīstības etapu, tos ir paredzēts apstrādāt ar fungicīdu Balaya un augšanas regulatoriem Moddus 250 EC un Stabilan, savukārt kad tie sasniegs 37. attīstības etapu, tos ir paredzēts apstrādāt arī ar fungicīdu Revytrex un augšanas regulatoru Medax Top. 

Citus sējumu attēlus, tostarp tādus, kas uzņemti no zemes, atradīsiet šeit.

Ar rudenī iegūtajiem pirmajiem sējumu rezultātiem (augu skaits uz kvadrātmetru un augu attīstības etapi) varat iepazīties šeit.Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification