eAgronom izmēģinājumu saimniecības laukos iegūtie starpkultūru biomasas paraugi liecina par augstu produktivitāti

eAgronom

Tuesday, February 27, 2024

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Starpkultūru izmantošana ir viena no reģeneratīvās lauksaimniecības metodēm, un tai ir daudzas priekšrocības. Augsnes nosegšana un dzīvu sakņu klātbūtne augsnē laikā, kad lauks citādi būtu palicis tukšs, palīdz mazināt augsnes eroziju un novērst barības vielu izskalošanos, nomāc nezāles un uzlabo augsnes struktūru.

Salīdzinājuma nolūkos 2023. gada rudenī eAgronom izmēģinājuma laukā Igaunijā tika iesēta vienas starpkultūras sugas un vairāku sugu maisījumi. Šajā rakstā sniegts pārskats par šo augu biomasas analīzes rezultātiem un oglekļa piesaistes potenciālu.

Dažādām starpkultūrām ir atšķirīga labvēlīga ietekme uz augsni – dažas ir īpaši piemērotas augsnes struktūras atjaunošanai, bet citas vislabāk noder barības vielu uztveršanai. Lai izmantotu dažādu augu sniegtās priekšrocības un mazinātu neveiksmes risku, audzējot tikai vienas sugas augus, ir ļoti svarīgi audzēt nevis vienas sugas starpkultūru, bet gan dažādu starpkultūru maisījumus.

eAgronom izmēģinājumu saimniecībā mēs cenšamies maksimāli izmantot starpkultūru audzēšanas sniegtās priekšrocības. Mūsu mērķis ir neatstāt lauku nenosegtu, un mēs cenšamies panākt to, lai mūsu izmēģinājumu lauks būtu zaļš gandrīz visu gadu. Tas palīdz palielināt oglekļa daudzumu augsnē, proti, maksimāli palielināt oglekļa piesaisti un vienlaikus mazināt tā zudumu. Lai to panāktu, mēs plānojam audzēt ziemājus un pirms vasarājiem augsekā iekļaut starpkultūras, kā arī visos gadījumos izmantot tiešo sēju.

Ko mēs audzējām izmēģinājumu laukā?

Mūsu izmēģinājumu laukā, kas atrodas Igaunijā 2023. gada rudenī tika ierīkots izmēğinājums, kura mērķis bija salīdzināt starpkultūru maisījumu efektivitāti, kur tika sēti vienas sugas un vairāku sugu maisījumi. Proti, 4 hektāri tika apsēti ar baltajām sinepēm (10 kg/ha), bet 12 hektāri – ar zirņu, facēliju un griķu maisījumu (45 kg/ha). Starpkultūras tika sētas 4. augustā ar sējmašīnu Horsch Avatar.

Aktīvās augšanas periods ilga līdz oktobra pēdējam ceturksnim, kad gaisa temperatūra bija virs plus 5 °C. Tātad starpkultūru augšanas periods ilga aptuveni 2,5 mēnešus. 

Oktobra beigās Igaunijas Lauku pētniecības un zināšanu centra (METK) zinātnieki paņēma abu minēto starpkultūru veidu virszemes un pazemes biomasas paraugus. Paraugi tika izžāvēti un nosvērti.

Virszemes un pazemes biomasas paraugu analīzes rezultāti

Oglekļa piesaistes potenciāls

No baltajām sinepēm tika iegūts iespaidīgs biomasas daudzums – vidēji 6,1 tonnas virszemes biomasas sausnas un gandrīz 0,9 tonnas pazemes biomasas sausnas no hektāra. Arī starpkultūru maisījuma gadījumā tika sasniegti labi rezultāti – 4,4 tonnas virszemes biomasas sausnas un gandrīz 0,5 tonnas pazemes biomasas sausnas no hektāra. 

Lai šiem skaitļiem piešķirtu nedaudz konteksta, aplūkosim aptuvenu oglekļa piesaistes aprēķinu. Visi augi satur aptuveni 45% oglekļa. Pieredze rāda, ka augsnē parasti nonāk aptuveni 20% oglekļa, ko satur augu virszemes biomasa.

Aptuvens oglekļa piesaistes aprēķins

Lai aprēķinātu, cik daudz CO2 ir piesaistīts no atmosfēras un glabājas augsnē kā organiskais ogleklis, piesaistītā oglekļa vērtība ir jāreizina ar 3,67 (plašāku skaidrojumu par šo koeficientu atradīsiet šeit).

Aptuvens aprēķins, cik daudz CO2 ir piesaistīts no atmosfēras

Jāatzīmē, ka šajā tabulā ir parādīts aptuvens aprēķins, jo faktisko oglekļa piesaisti ietekmē dažādi faktori, piemēram, augsnes tips, augsnes organiskā oglekļa saturs un citi.

Eksperimenti biofumigācijas jomā

Biofumigācija ir lauksaimniecības stratēģija, kuras īstenošanai tiek izmantoti augi, galvenokārt krustziežu dzimtas augi, kas satur noteiktas ķīmiskas vielas – glikozinolātus. Ja tiek bojāti šo augu audi, īpašs enzīms noārda glikozinolātus, un šajā procesā izdalās dažādas vielas, tostarp izotiocianāti. Zināms, ka izotiocianāti palīdz apkarot dažādus kaitēkļus un slimības. Tas nozīmē, ka krustziežu dzimtas starpkultūrām varētu būt vēl viena noderīga īpašība. Lai pārbaudītu šo stratēģiju, daļa balto sinepju sējumu mūsu izmēģinājumu laukā oktobra sākumā tika pievelta. Pavasarī šīs platības apsekos mūsu agronomi. 

Balto sinepju pievelšana mūsu izmēģinājumu laukā oktobrī

Par eAgronom izmēģinājumu saimniecību

2023. gada rudenī uzņēmumi eAgronom un Rannu Seeme parakstīja sadarbības līgumu, ar kuru tika izveidota izmēģinājumu saimniecība 20 hektāru platībā. Mūsu saimniecībā tiek ievēroti reģeneratīvās lauksaimniecības principi, un mūsu mērķis ir gūt reālu, praktisku pieredzi, kā saimniecībās ieviest jaunas metodes, lai uzlabotu kopējo darba produktivitāti. Mūsu izmēģinājumu laukā tiek izmantota tiešā sēja, savukārt vienu hektāru nelielie kontrollauki tiks arti, un katru gadu tiks apstrādāts vismaz viens hektārs zemes. Pirms vasarājiem mēs audzēsim starpkultūras, un ap izmēģinājumu lauku veidosim savvaļas ziedaugu un zaļās papuves augu joslu. Mēs ievērosim piecu gadu augseku: ziemas rapsis → ziemas kvieši → sējas zirņi → ziemas kvieši → ziemas mieži. 

Plašāku informāciju par eAgronom izmēģinājumu saimniecību atradīsiet šeit. 

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification