Nõudlus kvaliteetsete süsinikukrediitide järele kasvab

Silver Bohl

Saturday, April 15, 2023

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Sel nädalal ilmus Äripäeva artikkel, mille raames intervjueeriti ka eAgronomi tegevjuhti Robin Saluoksa. Usutluse peamiseks teemaks kujunesid Verra’t ja South Pole’i tabanud etteheited, kes on süsinikukrediitide maailmas olulised ettevõtted. eAgronomi on taoline kriitika edasiviiv jõud, mis tõestab, et üha enam kasvab nõudlus just kõrge kvaliteediga süsinikukrediitide järele.

Möödunud jaanuaris avalikustasid nii The Guardian kui ka Bloomberg paar uuriva ajakirjanduse lugu, kus seati kahtluse alla mõned varasemad süsinikukrediitide projektid, mille raames soetasid endale krediite ka sellised suurfirmad nagu Shell ja Nestle. Kriitika alla sattusid metsanduse valdkonnas loodud süsinikukrediitide projektid, mille puhul kasutati vanemaid metodoloogiaid. Välismeedias tõstatatud probleemi tuum seisnes kahtluses, et osad projektid ei saavutatud vajalikku tingimust ehk üks krediit ei võrdunud vähemalt ühe tonni atmosfäärist eemaldatud CO2-ga.

Kuna valdkonna läbipaistvusele ja arengule on meedia tähelepanu väga kasulik, toome Äripäeva artiklile toetudes välja kõige tähtsamad aspektid, mida Robin oma vastustes tõstatas.

Neli kõige olulisemat punkti Äripäeva intervjuust Robin Saluoksaga:

1. Kliimaeesmärkide saavutamine on ajakriitiline ning päris ideaalseid lahendusi praegu veel nii süsinikuemmissioonide vähendamise kui ka nende korvamise osas ei eksisteeri. Näiteks üheks kliimakriisi lahenduseks on elektriautode kasutusele võtmine, kuigi on laiemalt teada, et nende tootmise jalajälg ei ole täna tegelikult väga hea.

2. Verra poolt on välja töötatud kümneid metodoloogiaid ning avalikkuse huvi aitavad kiirendada üleminekut uuematele ja eriti just süsiniku sidumisel põhinevatele metodoloogiatele. Näeme, et nõudlus kasvab üha enam just süsinikku mulda siduvate projektide vastu ehk mitte niivõrd n-ö metsade raiumata jätmise krediitidele, mis eelpool mainitud väljaannete artiklites kriitika alla sattusid.

3. Kvaliteetsete süsinikukrediitide puhul on oluline see, kui hästi need projektid aitavad eemaldada atmosfäärist CO2-te. Tegemist on ka ühe põhjusega, miks South Pole kui maailma suurim süsinikukrediitidega kaupleja soovib teha koostööd ka eAgronomiga – meie poolt kasutatav Verra metodoloogia on maailma tipptase ning koos põllumeestega oleme võimelised süsinikku ka reaalselt mulda siduma. 

4. On väga positiivne, et paljud ettevõtted ja põllumajandustootjad on valmis oma süsinikujalajälje vähendamiseks tegutsema. Ka Euroopa liit on välja töötamas regulatsioone, et tuua süsinikukrediitide taha rohkem läbipaistvust ja selgust. Samas tuleb 2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamiseks ettevõtetel teha need esimesed sammud iseseisvalt.

eAgronomi süsinikuprogrammis on täna juba 160 000 hektarit ehk umbes 15% kõikidest meie klientidest.

Täpsemat infot meie süsinikuprogrammi kohta leiab siit: https://www.eagronom.com/et/carbon

Kui oled põllumees, kes soovib samuti liituda eAgronomi süsinikuprogrammiga, siis võta ühendust meie Eesti tiimi müügiesindajaga:

Mario Mutli
+372 5359 9703
[email protected] 

Share on Facebook
0

Loo kvaliteetseid süsinikukrediite ja kindlusta oma põllumajandusettevõtte tulevik.

Aitame teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning saada parematel tingimustel finantsteenuseid.

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification