eAgronom OÜ viib koostöös teadus- ja arendusasutusega STACC ellu põllumajandushalduse tarbeks kasutatava tehisintellekti rakendusuuringu ja tootearenduse projekti

Vaido Pechter

Tuesday, February 8, 2022

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

eAgronom OÜ viib koostöös teadus- ja arendusasutusega STACC OÜ-ga ellu põllumajandushalduse tarbeks kasutatava tehisintellekti rakendusuuringu ja tootearenduse projekti, mille raames arendatakse välja ettevõtte AIA (Independent Agribusiness Advisory) teenusliinile põllupidajatest klientidele ajastussoovitusi pakkuva tehisintellekti prototüüp. Projekt mõjub positiivselt eAgronomi konkurentsivõime ja ekspordivõimekuse kasvule ning omab märkimisväärset keskkonnaalast positiivset mõju.

Projekti eesmärk:

  • Arendada välja uus tehisintellektlahendus aastaks 2023 – RUP meetme raames arendatav uus põllumajandusotsuste ajastust optimeeriv tehisintellekti prototüüp Ajastusaken.

  • Saada turul kõige usaldusväärsemaks, läbipaistvamaks ja kasumlikumaks põllumajanduse süsnikkrediidi pakkujaks, panustades seeläbi põllumajanduses tekkiva süsiniku jalajälje vähendamisse.

  • Siseneda uutele sihtturgudele Euroopas ja Põhja-Ameerikas – projektijärgselt täienenud eAgronomi teenuspakkumist hakatakse kasutama uutel sihtturgudel. Tänu projektile suureneb ettevõtte tehnoloogiline konkurentsivõime, mis on suureks eeliseks ja toeks uutele turgudele sisenemisel.

  • Suurendada järjepidevalt investeeringuid teadus- ja arendustegevustesse

Projekti tulemus:

Käesoleva rakendusuuringu tulemusena arendatakse koostöös STACC OÜ-ga tehisintellekti prototüüp, mis peab olema valmis testimiseks operatiivses keskkonnas. Projekti raames viiakse läbi ka tootearendustegevusi, mis on tihedalt seotud rakendusuuringu tulemustega. Eesmärk on koheselt kasutada rakendusuuringu tulemusi lõpliku lahenduse arendamisel ja integreerida AIA pakkumusse eraldi moodulina.

Projekti rahastatakse Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamise programmist (RUP).

Projekti ajakava: 04.2021 – 03.2023

Toetussumma: 645 330 €

Share on Facebook
0

Loo kvaliteetseid süsinikukrediite ja kindlusta oma põllumajandusettevõtte tulevik.

Aitame teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning saada parematel tingimustel finantsteenuseid.

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification