Nowa jednostka dla siewu kukurydzy

Uku Pattak

Thursday, March 26, 2020

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Dzięki licznym radom i opinion udzielanym nam przez rolników, udało nam się znacznie poprawić zabiegi związane z siewem w programie eAgronom.

Wiemy już, że norma wysiewu nasion warzyw w kilogramach na hektar nie miała większego sensu, ponieważ rolnicy wysiewają je stosując przelicznik ilości nasion na hektar. Gdy zobaczyliśmy ile problemów mieli rolnicy z naszym planem siania w eAgronom, postanowiliśmy wprowadzić zmiany by ulepszyć nasz produkt.

Jednostka siewna

Wprowadziliśmy jednostkę nasiona dla upraw, które są wysiewane używając przelicznika ilość nasion/ha (dotyczy to głównie warzyw i ziół).

Możesz teraz siać używając przelicznika nasion/ha

Możesz kontrolować ilość nasion w swoim magazynie

W związku z tym, że waga nasion nie jest stała, eAgronom nie jest w stanie automatycznie zmienić jednostki z ilości nasion na ich wagę. Oznacza to, że w przypadku warzyw (włączając w to kukurydzę) i ziół, możesz teraz siać i zarządzać magazynem jedynie za pomocą jednostki nasion, a nie używając kilogramów czy ton jak to było do tej pory.

Jak zacząć?

Jeśli nie widzisz dużego czerwonego ostrzeżenia w magazynie (jak poniżej), oznacza to, że możesz używać jednostki nasion bez wykonywania żadnych dodatkowych czynności.

Jeśli jednak pojawia się ostrzeżenie, wówczas musisz wprowadzić kilka zmian w twoim magazynie by powrócił do optymalnego stanu.

#1 Zobacz jakie jednostki są odrzucane

#2 Wykonaj transakcję wychodzącą by usunąć odmianę z magazynu

Znajdź przycisk “-”, którego używa się do transakcji wychodzących

W oknie z nową transakcją, ilość zmienia się automatycznie zgodnie z tym co znajduje się w magazynie. Na koniec musisz jedynie kliknąć “zapisz”.

#3 Ponownie dodaj odmianę używając jednostki siewnej

Teraz możesz dodać odpowiednią ilość nasion znajdujących się w magazynie

Po wykonaniu tych czynności twój magazyn powinien być w odpowiednim ustawieniu by zacząć obliczać nasiona, gdy dodasz je do magazynu lub wykonasz zabiegi siewu.

Kolejne kroki

Nasz zespół niecierpliwie czeka na wasze sugestie dotyczące dalszych ulepszeń jeśli chodzi o siew (np. przez wagę paczki). Chcemy by już tej jesieni siew w eAgronomie był jeszcze bardziej efektywny.

Daj nam znać jeśli masz jakieś sugestie!

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification