Łączne stosowanie środków ochrony roślin w opryskiwaczach

Kornelia Kajda

Kornelia Kajda

Thursday, April 15, 2021

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn
opryski_eagronom
opryski_eagronom
opryski_eagronom

Mieszanie pestycydów w zbiorniku to rutynowa procedura stosowana w rolnictwie, która może obniżyć koszty, zwiększyć działanie niektórych środków i poszerzyć zakres zabiegów w trakcie jednego wyjazdu maszyn. Jednak do mieszania środków ochrony roślin należy podchodzić ostrożnie ponieważ zastosowanie nieodpowiednich mieszanek może obniżyć skuteczność różnych składników, lub wręcz spowodować uszkodzenie upraw lub reakcje chemiczne powodujące uszkodzenia opryskiwacza.  Dlatego bardzo istotne jest by dokładnie wiedzieć jakie mieszanki można zastosować, które produkty nie wykluczają się chemicznie i jak zminimalizować możliwość wystąpienia awarii podczas oprysku.

W eAgronom właśnie wprowadziliśmy nową funkcję związaną obliczaniem mieszanek stosowanych w opryskiwaczach. Na końcu artykułu przybliżamy jej działanie.

Stosowanie mieszanek w zbiorniku – plusy i minusy

“Mieszaniny zbiornikowe” ogólnie odnoszą się do mieszania wielu chemikaliów w jednym zbiorniku. Podstawowym warunkiem łącznego stosowania agrochemikaliów jest całkowita zbieżność terminów opryskiwania środkami ochrony roślin, czy też terminów zwalczania organizmów szkodliwych i nawożenia dolistnego. Używanie wielu produktów jednocześnie ma pewne zalety i wady. Niektóre zalety to:

 • Oszczędność pracy. Mieszanka w zbiorniku daje możliwość wykonania jednej aplikacji, która normalnie byłaby wykonywana wiele razy w ciągu tygodnia. To nie tylko oszczędza im rzeczywisty czas aplikacji, ale także skraca przestoje wynikające z okresów ponownego wprowadzania chemikaliów.

 • Synergia. Chemikalia czasami dają lepsze rezultaty, gdy są stosowane razem, a nie pojedynczo.

 • Oszczędność czasu. Rolnik jest w stanie zwalczać wiele szkodników w jednej aplikacji w porównaniu z wieloma zabiegami rozłożonymi w czasie. Dzięki temu ma możliwość zwalczania agrofagów i dokarmiania dolistnego za jednym razem oraz szybkiego wykonania zabiegów i wykorzystania sprzyjających warunków pogodowych.

 • Oszczędność pieniędzy. Ograniczenie liczby przejazdów opryskiwaczy łączy się ze zmniejszonym zużyciem paliwa i mniejszą ilością roboczogodzin.

Chociaż istnieją dobre powody, aby mieć dostępną opcję mieszania w zbiorniku, istnieją potencjalnie negatywne aspekty, które należy wziąć pod uwagę:

 • Zwiększona fitotoksyczność. Niektóre etykiety produktów wyraźnie wskazują, że nie należy ich mieszać z innymi chemikaliami. Oddzielnie są bezpieczne i skuteczne, ale w połączeniu z innym produktem może wystąpić zwiększone ryzyko uszkodzenia roślin.

 • Efekty antagonistyczne. Produkty mogą działać przeciwko sobie, zmniejszając skuteczność w porównaniu do stosowania oddzielnie.

 • Bezpieczeństwo roślin. Połączenie produktów może powodować problemy z niezgodnością, wpływając na negatywnie na rośliny, nawet jeśli są dla nich bezpieczne, gdy są stosowane oddzielnie.

 • Złe wyczucie czasu. Rolnicy stosują środki chemiczne w określonym z góry dniu, zwanym „dniem oprysku”. Opryski działają inaczej na różnych etapach rozwoju zarówno owadów, jak i chorób, dlatego zaleca się rozpylanie w zależności od warunków pogodowych i ciśnienia (chyba że jest to program profilaktyczny). Pamiętaj, że zabieg należy wykonywać przy umiarkowanej temperaturze powietrza (nie większej niż 20˚C i wilgotności powyżej 60%) i na suche rośliny.

Chcesz mieć pewność, że zastosowałeś odpowiednie dawki ŚOR?

Zobacz jak kontrolować gospodarstwo z eAgronom

Czego nie wolno mieszać?

 • herbicydów z grupy sulfonylomoczników z insektycydami fosforoorganicznymi,

 • herbicydów zawierających jako substancję czynną MCPA z herbicydami zawierającymi jako substancję czynną fenoksaprop-P-etylowy,

 • herbicydów zawierających jako substancję czynną sól dimetyloaminową 2,4-D z nawozami zawierającymi siarczan miedzi.

Metody minimalizowania awarii oprysku poprzez mieszanie w zbiorniku

 • Sprawdź etykietę pestycydów pod kątem zaleceń dotyczących mieszanek w zbiorniku i zanotuj wszelkie ograniczenia, na przykład jakość wody, niezgodne mieszanki.

 • Jeśli mieszanka nie jest ci dobrze znana i nie ma zaleceń na etykiecie, przed rozpyleniem należy przeprowadzić test w słoiku (przeczytasz o nim dalej w artykule), który polega na wymieszaniu w słoiku przewidzianych do stosowania substancji czynnych i obserwowanie czy nie dochodzi pomiędzy nimi do widocznej reakcji. Należy jednak pamiętać, że ten prosty test w niewielkim stopniu wyjaśnia skuteczność i ewentualną fitotoksyczność mieszaniny dla roślin uprawnych, dlatego jest on przydatny jedynie do badania połączenia substancji czynnych.

 • Wymieszaj wszystkie pestycydy prawidłowo i zgodnie z etykietami.

 • Upewnij się, że zastosowano odpowiednie filtry w układzie cieczowym opryskiwacza.

Schemat stosowania agrochemikaliów:

Test słoika – jak go wykonać?

Do sprawdzenia zgodności fizykalnej herbicydów z nawozami należy zawsze stosować tzw. „Test słoika”. Herbicydy i nawozy są zwykle mieszane w zbiorniku, aby zaoszczędzić czas i koszty aplikacji. Jednak niektóre herbicydy mogą nie być kompatybilne z nawozami lub mogą mieć na nie wpływ rozpylana woda. Poniżej znajduje się kilka wskazówek dotyczących pomyślnego testowania słoika:

Aby prawidłowo użyć testu słoika, musisz użyć proporcjonalnych ilości wszystkich materiałów, które zamierzasz wymieszać w opryskiwaczu, w przezroczystym naczyniu. Test należy przeprowadzić na wolnym powietrzu z użyciem środków ochrony osobistej, takiej jak przy wykonywaniu zabiegów w naszej uprawie. Potrzebne jest szklane naczynie (np. słoik) mieszadło np. drewniany patyczek, strzykawka o pojemności 10-20 ml oraz łyżeczka do odmierzania właściwej ilości składników. Najważniejszą czynnością przygotowawczą jest przeliczenie masy składników używanych w teście w oparciu o dawkę środka ochrony roślin lub nawozu na hektar przy użyciu określonej objętości cieczy użytkowej (NOWOŚĆ! funkcja obliczająca dokładne dawki jest już dostępna w programie eAgronom). Bardzo istotną zasadą jest zachowanie właściwych proporcji i stężeń cieczy użytej w teście odpowiadającej stosowaniu określonej objętości cieczy użytkowej na hektar. Ważne jest także użycie tej samej wody, która będzie użyta do zabiegu w polu. Istotna jest jej twardość i temperatura. Dodawaj pestycydy do wody pojedynczo we właściwej kolejności i upewnij się, że wszystkie zostały całkowicie rozpuszczone przez mieszanie lub wstrząsanie.

Po dodaniu wszystkich składników do naczynia testowego, należy go uzupełnić wodą do znaku określającego objętość, odpowiadającą objętości cieczy użytkowej, która ma być użyta na hektar uprawy. Po dokładnym wymieszaniu wszystkich produktów przez wstrząsanie lub mieszanie należy pozostawić na pewien czas, zwykle 15 do 45 minut. Nieprawidłowość oznacza utworzenie się grudek, kożucha i ciał stałych lub jeśli mieszanina się nagrzewa. Zawsze zachowuj ostrożność i dokładnie przestrzegaj etykiety podczas mieszania pestycydów i nawozów w zbiorniku.

Tank-mixing w eAgronom

Biorąc pod uwagę, że mieszanie substancji agrochemicznych jest coraz bardziej popularne wśród rolników w eAgronom przygotowaliśmy dla Was nową funkcję. Pozwala ona na obliczanie dokładnych dawek substancji stosowanych w mieszaninach przygotowywanych w zbiornikach opryskiwaczy. Co więcej, po wprowadzeniu wielkości areału, na którym będzie wykonywany zabieg, użytkownicy eAgronom będą widzieli z iloma przejazdami będzie łączyło się wykonanie pracy w całości. Taka wiedza znacznie ułatwi zaplanowanie pracy i powoli na przygotowanie do ponownego wprowadzania chemikaliów.

Literatura:

Zasady łącznego stosowania agrochemikaliów, https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Zasady-lacznego-stosowania-agrochemikaliow/idn:1487

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy: Prof. dr hab. Stef an Pruszyński dr Marek Wachowiak mgr Stanisław Stobiecki, Dobra Praktyka Ochrony Roślin Zasady mieszania i łącznego stosowania agrochemikaliów Poradnik dla doradców.

Make sure products are compatible when tank mixing spray partners, https://www.canr.msu.edu/news/make_sure_products_are_compatible_when_tank_mixing_spray_partners

Guidelines for tank mixing, https://www.agric.wa.gov.au/chemicals/guidelines-tank-mixing

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification