Kolejne substancje aktywne na czarnej liście – co w zamian?

Kornelia Kajda

Wednesday, May 20, 2020

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Ochrona roślin to istotna kwestia dla rolników, lecz przysparza ona także coraz więcej problemów. Z roku na rok wycofywane zostają kolejne substancje czynne używane w gospodarstwach rolnych. Dla rolnika oznacza to często wykonywanie większej ilości zabiegów. Co więcej, rolnicy będą też musieli liczyć się z większą skrupulatnością przy kontrolowaniu substancji, których używają.

Co w zamian?

Chlorotalonil to fungicyd wieloskładnikowy wprowadzony na rynek w 1997 roku. Jest on stosowany głównie do ograniczania chorób występujących na liściach. Obecnie na polskim rynku znajduje się ponad 40 środków opartych na chlorotalonilu, które służą do zwalczania chorób grzybowych w zbożach, ziemniakach, warzywach czy roślinach bobowatych. Chlorotalonil można zastąpić używając produktów z folpetem lub mankozebem.

Tiachlopryd wprowadzono na rynek 1999 r. Stosuje się go głównie do zwalczania zwalczania słodyszka rzepakowego, chowaczy (czterozębny i podobnik) i stonki ziemniaczanej, oraz w sadownictwie i uprawie roślin ozdobnych.

Tiachlopryd należy do jednych z najbezpieczniejszych insektycydów dla pszczół, a wycofanie z ochrony kwitnących roślin rzepaku spowoduje duże problemy z prawidłową ochroną, gdyż zostaną tylko 2 grupy chemiczne, czyli pyretroidy oraz acetamipryd – ostatnia substancja czynna z grupy neonokotynoidów. Taka sytuacja spowoduje bardzo szybkie wytworzenie populacji szkodników odpornych, bo praktycy nie będą mogli stosować szerokiej rotacji różnych grup chemicznych – uważa Krajowie Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Zatem już od 2021 r. ochrona insektycydowa będzie musiała być wykonywana w opierając się na innych subtancjach. Są nimi: acetamipryd, czy substancje należące do grupy pyretroidów, takie jak: alfa-cypermetryna, cypermetryna, lambda cyhalotryna czy deltametryna, których działanie jest podobne.

Kwestia Chlorosulfuron

Chlorosulfuron został wprowadzony na rynek w 1980 r. Jest to herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej. W tym przypadku producent nie wnioskował o ponowną ocenę substancji. Oznacza to, że z różnych powodów (np. strategicznych, finansowych itp.) nie starał się o przedłużenie zatwierdzenia. Choć zatwierdzenie to wygasło z dniem 31 grudnia 2019, to Unia Europejska zezwoliła na zużycie zapasów do 21 października 2021 roku w przypadku tej substancji.


Nowe technologie idą z pomocą!

Być może już niedługo przed chwastami będziemy musieli powrócić do metod walki mechanicznej. Dziś opielacze to narzędzia zaawansowane technologicznie, które mogą być sterowane za pomocą GPS lub kamer. Podobnie z opryskiwaczami – już niedługo będziemy opryskiwać na pojedyncze rośliny, co pozwoli zaoszczędzić środek, wodę i nie wprowadzać nadmiaru substancji do gleby. Jednak sprzęty tego typu są zazwyczaj bardzo kosztowne. Inną, tańszą i bardzo wartościową pomocą są komputerowe systemy wspierające i doradzające rolnikom przy podejmowaniu decyzji. Dzięki nim, po wprowadzeniu najważniejszych informacji o roślinach i zaawansowania ich rozwoju, można precyzyjnie wyznaczyć środki ochrony roślin oraz ich dawki. Ogromną wartość będą miały także programy pomagające w dokładnym notowaniu wszystkich używanych substancji i ich dawek. Pomagają one bowiem rolnikom kontrolować sytuację na polu i mieć całą dokumentację w jednym miejscu.

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification