Jak szybko zrobić plan nawożenia azotem? – Instrukcja krok po kroku + Film

Andrzej Mejer

Sunday, May 26, 2019

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Program azotanowy narzucił na rolników nowe wymagania, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Dostosowanie się do wymogów Dyrektywy Azotanowej różni się w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego. Zmiany dotyczą przede wszystkim większych gospodarstw, a wśród nowych przepisów znajduje się obowiązek sporządzenia Ewidencji Nawożenia Azotem oraz Planu Nawożenia Azotem. Obie funkcje są już dostępne w eAgronom!

Tworzymy kompleksowy program dla rolników, który w jak największym stopniu ma ułatwiać prowadzenie gospodarstwa rolnego. Ewidencja Nawożenia Azotem zgodna z Dyrektywą Azotanową ukazała się jakiś czas temu w eAgronom, teraz nadszedł czas na Plan nawożenia azotem w całości zgodny Programem Azotowym. Osoby które korzystają z naszego programu dla rolników, teraz mogą szybko przygotować wymagane dokumenty, bo program w dużej mierze sam przelicza i generuje niezbędne dane na podstawie wcześniej wprowadzonych informacji. Plan Nawożenia Azotem w formie raportu w pliku Excel jest tworzony automatycznie przez eAgronom.

Na dole strony z tym artykułem znajdziesz film z instrukcją!

Program Azotanowy

Rolnicy wykorzystują duże ilości azotu na swoich polach, wielokrotnie przekraczając zapotrzebowanie danej uprawy. Działanie to często prowadzi do odparowania azotu do atmosfery, szczególnie tego w formie amidowej. W przypadku kiedy azot w danym nawozie „ucieka” poza pole, rolnik nie tylko traci pieniądze wydane na nawóz, ale również traci na inwestycji w uprawę, która znacznie zmniejsza swoją wydajność, co prowadzi do niższych plonów. Dlatego tak istotne jest zastosowanie odpowiedniej ilości nawozu azotowego uwzględniając fazy rozwoju rośliny.

Koszt ucieczki azotu z pola = koszt nawozu + koszt zasiewów

Program Azotanowy ma na celu chronić wody przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń pochodzących od azotanów ze źródeł rolniczych.

 

Kto musi zrobić plan nawożenia azotem?

Dostosowanie się do wymogów nowego programu azotanowego w przypadku:

Duże gospodarstwa rolne

  • powyżej 100 ha użytków rolnych

  • powyżej 50 ha upraw intensywnych

  • więcej niż 60 DJP

Obowiązek dostosowania się do działań wymaganych przez Dyrektywę, stworzenia ewidencji nawożenia azotem oraz przygotowania uproszczonego planu nawożenia azotem (opartego na bilansie azotu).

Bardzo duże gospodarstwa z chowiem lub hodowlą

  • powyżej 40 tys. stanowisk dla drobiu

  • ponad 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub z 750 stanowiskami dla macior

Obowiązek dostosowania się do działań wymaganych przez Dyrektywę, stworzenia ewidencji nawożenia azotem oraz przygotowania planu nawożenia azotem (Opartego o analizę gleby. Analiza musi być zatwierdzona przez stację chemiczno-rolniczą z kopią przesłaną do wójta lub burmistrza).

 

Jak przygotować Plan nawożenia azotem?

Krok 1. Definiowanie istotnych wartości

Aby plan nawożenia działał prawidłowo w pierwszej kolejności dla każdego pola powinniśmy zdefiniować następujące wartości:

  1. Kategorię agronomiczną gleby

  2. Planowany plon

  3. Status resztek pożniwnych u roślin bobowatych i korzeniowych w plonie głównym oraz międzyplonie.

Po zdefiniowaniu rodzaju gleby, w tabelce nawożenia w sekcji “Korekcje” widocznej na rysunku poniżej pojawi się wartość dostępnego azotu z gleby, która zależy od rodzaju gleby oraz typu uprawy jaką mamy zdefiniowaną na danym polu (jara lub ozima).

Krok 2. Dodaj zabiegi wybierając pole, rodzaj zabiegu oraz nawożenia

Kolejnym etapem jest dodanie wszystkich zabiegów nawożenia jakie planujemy wykonać jesienią i wiosną. Nie ma tu znaczenia, czy dany zabieg będzie wykonany, czy tylko zaplanowany – do planu nawożenia trafią oba typy.

Proszę zwrócić uwagę, że w tabelce Nawożenie możemy „na żywo” podejrzeć czy nie przekraczamy ustalonej przez dyrektywę maksymalnej dawki azotu.

Ujemna liczba w sekcji Bilans nawozów mineralnych wg. dyrektywy oznacza ile kilogramów azotu możemy jeszcze na tym polu dodać. W przypadku przekroczenia maksymalnej dawki kolor czcionki zmieni się na czerwony a obok pojawi się komunikat. W takim przypadku należy zwiększyć planowany plon lub też zmniejszyć dawkowanie.

Krok 3. Kliknij w Karty Pola a następnie przejdź do zakładki Import/Eksport

Pełny bilans uwzględniający wszystkie zmienne zawarte w Dyrektywie otrzymamy generując raport „Plan Nawożenia N”. Po dodaniu wszystkich zabiegów, możemy przejść do wygenerowania raportu w Kartach Pól –> Import/Wydruk –> Plan Nawożenia N.

Wszystkie dane dotyczące zabiegów nawożenia, planowanego plonu, rodzaju gleby czy też azotu pozostającego po uprawie roślin bobowatych i korzeniowych zostaną automatycznie przeniesione z eAgronoma do raportu.


Krok 4. Wygeneruj raport Plan Nawożenia Azotem

Zarówno Ewidencja Nawożenia Azotem jak i Plan Nawożenia Azotem są dostosowane do wymogów Programu Azotanowego i oba są zgodne z przepisami.

Krok 5. Pobierz Plan nawożenia Azotem

Raport zostanie wygenerowany automatycznie w pliku Excel i jest w pełni dostosowany do wymogów nowej Dyrektywy Azotanowej.


Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification