Pieredzes stāsts: Saudzīgi videi, draudzīgi saimniekam - eAgronom Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikāts

eAgronom žurnālā Bioloģiski

Wednesday, August 9, 2023

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Bioloģiskā zemnieku saimniecība Liepkalns - pirmā Latvijā saņēmusi Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikātu, ko piedāvā uzņēmums eAgronom sadarbībā ar Swedbank. Sertifikāts apliecina, ka saimniecībā īsteno videi draudzīgu un atjaunojošu lauksaimniecības praksi, un ļauj saņemt izdevīgākus kredītnosacījumus. Ņemot vērā, ka arī bankas apņēmušās ar aizdevumu un investīciju portfeļiem veicināt nulles emisiju līmeni, tās meklē veidus, kā to sasniegt. ZS Liepkalns saimnieks Aleksejs Danilins stāsta par savu pieredzi.

Esat pirmā saimniecība Latvijā, kas saņēmusi eAgronom Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikātu. Kā sākās jūsu ceļš uz tā iegūšanu?

Jau sen bija doma pāriet uz jaunām tehnoloģijām, bet tam vajag lielu uzdrošināšanos. Tika apstiprināts LAD projekts, kurā plānojām iegādāties jaunu «gudro» mašīnu, kas ļautu izmantot tiešo piesēju mēslojumam reizē ar graudiem. Šī iekārta aprīkota arī ar precīzajām tehnoloģijām, varam izmantot starprindu, platrindu apstrādi un citas iespējas. Vērsāmies pie Swedbank pēc aizdevuma, jo pie jaunās sējmašīnas nācās piepirkt jaudīgāku traktoru, kas arī atbalstītu precīzās tehnoloģijas. Ieraugot mūsu pieteikumu, banka teica, ka mēs būtu tieši tas uzņēmums, kas kvalificētos sertifikāta iegūšanas prasībām.

Kāds ir saimniecības Liepkalns profils?

Esam bioloģiskā ģimenes saimniecība Rēzeknes novadā, apsaimniekojam ap 235 hektāriem, platības ir gan īpašumā, gan nomātas. Galvenie kultūraugi ir auzas, rudzi, griķi, ziemas kvieši, rapsis, āboliņš, zirņi. Produkciju realizējam dažādi - tā kā mums pašiem ir pirmapstrādes komplekss, varam ražu gan iztīrīt, gan izkaltēt, tāpēc ar pārdošanu nesteidzamies. Galastacija ir Rietumeiropas valstis, kur mūsu raža nonāk caur dažādiem starpniekiem, paši neesam tik liela saimniecība, lai strādātu pa tiešo. Bet ikviens arī tepat, Latvijā, var iegādāties mūsu sapakoto galaprodukciju - veselīgos zaļos griķus, griķu miltus un pastu, arī maisījumu kotletēm un diedzētu griķu musli, spēka batoniņus, kviešu un rudzu miltus.

Pastāstiet par sertifikācijas procesu!

Vispirms bija piedāvājums no bankas, vai mēs vēlētos piedalīties. Pēc tam atbrauca eAgronom speciālisti, kas novērtēja mūsu saimniecību kā ilgtspējīgu. Sen jau strādājam bioloģiski, ar vairākām kultūrām, augu maiņu - faktiski visi kritēriji jau atbilda, tāpēc ātri tikām pie sertifikāta. Bija jānosūta dati, tas it nemaz nebija sarežģīti, jo pats visu informāciju jau pierakstu digitāli. Ja izmanto eAgronom programmu, tad ir vēl vienkāršāk.

Tātad jūsu saimniekošanas metodēs nekas nebija jāmaina?

Gribu uzsvērt, ka mums ir lieli plāni attīstīt savu darbošanos aizvien ilgtspējīgākā virzienā. Sākotnēji, lai saņemtu ikgadējo sertifikātu, mūsu saimniecība jau atbilda minimālajām prasībām, bet ir vēl kur augt, kā jau ikvienai saimniecībai. Nākotnē turpināsim sevi audzināt šajā virzienā. Galvenokārt tāpēc, ka paši gribam būt zaļāki un domāt aizvien ilgtspējīgāk. Galvenie principi ir kultūru dažādība, stingri kontrolēta augu maiņa, protams - arī precīzās tehnoloģijas.

Vai izmantojat arī eAgronom piedāvāto saimniecības pārvaldības programmatūru?

Jā, tai ir daudz priekšrocību. Pagaidām vēl ne visas izmantoju, jo mums kā bioloģiskai saimniecībai nākas dažkārt meklēt savus risinājumus. Piemēram, attiecībā uz augu maiņu - skatāmies no laika apstākļiem, kas ievieš savas korekcijas plānoto darbu laika grafikā. Konkrētāk runājot, bija iesēts kultūraugs nezāļu nomākšanai, bet tas auga slikti, savu darbu nepadarīja, tāpēc nācās ieviest izmaiņas un pārplānot augu seku. Arī ziemāju sēju atlikām, jo tīrumi pārkaltuši, sēt tātad nevaram.

Bet ērti, ka eAgronom programmatūrā pieejama lauku apstrādes vēsture, pierakstītas visas darbības. Turklāt tas tāpat jādara savai zināšanai, tagad to paredz LAD prasības. Ar programmas palīdzību ērti visu pierakstīt, atcerēties un iesniegt tālāk. Katra saimniecība agri vai vēlu izaug līdz tādam līmenim, kad visu paturēt galvā nav iespējams, arī papīra pierakstu laiki ir beigušies, turklāt tas ir neekoloģiski. Digitalizācija skārusi arī traktorus, piemēram, atkarībā no augsnes auglības dators traktoram aprēķina atšķirīgas sēšanas normas. Skaidrs, ka šādi digitālie risinājumi atvieglo dzīvi.

Kāds ir jūsu galvenais ieguvums no Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikāta?

Pirmkārt, ļoti labi aizdevuma nosacījumi jaunas tehnikas iegādei. Turklāt ar lepnumu liksim sertifikātu arī uz mūsu produkcijas iepakojuma - tas ir kā labam konjakam uzlikt medaļu uz etiķetes. Arī potenciālajiem klientiem, kas ierodas ekskursijā uz mūsu Griķu rezidenci, jau rādām sertifikātu, un viņi novērtē ilgtspējīgu saimniekošanu. Pirms pāris gadiem Eiropā tika pieņemts Zaļais kurss, taču mums šādas saimniekošanas idejas bija jau sen, vien to īstenošanai vajadzēja drosmi.

Vai arī citām bioloģiskajām saimniecībām iesakāt iegūt Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikātu?

Viennozīmīgi - jā. Ar nosacījumu, ja saimniecība nebaidās no attīstības un finanšu piesaistes.

12 videi draudzīgas prakses

DIĀNA LĪVA, eAgronom agronome un biznesa attīstības vadītāja Latvijā

Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikāts paredzēts augkopības saimniecībām, un tas apstiprina, ka saimniecībā tiek īstenotas skaidri definētas videi draudzīgas lauksaimniecības prakses. To skaits ir 12, taču var būt mazāks, ja kāda netiek izmantota, piemēram, dzīvnieku izcelsmes organiskais mēslojums. Sertifikātu izsniedz pēc pārbaudes, kurā tiek analizēti dati, izmantojot satelītattēlus, saimniecības pārvaldības programmatūras atskaites, kā arī nepieciešamības gadījumā fiziski apmeklējot saimniecības. Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikācijas sistēma ieviesta 2022. gada nogalē, un tās galvenais ierosinātājs bija Taksonomijas regulas izstrādes aizsākšana Eiropas Komisijā. Šis regulējums paredz finanšu sektoram vērtēt dažādas nozares pēc to ilgtspējas, un lauksaimniecība ir viena no tām. Prakses nav jāievieš uzreiz pie sertifikāta izsniegšanas - tiek dots divu gadu periods, kur pēc pirmā gada izvērtējam saimniecības progresu un tālākos attīstības plānus. Ilgtspējas sertifikāts pieejams ne tikai bioloģiskajām saimniecībām. Turklāt nevar arī apgalvot, ka visas biosaimniecības automātiski kvalificējas minētajām 12 prasībām, ņemot vērā, ka daļa bioloģisko saimnieku izmanto gan organisko mēslojumu, gan arī augu sekas īpatsvaru nereti nodrošina ar vasarāju kultūraugiem, kuru veģetācijas periods ir mazāks par deviņiem mēnešiem.

Primārais ieguvums saimniecībai, protams, ir izdevīgāki finanšu nosacījumi. Tomēr ne mazāk būtisks ir šādu saimniekošanas prakšu rezultāts - samazināts emisiju daudzums, uzlabota augu seka, mazākas izmaksas par mēslojumu un degvielu. Ilgtermiņa uzlabojas augsnes auglība, samazinās ražošanas izmaksas un pieaug izturība pret klimata riskiem - pārmērīgiem sausuma vai mitruma apstākļiem. Pēdējos gados tieši saistībā ar šiem faktoriem novērojam lauksaimnieku izteiktāku interesi par ilgtspējīgas prakses ieviešanu saimniecībās. Uzņēmums eAgronom savu darbību uzsāka kā LIZ pārvaldības uzņēmums, nodrošinot programmatūru lauksaimniekiem. Latvijas tirgū ienācām 2017. gadā, nepilnu gadu pēc uzņēmuma dibināšanas Igaunijā. Darbojamies galvenokārt Austrumeiropā - visās Baltijas valstīs, Polijā, Čehijā, Rumānijā, Ukrainā un Moldovā. Ir komanda arī Spānijā, kā arī sadarbības partneri atsevišķos Āfrikas reģionos. Šobrīd ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikāti tiek piedāvāti tikai Baltijas valstīs, no tām vislielākā interese par tā iegūšanu ir igauņu saimnieku vidū.

Piedāvājam arī citus pakalpojumus - dalību oglekļa programmā, agrobiznesa konsultācijas un, protams, lauksaimniecības programmatūru, tās lietotāji veido lielu daļu no mūsu klientiem. Sekojam līdzi notikumiem lauksaimniecības nozarē visā pasaulē. Pieaugot klimata tematikas aktualitātei, ieviesām atbilstošus IT rīkus, kā arī šobrīd paplašinām piedāvāto pakalpojumu klāstu, mudinot lauksaimniekus uz ilgtspējīgu saimniekošanu.


Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification