Kā Tavas saimniekošanas metodes ietekmē augsni?

eAgronom

Tuesday, October 26, 2021

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Lai saimniekotu ilgtspējīgi, ir būtiski rūpēties par savu lauku augsni un tās auglīgumu. eAgronom programmas jaunais modulis – Organiskās vielas izmaiņas augsnē – sniedz iespēju sekot līdzi tam, kā Tavas saimniekošanas metodes, veiktie mēslošanas darbi un augsekas plāns ietekmē OV daudzumu augsnē.

Kas ir augsnes organiskā viela un kāda ir tās nozīme? 

Augsnes organiskā viela ir augsnes komponents, kas radies no augu un dzīvnieku atliekām un to vielmaiņas produktiem, kas atrodas dažādās tās sadalīšanās pakāpēs. Organiskās vielas raksturošanai arvien biežāk lieto jēdzienu “organiskais ogleklis”, ko apzīmē ar OrgC. Šos lielumus ir iespējams savstarpēji salīdzināt, izmantojot Van Bemmelena faktoru jeb koeficientu ar vērtību 1.724. Organiskā oglekļa skaitliskā un procentuālā vērtība vienmēr ir mazāka par organiskās vielas rādītāja vērtību.

Organiskās vielas daudzumam ir īpaši svarīga loma, nodrošinot augsnes auglīgumu ilgtermiņā. Pirmkārt, organiskajai vielai piemīt augsta ūdens noturības spēja (līdz pat 90 %), kas palīdz laukam būt izturīgākam pret sausumu. Otrkārt, lielāks organiskās vielas daudzums nodrošina augsni ar vairāk barības vielām un palīdz sasniegt augstāku kultūraugu ražību. Un, visbeidzot, organiskā viela pozitīvi ietekmē augsnes mikrofloru, nodrošinot tai piemērotus attīstības apstākļus.

Kādi faktori ietekmē organiskās vielas daudzumu augsnē?

Nodrošinot augsni ar pēc iespējas vairāk organiskajām vielām, arī augsnes organiskās vielas saturs ar laiku palielināsies. Atstājot uz lauka salmus un audzējot vairāk biomasas ar starpkultūru un pasējas palīdzību, iespējams veicināt OV daudzuma palielināšanos.

Tomēr ir jāņem vērā tas, ka augsnes organiskā viela dabiski sadalās. Jo vairāk organiskās vielas ir augsnē, jo lielāks tās daudzums sadalīsies. Šo procesu ietekmē dažādi faktori – temperatūra, nokrišņi un tas, cik daudz biomasas nosedz lauku. Lai ierobežotu organiskās vielas sadalīšanos, lauksaimnieki var audzēt vairāk ziemāju un starpkultūru.

Kā tiek noteikts organiskās vielas daudzums augsnē?

Lai noteiktu OV daudzumu augsnē, ir iespējams veikt ikgadējas augsnes analīzes. Taču tas ir dārgs process, kas var būt finansiāli neizdevīgi, pat ja augsnē ik gadu palielinās OV daudzums. Turklāt šīs izmaiņas gada laikā var būt relatīvi nelielas un grūti nosakāmas.

Augsnes analīžu dati sniedz būtisku informāciju par augsnes stāvokli ilgtermiņā, taču lauksaimnieki vēlas zināt, kas ietekmē viņu lauku augsni arī īstermiņā. Un to var palīdzēt uzzināt augsnes modeļi.

Kas ir augsnes modeļi?

Augsnes modeļi palīdz veidot pamatotus pieņēmumus par norisēm augsnē un augsnes stāvokli, balstoties uz faktoriem, kurus ir vieglāk un lētāk izmērīt nekā veikt augsnes analīzes. Šie faktori ietver saimniekošanas prakses, laikapstākļus, iepriekšējo augsnes analīžu rezultātus u. c. Ir pieejami daudzi atšķirīgās pieejās balstīti augsnes modeļi, taču tiem visiem ir viena kopīga iezīme – to pamatā ir patiesi novērojumi un zinātniski augsnes pētījumi. Tāpēc šie modeļi var sniegt ieskatu tajā, kāds ir lauku augsnes stāvoklis un kā tas varētu mainīties nākotnē.

Mēs esam izvēlējušies eAgronom programmā izmantot Igaunijas Dabaszinātņu universitātes izveidoto modeli, kura pamatā ir saimniekošanas metodes. Tā vietā, lai tieši modelētu norises augsnē, šis modelis nosaka konkrētu saimniekošanas metožu ietekmi uz augsni, balstoties uz reāliem novērojumiem un zinātnisko literatūru.

Kā darbojas jaunā programmas sadaļa?

Jaunajā programmas modulī Organiskās vielas izmaiņas augsnē aprēķinu iegūšanai tiek izmantoti citās programmas sadaļās ievadītie dati. Tāpēc vispirms būtu nepieciešams pārliecināties, vai ir ievadīta nepieciešamā informācija šajās sadaļās:

Kultūraugi: kultūraugs, pasēja, starpkultūra, darbības ar salmiem

Uzdevumi: paveiktajos uzdevumos izmantoto minerālmēslojumu daudzums, kā arī kūtsmēslu veids un daudzums

Ražas novākšana: visu nokulto lauku/kultūraugu raža

Kūtsmēsli: saimniecībā izmantoto kūtsmēslu barības vielu vērtības un sausnas saturs

Sadaļas augšpusē ir pieejams kopsavilkums par kopējām OV daudzuma izmaiņām laukos, balstoties uz pielietoto saimniekošanas metožu informāciju. Lai iegūtu augsnes OV daudzuma izmaiņu aprēķinus, eAgronom programmā nepieciešams norādīt vismaz kultūraugu un tā ražu.

Kreisajā pusē lauksaimnieki var noskaidrot, kā saimniecībā pielietotās prakses palielina vai samazina OV daudzumu augsnē. Savukārt sadaļas labajā pusē pieejama informācija par to, kā OV daudzumu ietekmē katrs saimniecībā audzētais kultūraugs atsevišķi.

Lauksaimnieki var izpētīt augsnes OV daudzuma izmaiņas gan visiem laukiem vienlaikus, gan arī tikai konkrētiem laukiem, izmantojot sadaļas filtrēšanas opcijas.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification