Vai oglekļa palielināšana augsnē var samazināt lauksaimniecības izmaksas?

eAgronom

Friday, July 1, 2022

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Lai maksimāli izmantotu budžeta līdzekļus, vairākums lauksaimnieku pielāgojas mainīgajām ražošanas prasībām un tirgus svārstībām. Tāpēc, lai saprastu, kā ražošanas procesu korekcijas varētu ietekmēt peļņu, ir nepieciešama rūpīga plānošana un laba uzskaite, kas attiecīgi nodrošina skaidrāku priekšstatu par saimniecības izmaksām un ieguvumiem.

Ja vēlaties ieguldīt naudu, kur tas ir visizdevīgāk, taču vienlaikus uzlabojot saimniecības finanšu stāvokli, lai mazinātu neparedzamu notikumu radīto ietekmi, novērtējiet devumu, ko saimniecībai var sniegt oglekļa palielināšana augsnē, ņemot vērā saimniecības izdevumus. Līdzsvars starp ilgtermiņa rentabilitāti un sezonālajām izmaksām un ieņēmumiem ir gan ilgtermiņa, gan īstermiņa mērķis, ko vēlas sasniegt vairākums lauksaimnieku. Šajā rakstā ir aplūkoti veidi, kā oglekļa lauksaimniecības metodes var palīdzēt pārvaldīt saimniecības izmaksas.

Šajā rakstā uzzināsiet:

 • Kas ir oglekļa palielināšana augsnē?

 • Ienākumu gūšana no oglekļa palielināšanas augsnē

 • Lauksaimniecības ražošanas resursu izmaksas

 • Kā oglekļa palielināšana augsnē var palīdzēt samazināt izmaksas?

 • Savas peļņas aprēķināšana

Nākamais lielais notikums lauksaimniecībā: oglekļa piesaistīšana augsnē

Kas ir oglekļa palielināšana augsnē? Savā ziņā to var uzskatīt gan par lauksaimniecības augsnes barošanas veidu, gan arī kā globālās sasilšanas ierobežošanas risinājumu, jo šādai darbībai ir daudz kopējā ar reģeneratīvu lauksaimniecības praksi, kas vērsta uz augsnes veselības saglabāšanu. Termini “klimatiski pārdomāta lauksaimniecība” un “oglekļa lauksaimniecība” nozīmē to pašu, ko “oglekļa palielināšana augsnē”.

Lai palēninātu auglīgās augsnes daļas samazināšanos, kurā notiek aktīva kultūraugu audzēšana, lauksaimniecībā izmantojamajā zemē ir nepieciešams ievadīt atpakaļ organisko oglekli, izmantojot dažādas lauksaimniecības metodes, kas ļauj augsnē saglabāt oglekli. Šāda veida saimniekošanas prakse ir saistīta ar oglekļa sekvestrēšanas procesu saimniecībā. Dažādu metožu īstenošana, lai barotu augsni un nodrošinātu tajā oglekļa piesaisti no atmosfēras, ir daudz efektīvāks veids nekā tradicionālā lauksaimniecības prakse. Tiek lēsts, ka, ja oglekļa palielināšana augsnē tiek praktizēta plašā mērogā, tā var piesaistīt no 0,90 līdz 1,85 Pg C gadā.

Arvien vairāk pieaug izpratne par to, ka, lai lauksaimnieki saglabātu saimniecības rentabilitāti, vienlaikus palielinot izturētspēju un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, klimatiski pārdomātas lauksaimniecības prakses īstenošana ir divkāršs pienākums. Oglekļa piesaistīšanai augsnei ir plašāka mēroga ietekme uz vidi. Taču vienlaikus būtu jāpievērš uzmanība vēl vienam svarīgam elementam. Ir jānodrošina ekonomiskie stimuli lauksaimniekiem, kas pārorientējas uz oglekļa lauksaimniecības praksi, jo šai praksei ir labvēlīga ietekme gan uz cilvēku labklājību, gan arī uz vidi.

Oglekļa lauksaimniecība

Lauksaimniecības prakses, kas ietekmē oglekļa lauksaimniecības rezultātā gūtos ienākumus

Veicot lauksaimniecībā veiksmīgu oglekļa sekvestrēšanu, tiek iegūti oglekļa kredīti vai sertifikāti, kas tiek pārdoti citiem uzņēmumiem, kas vēlas samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ienākumi no lauksaimniecības kredītiem ir viens no veidiem, kā oglekļa piesaistīšana augsnei var palielināt saimniecības potenciālos ieņēmumus.

Pārejai uz reģeneratīvo lauksaimniecību ir arī praktiska ietekme uz saimniecību. Augsnes oglekļa apsaimniekošana laukos var uzlabot ražas stabilitāti, palielināt saimniecības rentabilitāti un izturētspēju, vienlaikus samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šajā procesā oglekļa lauksaimniecības būtiskākā iezīme ir tā, kā tā var ietekmēt lauksaimniecības izmaksas.

Lai gan oglekļa piesaistīšanas augsnei radītā ietekme un īstenošana katrā saimniecībā ir ļoti atšķirīga, izmaksu efektivitātes pārvaldība ir labs rādītājs, kam sekot līdzi, lai pieņemtu labākus lēmumus savam uzņēmumam.

Oglekļa lauksaimniecība

Izmaksu samazināšana

Katras saimniecības pārvaldība atšķiras. Tāpēc šajā sadaļā ir aplūkoti daži no veidiem, kāda ietekme lauksaimniecības ražošanas galvenajiem resursiem ir uz saimniecības izdevumiem.

 • Degviela

Neskatoties uz to, ka dīzeļdegvielas cenas vienmēr ir svārstījušās atkarībā no globālā piedāvājuma un pieprasījuma, tiek prognozēts, ka lauksaimniekiem varētu nākties pierast, ka piegādes traucējumu dēļ degvielas cenas turpinās pieaugt.

Papildus rekordlielajām degvielas cenām lauksaimnieki saskaras arī ar grūtībām iegādāties tehnikas detaļas un lauksaimniecības tehnikas darbināšanai nepieciešamo aprīkojumu.

Benzīna un dīzeļdegvielas cenas pasaulē ir strauji pieaugušas dēļ noteiktajām sankcijām pret Krieviju, kas ir galvenā naftas piegādātājvalsts pasaulē. Palielinoties pieprasījumam un samazinoties piedāvājumam, degvielas trūkumam ir būtiska ietekme uz lauksaimnieku izmaksām.

 • Enerģija

Lauksaimniecībā degvielas cenas nav vienīgais elements, kas ietekmē saimniecības budžetu un to samazina. Reģionālā mēroga nemieri un politiskā spriedze arī izraisa gāzes cenu svārstības.

Gāzes ražošanu Eiropā ir pārtraucis karš Ukrainā, kā arī ir samazinājies atbalsts Krievijas veiktajām piegādēm, tostarp dabasgāzes piegādei. Arīdzan elektroenerģijas izmaksas kopš 2020. gada ir pieaugušas, un kopš tā laika piegādes atjaunojas lēni. Satricinājumiem Eiropā, visticamāk, būs ilgstoša ietekme uz enerģijas mazumtirdzniecības cenām.

 • Mēslošanas līdzekļi

Ārkārtīgi augstās gāzes un degvielas cenas ietekmē attiecīgi arī mēslošanas līdzekļu ražošanu. Ņemot vērā izejvielu piegādes problēmas, mēslošanas līdzekļu ražošanas nozare visā pasaulē saskaras ar piegādes grūtībām un izmaksu sarežģījumiem.

Amonija nitrāts, urīnviela, potašs, fosfāts un citas izejvielas ir nepieciešamas augsnē iestrādājamo ķīmisko vielu ražošanai. Šo izejvielu piegādes ķēdes problēmas radās jau Covid-19 izraisītās pandēmijas ietekmē un politiskās nestabilitātes dēļ. ASV noteiktās sankcijas lielākajam pasaules potaša piegādātājam – Baltkrievijai – ir tiešā veidā ietekmējušas potaša piegādes. Neņemot vērā vēl piegādes un kravu pārvadājumu problēmas saistībā ar Ukrainas konfliktu.

Tas viss nozīmē, ka lauksaimniekiem ir jāsamierinās ar to, ka mēslošanas līdzekļu piegādes cenas pieaugs līdz pat 300% apmērā. Tiek prognozēts, ka mēslošanas līdzekļu izmaksas turpinās ietekmēt lauksaimniecības nozari gan īstermiņā, gan arī vidējā termiņā.

Jaunas lauksaimniecības prakses attīstība, lai risinātu patstāvīgi esošās problēmas

Dažādu lauksaimniecībā izmantojamo resursu strauji augošās izmaksas samazina lauksaimnieku peļņu. Ja pašreiz esošā piegādes un avotu nestabilitāte ir tas, kas mūs sagaida nākamajās desmitgadēs, tad daudzi lauksaimnieki šo nestabilitāti uzskata par iespēju pievērsties savas saimniecības pārvaldības atjaunošanai, lai saimniecība izpildītu saistības attiecībā uz uzlabotās vides un klimata prasību ievērošanu.

Vienu un to pašu metožu izmantošana vairs nesniedz vēlamo rezultātu, jo īpaši situācijā, kad cenas un piegādes veicina krasas pieprasījuma izmaiņas. Pretējā gadījumā lauksaimniecība nedos pietiekamu peļņu, lai ar lauksaimniecību saistītā uzņēmējdarbība būtu dzīvotspējīga.

Ilgtspējīgs risinājums ir oglekļa lauksaimniecība. Tas ir risinājums, kas ietver prakses, kuras īstenojot tiek palielināts augsnē esošā organiskā oglekļa daudzums, un kura ietekmē saimniecības budžetā var tikt veiktas izmaiņas. Turpmākajā sarakstā ir norādīti daži veidi, kā saimniecībā var samazināt izmaksas.

Kopā ar agronomu vai oglekļa programmas konsultantu noskaidrojiet, kura no oglekļa piesaistes praksēm būs vispiemērotākā jūsu gadījumā, plānojot oglekļa lauksaimniecību.

Oglekļa lauksaimniecība

Oglekļa lauksaimniecības prakse, kas ietekmē lauksaimniecības ražošanas resursus

 • Samazināta mēslošanas līdzekļu izmantošana: mēslošanas līdzekļu lietošanas optimizācija ir veids kā samazināt atkarību no neorganisko piedevu pievienošanas augsnei, vienlaikus saglabājot oglekļa līmeni augsnē. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir sekot līdzi tam, cik daudz mēslošanas līdzekļa tiek lietots, kā arī pārliecināties, ka mēslošanas līdzekļa deva atbilst kultūraugu vajadzībām. Nereti ir sastopamas arī citas lauksaimniecības metodes, piemēram, virsaugu un citu augu sēja, kas saista atmosfērā esošo slāpekli, lai regulētu barības vielu līmeni laukos. Mēslošanas līdzekļu lietošanas samazināšanai (vai pat atcelšanai) var būt pozitīva ietekme uz saimniecības izdevumiem.

 • Augsnes apstrādes samazināšana. Neapstrādāta augsne: augsnes virsmas uzirdināšana ne tikai kaitē augsnes struktūrai, bet var būt arī dārga saimniecības izdevumu pozīcija, jo īpaši laikā, kad degvielas cenas ir augstas. Augsnes apstrādes apmēra samazināšana, izmantojot saglabājošo aparšanu, uzlabo augsnes veselību, vienlaikus palīdzot saglabāt neskartu augsnē esošo oglekli. Tas nozīmē arī to, ka lauku apstrādei ir mazāka nepieciešamība izmantot ar degvielu darbināmu tehniku, tādējādi izmaksas tiek saglabātas pieņemamā līmenī.

 • Uzlabota darbu efektivitāte: saimniecības darbības nodrošināšana lielā mērā ir atkarīga no tā, kā tiek pārvaldītas darbības. Efektīvi pārvaldīti ikdienas un sezonas darbi var samazināt izmaksas. Darbu pārvaldības rīki var sniegt labāku ieskatu par to, cik labi tiek veikti saimniecības darbi un kurās jomās varētu būt veicamas korekcijas. Saimniecībai var dārgi izmaksāt dublējoši vai novārtā pamestie darbi.

 • Efektīvs degvielas patēriņš: degvielas un enerģijas izmaksas var ietaupīt, pārliecinoties, vai iekārtas un lauksaimniecības tehnika ir kalibrēta atbilstoši prasībām, jo īpaši gadījumos, ja tiek darbinātas bojātas ierīces. Lai gan šis darbs aizņem nedaudz laika, tomēr izmaksu ietaupījums ir vērtīgs iemesls, lai veltītu laiku iekārtu pārbaudei un pārliecinātos, vai iekārta darbojas nevainojami vai tomēr tai ir nepieciešams remonts.

Kā uzsākt oglekļa piesaisti augsnei

Ja meklējat materiālus par to, kas ir oglekļa lauksaimniecība un kā to īstenot, sāciet ar oglekļa programmu, kurā ir sniegti norādījumi par to, kā gūt ienākumus no oglekļa piesaistīšanas augsnei, izmantojot reālistisku plānu. Oglekļa lauksaimniecība ir ilgtspējīgs risinājums, kas saglabā augsnes veselību, uzlabo oglekļa piesaisti augsnei, kā arī nodrošina lauksaimniekiem jaunus ienākumu avotus, piemēram, sekvestrēšanas kredītus.

Sasniedzot izmērāmas izmaiņas attiecībā uz oglekļa piesaisti augsnē, ir iespējams ieviest arī rentablu praksi, kas palīdzētu lauksaimniekiem izvairīties no lauksaimniecības ražošanas resursu cenu pieauguma. Sazinieties ar mums, lai pārrunātu mūsu oglekļa programmas avansa maksājumus, lai pāreja uz klimatiski pārdomātu lauksaimniecību būtu vieglāka un izdevīgāka.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification