Jaunums! Lauku apsekošana eAgronom

eAgronom

Tuesday, April 6, 2021

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Visi zina, cik būtiski ir paveikt darbus uz lauka īstajā laikā, izmantot nepieciešamākos produktus un piemērotāko produktu devu. Tomēr, lai pieņemtu šādus lēmumus, jāzina, kas notiek uz laukiem. Lai to noskaidrotu, no pavasara līdz rudenim visi lauki tiek apsekoti. Lauku apsekošanas laikā tiek novērots, kā attīstās augi, un meklētas problēmas, kuras nepieciešams risināt, – tās var būt nezāles, augu slimības, kaitēkļi, barības vielu trūkums u. c.

Noskaties video, kurā iepazīstinām ar lauku apsekošanu eAgronom:

Arī likumdošanā noteikts apsekot laukus

Visiem lauksaimniekiem pirms augu aizsardzības darbu veikšanas noteikti ir jāapseko lauki un jāfiksē novērotie kaitēkļi. Parasti piezīmes tiek veiktas plānotājā vai mobilajā tālrunī, un, pamatojoties uz tām, tiek plānoti nākamo dienu darbi. Šādas ātrās piezīmes sezonas laikā var būt ļoti noderīgas, taču ilgtermiņā tās ir nepārskatāmas un grūti analizējamas. Ja piezīmju grāmatiņā fiksētie novērojumi pazūd, tad tos ir grūti sasaistīt ar lauku vēsturi – nav pieejami arī fotoattēli, lai izvērtētu to, vai ir novērojami kādi uzlabojumi. Turklāt nākamajā sezonā tiek izmantots jau pavisam cits plānotājs un vecās piezīmes tiek aizmirstas.

Telefonā reģistrētie novērojumi pieejami arī datorā

eAgronom piedāvā gatavu lauku apsekošanas rīku, kas ir pieejams gan mūsu mobilajā lietotnē, gan arī eAgronom programmas datora versijā. Izmantojot eAgronom lauku apsekošanas moduli, iespējams reģistrēt novērojumus, kā arī norādīt precīzu to veikšanas vietu un pievienot kultūraugu attīstības stadijas un fotoattēlus. Lauku apsekošanas atskaites ir redzamas katra lauka detaļu skatā un ir viegli pārskatāmas un analizējamas. Turklāt eAgronom programmā pieejama arī atsevišķa Lauku apsekošanas sadaļa, kurā apkopotas visas sezonas laikā reģistrētās lauku apsekošanas atskaites – tās ir iespējams filtrēt pēc datuma, darbinieka u. c.

Sezonas laikā bieži var piemirsties, kā lauks izskatījās pirms darbu veikšanas. Izmantojot eAgronom lauku apsekošanas moduli un pievienojot lauku fotoattēlus, no tā ir iespējams izvairīties. Apsekojot laukus, var norādīt arī konkrētu novērojumu veikšanas vietu un atzīmēt vietas, kur atrodas kādi šķēršļi – piemēram, lieli akmeņi. Šo informāciju lauksaimnieki var nodot darbiniekiem, lai atbrīvotos no šī šķēršļa. Tādējādi iespējams izvairīties no nejaušas lauksaimniecības tehnikas sabojāšanas.

Lauksaimniecibas parvaldibas programma

No lauku apsekošanas datiem var daudz mācīties

Pārskatot lauku apsekošanas atskaites, iespējams gūt informāciju par to, kad kultūraugs bija sasniedzis konkrētu attīstības stadiju un cik ātri tas sasniedza nākamo stadiju. Šīs atskaites ļauj arī izvērtēt, cik daudz kaitēkļu novērots konkrētā datumā un vai to skaits ir pieaudzis nākamajā lauka apsekošanas reizē. Jo detalizētākas ir lauku apsekošanas atskaites, jo vairāk informācijas iespējams uzglabāt par situāciju uz lauka. Sezonas beigās var detalizēti analizēt ražīgākos laukus, pārskatot paveikto darbu grafiku un novērojumus. Tas ļauj nākamās sezonas plānos iekļaut labākās un veiksmīgākās prakses no iepriekšējās sezonas.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification