Analīzes sadaļa ērtai saimniecības izmaksu pārvaldībai

eAgronom

Monday, August 31, 2020

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Ienesīgas saimniecības pamatā ir efektīva izmaksu pārvaldība. eAgronom kultūraugu un lauku analīzes sadaļa sniedz tev iespēju sekot līdzi savas saimniecības izmaksām visā sezonas laikā. Tu varēsi analizēt katra kultūrauga izmaksas un gūtos ieņēmumus, kā arī tehnikas ekspluatācijas izmaksas. Turklāt tev būs iespēja arī salīdzināt laukus pēc to ražīguma un BRUTO peļņas. Turpmāk rakstā mēs aplūkosim, kā ar analīzes sadaļu tu vari ērtāk pārvaldīt savas finanses.

Analīzes sadaļa ietver divas apakšsadaļas – Kultūraugi un Lauki. Visi dati tiek automātiski iegūti no programmā jau ievadītās informācijas – paveiktajiem uzdevumiem, izlietotajiem produktiem, noliktavas, ražas un pārdošanas datiem. Analizē lauku produktivitāti, atskatoties uz to, kādi uzdevumi ir veikti uz lauka konkrētās sezonas laikā, izvērtējot sasniegtos rezultātus un labāk izplānojot nākamo sezonu.

Lauksaimniecibas parvaldibas programma

Kultūraugu sadaļā tu vari analizēt katra kultūrauga finanses – plānotos un faktiskos ieņēmumus, kā arī resursu un ekspluatācijas izmaksas. Izmaksas ir sasaistītas ar uzdevumiem un noliktavu. Tādējādi tu vari kontrolēt izdevumus, salīdzinot finanšu plānus ar reālo situāciju, kā arī konstatēt, ja ir radušās augstas kultūraugu izmaksas.

Lauku sadaļā ir iespējams salīdzināt divus laukus un uzzināt katra lauka izmaksas, tādējādi izvērtējot, vai izvēlētā stratēģija ir efektīva un konkrētie lauki ir rentabli. Sadaļā laukus var filtrēt pēc kultūraugiem un analizēt tos pēc ražīguma un gūtās peļņas (t/ha un €/ha).

Salīdzinot laukus, tu vari redzēt visu informāciju, kas ir saistīta ar izvēlētajiem laukiem, proti, lauku un uzdevumu vēsturi, mēslojuma izlietojumu, izdevumu analīzi (izmantotā sēkla, mēslošanas līdzekļi, augu aizsardzības līdzekļi u. c.), kā arī augsnes analīžu datus.

Lauku ražīguma salīdzināšanai tiek izmantots krāsu diapazons – ar zaļu krāsu kartē iezīmētie lauki nes vislabāko ražību, ar dzeltenu vai oranžu krāsu – vidēju ražību, bet ar sarkanu krāsu kartē ir iezīmēti lauki ar zemāko ražīgumu.

Lauksaimniecibas parvaldibas programma

Kā tiek veikta analīze? 

Analīze tiek veikta, balstoties uz Budžeta plāna datiem, ievadītajām iegādāto produktu un pārdotās ražas pavadzīmēm, uzdevumu vēstures informāciju, novākto kravu uzskaiti, kā arī uz resursu un ekspluatācijas izmaksām, kas ir sasaistītas ar uzdevumiem.

Gala rezultāti tiek aprēķināti no faktiskās novāktās ražas un pārdošanas rezultātiem.

Ja kādā no sadaļām trūkst informācijas, blakus tai ir redzama brīdinājuma zīme, un tu vari redzēt, kādu informāciju nepieciešams papildināt.

"Izmaksu analīze sniedz iespēju novērtēt, kas būtu jāmaina, lai sasniegtais rezultāts būtu tuvāks vēlamajam. Nozīmīga ir gan kultūraugu, gan arī lauku analīzes sadaļa. Ir svarīgi saprast, kādas ir kultūraugu izmaksas, kā arī veikt analīzi lauku līmenī, lai saprastu, kurš no laukiem sniedz lielāku ieguvumu un kurš visu “velk uz leju”.”                                                –  Jānis Sietiņsons 

Kā veidojas izmaksas, kas tiek izmantotas analīzē?

Kultūraugu resursu izmaksas veido produkti, kurus izmanto uzdevumos – sēklas, mēslošanas līdzekļi un AAL līdzekļi.

Ekspluatācijas izmaksas ietver tehnikas izmantošanas izmaksas konkrētos uzdevumos – katram uzdevuma veidam ar konkrēto tehnikas veidu var norādīt uzdevuma cenu. Piemēram – tiek veikts smidzināšanas uzdevums, kurā izmanto 1 traktoru un smidzinātāju. Tad šai konkrētajai kombinācijai – uzdevuma veids + traktors un smidzinātājs var norādīt uzdevuma cenu. Ja uzdevumiem nav norādīta tehnika, tad arī tas tiek uzskatīts kā atsevišķs gadījums.

Otra iespēja kā aprēķināt uzdevumu cenas ir eAgronom metode:

Lauksaimniecibas parvaldibas programma

Uzdevumu cenas pēc eAgronom metodes var aprēķināt– efektīvais darba temps ha/h (cik daudz hektāru praktiski tiek apstrādāti stundas laikā, ņemot vērā dažādas pauzes), degvielas patēriņš l/h (degvielas vidējo cenu sezonai var norādīt augšā blakus metodes izvēlei) un stundas likme;

  • Bet tu arī vari izvēlēties manuāli ievadīt cenu, kurā ir ierēķināts viss, kas attiecas uz konkrēto uzdevumu – arī tehnikas nolietojuma, remontdarbu izmaksas utt.

Sāc pārvaldīt savas izmaksas jau tagad, pievienojies eAgronom!

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification