eAgronom un South Pole vienojas par sadarību, lai veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību Eiropā un Āfrikā

eAgronom

Wednesday, October 19, 2022

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Vadošais globālais oglekļa projektu izstrādātājs un klimata risinājumu nodrošinātājs South Pole noslēdzis sadarības līgumu ar lauksaimniecības tehnoloģiju uzņēmumu eAgronom, lai veicinātu pārdomātas lauksaimniecības ieviešanu Eiropā, Āfrikā un citās pasaules daļās. Lauksaimniekiem, piedaloties oglekļa programmā, šī sadarbība nozīmēs iespēju pārdot ģenerētos oglekļus uzņēmumiem visā pasaulē, kā arī jaunu pieeju priekšmaksājumu saņemšanai par augstas kvalitātes Verra sertificētiem oglekļa kredītiem un tūlītēju atbalstu, ieviešot ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses.

Nauris Liberts, eAgronom vadītājs Latvijā norāda, ka viens no galvenajiem veidiem, kā mazināt emisijas, ir pārdomātas lauksaimniecības ieviešana. “Lauksaimnieku motivēšana mainīt saimniecības praksi, kas viņiem ir bijusi pieņemama gadu desmitiem, ir liels izaicinājums. Lai virzītos uz ilgtspējīgu lauksaimniecību, ir nepieciešami ievērojami sākotnējie ieguldījumi, ir jāievieš izmaiņas lauksaimnieciskās ražošanas sistēmā. Tie visi ir galvenie šķēršļi daudziem lauksaimniekiem, kuri vēlas pāriet uz dabai draudzīgāku lauksaimniecību. Pieeja papildus finansējumam un agronomiskajam atbalstam ir galvenais nosacījums, lai šī pāreja notiktu,” stāsta N.Liberts.

eAgronom jaunā oglekļa programma ievieš koncepciju, kas paredz, ka jau tagad tiek veikti priekšmaksājumi par oglekļa kredītiem, ko dalība projektā radīs nākotnē. “Saskaņā ar pašreizējiem standartiem var paiet vairāki gadi, līdz tiek saņemti pirmie maksājumi par oglekļa kredītiem un tas ir pārāk ilgs atmaksas periods lielākajai daļai lauksaimnieku. eAgronom oglekļa kredītu priekšmaksājumu mehānisms novērš šo iesaistes šķērsli un ļauj lauksaimniekiem jau tagad pievienoties programmai un uzkrāt organisās vielas saturu augsnē, uzlabot tās struktūru un virzīties uz labākām ražām, vienlaikus sekmējot arī vides problēmas,” skaidro N. Liberts.

Oglekļa programma

SIA “Dižavoti” saimniecības īpašnieks Mārtiņš Štāls no Rugāju pagasta ir viens no pirmajiem eAgronom oglekļa programmas dalībniekiem Latvijā. Par savu izvēli dalībai programmā viņš min: „Žurnālā izlasīju par oglekļa kredītiem, mani uzrunāja pasīvie ienākumi saimniecībai un izrādās, ka mana saimniecība var saņemt papildu atbalstu. Mēs darbojamies ar minimālo augsnes apstrādes metodi, plānojam augseku, sējumu struktūru, bet eAgronom ir uzņēmums, kas piedāvā sertificēt piesaistīto oglekli augsnei un pārdot to tālāk kā oglekļa kredītus. Pieteicos arī avansa maksājumam un pusi no kopējās summas jau saņēmu. Patlaban vēl apgūstu pieredzi un mana saimniecība tikai pieņemas spēkā.”

Oglekļa lauksaimniecība

South Pole izpilddirektors Renāts Hoibergers (Renat Heuberger) atzīst, ka oglekļa kredīti no klimatiski pārdomātas lauksaimniecības projektiem nodrošina ne tikai emisiju samazinājumu, bet arī daudzus ieguvumus sabiedrībai un videi, kas ir būtiski laikā, kad mūsu pārtikas sistēma saskaras ar nepieredzētām problēmām. “Mēs ar nepacietību gaidām, kad varēsim uzņemties vadību programmā, kas līdzekļus no brīvprātīgā oglekļa tirgus novirzīs simtiem ilgtspējīgu lauksaimnieku. Šīs kompensācijas jau tagad arī privātajam sektoram liek veikt pasākumus klimata jomā, strādājot pie savām ilgtermiņa dekarbonizācijas stratēģijām,” par oglekļa kredītu tirgu skaidro R. Hoibergers.

Par izveidoto sadarbību viņš stāsta: “Piedaloties eAgronom oglekļa programmā, lauksaimnieki rada sertificētus oglekļa kredītus, par kuriem viņi var saņemt priekšmaksājumus, lai atbalstītu ilgtspējīgas prakses, piemēram, ieviešot pārdomātu augu seku un mazinot augsnes mehānisko apstrādi. Šajā sadarbībā South Pole pārvaldīs kredītu sertifikāciju, pircēju iesaisti un pārdošanu, izmantojot savu kā tirgus līdera pozīciju šajā nozarē un vietējo klātbūtni 34 valstīs visā pasaulē. Savukārt eAgronom koncentrējas uz lauksaimnieku iesaisti, tehnoloģijām un atbalstu lauksaimniekiem.”

eAgronom ir vienīgā Centrāleiropas un Austrumeiropas organizācija, kas uzsākusi projektu, kura mērķis ir tiekties uz prestižā Verified Carbon Standard Verra sertifikāciju, un jau veic priekšmaksājumus lauksaimniekiem par radītajiem oglekļa kredītiem. Līdz šim projektā piedalās 130 saimniecības ar gandrīz 100 000 ha aramzemes, kas, palielinot augsnes organisko oglekli un vienlaikus samazinot emisijas (N2O; CO2, CH4) un izejvielu izmaksas, kuras saistītas ar mēslošanas līdzekļiem un fosilā kurināmā izmantošanu, radīs ikgadēju ar oglekli saistītu līdzieguvumu no 0,5 līdz 1,5 t CO2-e apmērā uz katru ha). 

Piekļuve oglekļa finansējumam ir ne tikai izdevīga lauksaimniekiem un lauksaimniecības nozarei, bet arī palīdz ieviest un paātrināt oglekļa lauksaimniecības praksi nozarē, kas rada 17% no oglekļa emisijām visā pasaulē. Augstas kvalitātes oglekļa kredīti ir arī iedarbīgs instruments, kas ļauj uzņēmumiem rīkoties un uzņemties atbildību par to radītajām nenovēršamajām emisijām jau tagad, kamēr tie strādā pie zinātnes virzītas dekarbonizācijas ceļā uz oglekļa nulles emisiju līmeni. Iegādājoties oglekļa kredītus, uzņēmums nosaka cenu savai oglekļa pēdai. Tas padara oglekļa kredītus par efektīvu lēmumu pieņemšanas instrumentu klimatrīcības finansēšanai un paātrināšanai.

IEPAZĪTIES AR EAGRONOM OGLEKĻA PROGRAMMU

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification