DOJUS agro un eAgronom apvieno spēkus videi draudzīgāku lauksaimniecības prakšu ieviešanā

eAgronom

Thursday, September 22, 2022

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Saimniecības pārvaldības programmas izstrādātājs “eAgronom” parakstījis sadarbības līgumu ar “DOJUS agro”, vienu no lielākajiem lauksaimniecības tehnikas tirgotājiem Austrumeiropā, lai  Latvijas lauksaimniekiem piedāvātu oglekļa lauksaimniecības programmu. “eAgronom” izstrādātā oglekļa programma ir pirmā Latvijā sertificētā oglekļa programma, kas lauksaimniekiem sniedz iespēju mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī gūt papildu ienākumus.

Oglekļa programma

Lauksaimniecība Latvijā ir trešā lielākā siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju radītāja uzreiz aiz transporta un enerģētikas nozarēm un tieši augsnes apstrāde rada vairāk kā pusi no lauksaimniecībā radītajām emisijām. Tas nozīmē, ka tieši augkopībai ir liels potenciāls emisiju samazināšanā un pāreja uz oglekļa lauksaimniecību būtiski mazina ar augsnes apstrādi saistīto siltumnīcefekta gāzu veidošanos, kā arī uzlabo pārtikas kvalitāti. 

Nauris Liberts, eAgronom vadītājs Latvijā norāda, ka no pārejas uz videi draudzīgāku lauksaimniecību mēs nevaram izvairīties. “Lai arī Eiropas kontekstā esam salīdzinoši zaļa valsts un, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības (ES) valstīm, emisiju radīšanā mūsu loma ir maza, Eiropas Zaļais kurss attiecas uz visām ES dalībvalstīm. Līdz ar to arī emisiju procentuālais samazinājums attiecas arī uz mums vienādi. Tas nozīmē, ka arī Latvijai jau līdz 2030.gadam SEG emisijas jāsamazina par 35%. Līdz šim oglekļa lauksaimniecības attīstību zemniekiem kavēja finansējuma pieejamības trūkums un skaidru vadlīniju neesamība no Eiropas Savienības. Dalība eAgronom oglekļa programmā ļauj lauksaimniekiem pieņemt ilgtspējīgu praksi, vienlaikus uzlabojot viņu labklājību un vidi,” skaidro N. Liberts.

DOJUS Latvija vadītājs Vitalis Vasylius norāda, ka pēdējo 30 gadu laikā DOJUS agro Eiropā ir izveidojuši reputāciju, izvirzot savus klientus pirmajā vietā un pārsniedzot viņu cerības. “Daudzi no lauksaimniekiem visā Eiropā mums norāda, ka vēlētos uzsākt ilgtspējīgāku lauksaimniecības praksi, taču viņiem trūkst finanšu līdzekļu un zināšanu, lai spertu pirmos soļus. Sadarbība ar eAgronom nozīmē, ka mēs varēsim viņiem piedāvāt pilnīgu oglekļa programmas paketi, kas padarīs lauksaimnieku pāreju uz videi draudzīgāku saimniekošanu pēc iespējas vienkāršāku un ienesīgāku, vienlaikus samazinot emisijas, tādejādi radot labumu videi. No tā visi ir uzvarētāji,” atzīst V. Vasylius.

Liberts norāda, ka lai gan konkrētu vadlīniju no ES un jau praksē iegājušos metožu par augkopībā radīto emisiju mazināšanu šķietami vēl nav, ir metodes, kuras ieviešot ikdienas darbā, varam virzīties tuvāk zaļākai saimniekošanai. “Piemēram, ieviešot starpkultūras, pārskatot savu augu seku un ierasto augsnes apstrādes praksi. Arī ieviest precīzās tehnoloģijas ir viens no risinājumiem, ko gan eAgronom, gan DOJUS Latvijas lauksaimniekiem piedāvā jau šodien. Dibinot savstarpējo sadarbību, paredzam, ka mūsu tehnoloģiju un konsultāciju pakalpojumi palīdzēs lauksaimniekiem efektivizēt saimniekošanu, tādējādi gūstot gan ekonomisko labumu no, piemēram, dalības oglekļa programmā, (kā rezutlātā tiek iegūti ne vien oglekļa kredīti, bet arī samazināta ķimikāliju un mēslošanas līdzekļu izmantošana), gan arī tuvinot darbību videi draudzīgākai saimniekošanai, tādējadi visiem kopā sasniedzot ES izvirzītos vides un klimata mērķus,” par sadarbību stāsta Liberts.

Par DOJUS Latvija:  Dojus Latvija ir viens no lielākajiem lauksaimniecības un zāliena kopšanas tehnikas tirgotājiem Latvijā. Līdztekus tirdzniecībai uzņēmums nodrošina plašu pēcpārdošanas servisu, kurā ietilpst – rezerves daļu tirdzniecība un serviss.

Ja vēlies uzzināt, kādu ieguvumu eAgronom oglekļa programma varētu sniegt tieši Tavai saimniecībai – izmanto oglekļa kalkulatoru un iegūsti savas iespējamās peļņas aprēķinu!

Sazinies ar mums vai izmēģini oglekļa kalkulatoru!

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification