Digitālā transformācija lauksaimniecībā

eAgronom

Saturday, December 1, 2018

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Gandrīz ikvienam mūsdienās pieder gan dators, gan viedtālrunis. Tagad arī tie, kas dažus gadus atpakaļ vairījās no jaunajām tehnoloģijām, izmanto tās, lai atvieglotu ikdienas darbus. Arī tehnoloģijas agrikultūras jomā var atvērt durvis uz jaunām iespējām uzņēmējdarbības uzlabošanai.

Pārtikas industrija ir viena no svarīgākajām pasaulē un cilvēku populācija ir sasniegusi vairāk kā 7.5 miljardus iedzīvotāju, kas nozīmē, ka pārtikas ražošanas apmēriem ir strauji jāpieaug, lai nodrošinātu iztiku ikvienam cilvēkam visā pasaulē. Lauksaimnieki var veicināt šo procesu, koncentrējoties uz efektīvāku audzēšanu un lielāku ražu.

Diemžēl statistika liecina, ka lauksaimniecības sektors piesaista arvien mazāk darbinieku. Turklāt, zemnieki uzskata, ka raža galvenokārt ir atkarīga no laikapstākļiem, kas savukārt uzņēmuma mērķus pārvērš neparedzamā izdzīvošanas misijā. Lai nodrošinātu stabilu uzņēmuma vadību, zemnieki koncentrējas uz ikdienas darbiem un piesaista speciālistus no augu aizsardzības līdzekļu izplatītājiem un Lauku atbalsta dienesta, kas dod padomus un palīdz virzīt zemniekus produktīvākas saimniekošanas virzienā.

Tomēr pieredze rāda, ka arī paši lauksaimnieki vēlas nemitīgi attīstīt savu uzņēmumu, izmēģināt dažādas augu audzēšanas metodes un kļūt neatkarīgāki no ārējiem pakalpojumiem, kuru ieteikumi reizēm mēdz būt subjektīvi.

Lauksaimniecības sektors gatavojas transformācijai

Pārtikas ražošanas produktivitātes palielināšana ir viens no risinājumiem pārtikas trūkuma problēmai, ko tiešā veidā var ietekmēt lauksaimnieki. Viens no iespējamiem veidiem, kā to panākt, ir izmantot digitālos rīkus gluži tāpat kā jebkurus citus lauksaimniecības palīgrīkus. Izvēloties pareizos rīkus un risinājumus, saimniecības var saglabāt savu konkurētspēju un rentabilitāti un tajā pašā laikā dot savu ieguldījumu pārtikas trūkuma problēmas risināšanā.

Digitālās tehnoloģijas ir būtiski mainījušas daudzus procesus sabiedrībā, un tagad ir pienākusi kārta arī lauksaimniecībai – salīdzinoši konservatīvam, bet ļoti svarīgam sektoram. Labklājību agrikultūras jomā var uzlabot ieviešot progresīvus risinājumus, kas ļauj analizēt un prognozēt apstākļus uz lauka. Šī iemesla dēļ pieaug pieprasījums pēc dažādiem digitālajiem produktiem un pakalpojumiem, kas atvieglo agronomisko lēmumu pieņemšanu un veicina veiksmīgu, kā arī ilgtspējīgu lauksaimniecisko darbību.

Agro-vadības rīki – daļa no revolūcijas

Viens no veidiem, kā ierobežot laikapstākļu ietekmi uz lauksaimniecības rezultātiem, ir jauno tehnoloģiju ieviešana saimniecībā. Kaut arī sākumā tehnoloģijas var šķist vien kā kārtējais jaunais palīgrīks, to iespējas ir neierobežotas. Dažādi mitruma sensori, droni, viedās apūdeņošana sistēmas, reljefa kontūru kartēšana, autonomie traktori un augu selekcijas tehnika ir vien daļa no iespējamajiem risinājumiem, kas dažādās attīstības pakāpēs jau tiek izmantotas lauksaimniecībā citviet pasaulē. Lai arī tehnoloģijas attīstās visās jomās, ieskaitot agrikultūru, tām ir nepieciešama atbilstoša vadība, izmantošana un apkope.

Vai zemnieki ir gatavi jaunām lauksaimniecības vadības programmām?

Revolūcija lauksaimniecības jomā nebūs iespējama, ja zemnieki nebūs gatavi pieņemt jaunus risinājumus. Kādas ir lauksaimnieku domas par digitālajiem risinājumiem lauksaimniecībā? Mūsu pašu pētījumi rāda, ka vairāk kā divas trešdaļas lauksaimnieku pozitīvi vērtē tehnoloģiju ieviešanu lauksaimniecībā. Lielākajai daļai mūsu aptaujāto zemnieku ir augstākā līmeņa izglītība lauksaimniecībās jomā, tomēr bieži vien šīs studiju programmas neaptver tādus tematus kā uzņēmuma vadība, finanšu un analīzes prasmes, kas ir vitāli svarīgas ikvienam uzņēmumam – arī saimniecībām. Lauksaimniecības vadības programmas sniedz atbalstu šajās jomās, jo uzņēmuma vadības prasmju apgūšana, paralēli strādājot saimniecībā, nav optimāls variants.

Lai veiksmīgi pārredzētu visu saimniecībā notiekošo, ir svarīgi prast ievākt un apkopot informāciju par to, kas notiek saimniecībā – no paveiktajiem darbiem un noliktavas atlikumiem līdz atsevišķu lauku produktivitātei. Tomēr ar to nepietiek – liels informācijas daudzums ir drīzāk mulsinošs kā noderīgs. Spēja apkopot visu informāciju un veikt šīs informācijas analīzi ir noteicošā veiksmīgu lēmumu pieņemšanā, lai palielinātu ražīgumu un samazinātu izmaksas par hektāru.

Uzņēmuma vadības prasmes agrikultūras jomā

Uzņēmuma vadības prasmju attīstīšana ir vitāla ikvienam uzņēmējdarbības veidam. Saimniecības vadība un uzraudzība pierakstu kladēs vai Excel izklājlapās nav ne ērts, ne ilgtspējīgs risinājums. Reizēm šāda saimniecības vadība rada liekas izmaksas un ir šķērslis attīstībai un rentabilitātes pieaugumam.

Lauksaimniecības vadības sistēmas trūkuma dēļ var būt sarežģīti pieņemt lēmumus, plānot un analizēt finansiālo situāciju. Bieži vien lauksaimnieki pat nenojauš par savu zināšanu un prasmju trūkumu, kas attur no veiksmīgākas lauksaimniecības. Pārvaldības programmatūras spēj aizpildīt šo zināšanu vai kvalifikācijas trūkumu un palīdzēt zemniekam uzlabot saimniecības vadību.

Digitāla lauksaimniecību pārvaldība veicina darbus

Lauksaimniecības vadības programmu uzdevums ir informācijas uzskaite un atskaišu veidošana, saimniecības pārskata veidošana, darbinieku un saimniecībā notiekošo aktivitāšu uzraudzība, kā arī nākotnē veicamo darbu, augu sekas un dažādu attīstības procesu plānošana. Citi iespējas iekļauj vienkāršu datu ievadi un apstrādi, kas savukārt ļauj plānot un izvērtēt situāciju saimniecībā. Visām šīm iespējām ir viens mērķis – ļaut lauksaimniekam paredzēt un plānot darbības, kas veicinās ražīgumu un samazinās izmaksas, ņemot vērā dažādus ārējos faktorus, piemēram laikapstākļus, kaitēkļus un slimības.

Katra lauksaimniecība ir atšķirīga, tādēļ ir grūti atrast ideālo risinājumu ikvienai saimniecībai. Pirmkārt, zemniekiem ir nepieciešams noteikt pašus svarīgākos saimniecībā notiekošos procesus, kuri patērē visvairāk līdzekļus un sauc pēc uzlabojumiem. Kad tas ir izdarīts, var sākt meklēt programmu, kas visprecīzāk atbilst konkrētās saimniecības vajadzībām. Lai arī abi darbojas lauksaimniecības nozarē, graudaudzētāju un lopkopju vajadzības ir atšķirīgas, līdz ar to nepieciešamība pēc dažādām funkcijām ir acīmredzama.

Katram saimniekam ir nepieciešams individuāli izvērtēt savas vajadzības, un programmatūras pakalpojuma sniedzēja pienākums ir parūpēties par to, ka viņa risinājums patiesi ir atbilstošs konkrētajai saimniecībai.

Nākotnes saimniecība

Dažādas programmatūras ir spējīgas atvieglot saimniecības vadību. Saimnieka uzdevums ir ievadīt datus sistēmā un pārējo programmatūra paveic viņa vietā – sarežģīta ražas un izmaksu analīze, lauku vēstures atskaites un pārskati tiek radīti vien ar dažu klikšķu palīdzību.

Saimniecības, kādas mēs tās zinām tagad, drīz vairs nepastāvēs – to vadības uzdevumi tiks digitalizēti, automatizēta tehnika samazinās nepieciešamību pēc cilvēka rokas pielikšanas, pašbraucoši traktori būs spējīgi strādāt 24 stundas diennaktī un droni sējas procesu veiks precīzāk kā mēs paši. Lauksaimnieka loma būs saimniecības pārvaldība digitāli, laiku pa laikam apskatot situāciju dzīvē un veicot nepieciešamās pārraudzības darbības, pārējo laiku pavadot ar ģimeni. Kā tas izklausās?

Pagaidām skan neticami, bet kļūstot atvērtākiem pret jaunajām tehnoloģijām nozīme spert soli tuvāk lauksaimniecības revolūcijai. Pasaule mainās ik dienas, daudz ātrāk kā tas ir bijis iepriekš – iedzīvotāju skaits palielinās, notiek klimata izmaiņas, bet arī tehnoloģijas attīstās. Lai būtu priekšā visām problēmām, ir nepieciešams ievest tehnoloģijas arī lauksaimniecībā. Turklāt to lietošana kļūst arvien vienkāršāka un pieejamāka. Tehnoloģijas ne tikai palīdz risināt globālas problēmas, bet palīdz arī mazajos ikdienas darbos, uzlabojot lauksaimniecību konkurētspēju un rentabilitāti, kā arī veicina pašu lauksaimnieku labklājību.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification