Tavi dati ir drošībā ar eAgronom

eAgronom

Monday, May 13, 2019

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Lauksaimnieki ir norūpējušies par savu datu drošību, par to, kā dati tiek uzglabāti un aizsargāti pret uzbrukumiem vai pazušanu, kā arī par to, vai mēs neizpaužam vai pat nepārdodam šos datus trešajām personām. Beigu beigās visi šie jautājumi var tikt apkopoti vienā – vai Tavi dati ir drošībā ar eAgronom? Šajā rakstā mēs atbildam uz visiem ar drošību saistītajiem jautājumiem – izskaidrojam to, kādus datus mēs ievācam un kādēļ.

Kur tiek glabāti Tavi dati eAgronom?

Mēs esam ieviesuši dažādus datu aizsardzības risinājumus, lai nodrošinātu datu precizitāti, pieejamību un konfidencialitāti. Piemēram, viens no risinājumiem ir datu šifrēšana, kas nozīmē, ka dati tiek uzglabāti nevis teksta formātā, bet gan koda, un šādu kodu nespēj izlasīt un saprast neviena trešā persona. Citas metodes, ko izmantojam datu drošības nodrošināšanai, ir darbinieku datoru un telefonu aizsardzība, iekšējā tīkla un IT infrastruktūras aizsardzība. Galvenais drošības aktivitāšu mērķis ir datu aizsardzības garantija, pielietojot atbilstošus drošības pasākumus, ierobežojot un novēršot riskus.

Šie drošības pasākumi palīdz aizsargāt datus pret nozaudēšanu. Dati tiek uzglabāti serverī – ja Excel pierakstiem ir liela iespējamība pazust, serverī uzglabātie dati būs pieejami. Tādējādi Tev ir iespēja piekļūt datiem, jo tieši Tev ir īpašā atslēga, ar kuru iespējams iztulkot šifrēto kodu.

Mēs izmantojam Amazon Web Services (AWS) servera pakalpojumus, kas ne tikai tiek dēvēti par drošākajiem pasaulē, bet tos izmanto arī NASA un Eiropas Kosmosa Aģentūra. Vai spēj iedomāties, cik augsti drošības standarti ir nepieciešami, lai veiksmīgi veiktu kosmosa misiju? eAgronom ir tieši tikpat drošs!

Amazon Web Services pakalpojums nodrošina arī to, ka informācija tiek dublēta divos serveros, kas nozīmē, ka pat gadījumā, ja kaut kas notiek ar vienu no tiem, otrs serveris joprojām ir funkcionējošs. Turklāt īstermiņā eAgronom izmanto arī savu iekšējo datu uzglabāšanas sistēmu, kas sniedz papildu datu drošību.

Kādus datus mēs ievācam un kādēļ?

Lai sekmīgi vadītu savu saimniecību ar eAgronom, mēs pieprasām Tavu kontaktinformāciju, norēķinu informāciju un ar saimniecību saistītos datus. Tā ļauj mums nodrošināt saimniecības pārvaldības pakalpojumu – to, kādēļ Tu izlēmi pievienoties eAgronom.

Iepriekšminētā informācija ir nepieciešama, lai eAgronom spētu zemniekiem piedāvāt viņu iecienītākos pārvaldības rīkus – saimniecības pārskatu, plānošanas rīkus, lauka vēsturi, analīzes un atskaišu rīkus. Tomēr, lai uzlabotu un attīstītu mūsu pakalpojumus, mēs arī analizējam lietotāju ieradumus un izvēles, lietojot datorprogrammu. Tas tiek darīts, tāpēc ka vēlamies padarīt programmu lietotājam draudzīgāku un uzlabot sniegto pakalpojumu.

Tiek izsekotas dažādas tehniskās kļūmes, ar kurām lietotāji ir sastapušies, tādējādi varam arī redzēt, vai zemnieks ir atradis meklēto funkciju, vai arī mums ir nepieciešami programmatūras uzlabojumi, lai atvieglotu kādu konkrētu uzdevumu. Piemēram, kad bijām ievērojuši, ka daudzi lietotāji apmulst pie lauku importa, izveidojām video, kurā parādīts, kā veikt lauku importu no LAD sistēmas.

Jebkāda datu ievākšana tiek veikta ar mērķi atvieglot zemnieku darbu un veidot eAgronom programmatūru piemērotāku saimniecības vadībai. Mūsu mērķis ir piedāvāt labāko saimniecības pārvaldības pakalpojumu, un mūsu uzdevums ir to darīt, nodrošinot visaugstāko iespējamo datu aizsardzības līmeni.

Kas redz Tavus datus?

Pirmkārt, savus datus redzi Tu pats – viss, ko esi pievienojis eAgronom, Tev ir redzams. Otrkārt, Tavas saimniecības darbinieki redz tikai to informāciju, kas atbilst viņu lomai saimniecībā. Piemēram, lauka darbiniekam būs pieeja tikai viņam piešķirtajiem uzdevumiem – viņš neredzēs citas programmas un tajā esošo datu sadaļas. Turpretī grāmatvedis redzēs vienīgi finanšu plānošanas un noliktavas sadaļu. Apskati katrai darbinieku lomai piešķirto datu pieejamības sarakstu šajā attēlā:

eAgronom uzņēmumā Tavas saimniecības dati ir pieejami tikai darbiniekiem, kuriem ir šāda nepieciešamība, lai pildītu savus darba pienākumus. Piemēram, klientu atbalsta personālam ir nepieciešams redzēt Tavas saimniecības informāciju gadījumos, kad Tev nepieciešama palīdzība. Visi mūsu darbinieki, kam ir pieeja datiem, ir apņēmušies ievērot datu konfidencialitāti, kā to regulē likums.

Citiem darbiniekiem ir pieeja informācijai jau apkopotā formātā, piemēram, dažādi vidējie rādītāji starp klientiem, programmā pavadītais laiks vai vidējais reģistrēto saimniecību lielums. Šāda tipa dati tiek ievākti un apkopoti anonīmā formā, un tos nav iespējams izsekot līdz individuāla lietotāja līmenim.

eAgronom nav nekādu nodomu un arī legālu atļauju dalīties ar datiem ar jebkādām trešajām personām. Tavus sniegtos datus izmanto tikai eAgronom, tā filiāles un partneri, lai nodrošinātu labāku saimniecības pārvaldības pakalpojumu, lai atbildētu uz Taviem jautājumiem un uzlabotu eAgronom darbību.

Vai mēs dalāmies ar datiem ar trešajām personām?

Mēs ļoti nopietni attiecamies pret Tavu datu drošību un privātumu. Mēs neizpaužam, nedalāmies un nepārdodam nekādu informāciju trešajām personām, tostarp Tavam kaimiņam, valsts iestādēm, lauksaimniecības produktu izplatītājiem, tehnikas pārdevējiem, bankām, graudu iepircējiem utt. Vienīgie gadījumi, kad dati tiek izpausti, ir pēc Tava pieprasījuma vai gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu labāku servisu.

Tavu personīgo un saimniecības datu drošība mums ir svarīga un, ievācot, apstrādājot un pārvietojot informāciju, mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas un metodes, kas pilnībā nodrošina drošu informācijas apstrādi un aizsargā to no neautorizētas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas.

Vienīgās trešās personas, ar kurām tiek dalīti jebkādi dati, ir tie pakalpojumu sniedzēji, kas ir vitāli mūsu darbības un programmas funkcionēšanas nodrošināšanai. Lai nodrošinātu visaugstāko datu aizsardzības līmeni, eAgronom ir parakstījis Datu Apstrādes līgumus ar visiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī šie partneri ir tikuši izvēlēti ar vismaz tikpat augstiem drošības standartiem kā eAgronom.

Ar eAgronom Tavi dati tiek uzglabāti drošībā un uzmanīgi apstrādāti. Neviens ārpus kompānijas nevar piekļūt Taviem datiem. Vienīgais iemesls, kādēļ uzglabājam jebkādus datus, ir zemnieku ikdienas atvieglošana – informācijas apkopošana un analīze, lai padarītu saimniecības darbību efektīvāku un produktīvāku. eAgronom zemnieka vajadzības ir pirmajā vietā, un viņu datu drošība tiek nodrošināta visaugstākajā līmenī.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification