7 iemesli, kādēļ ieguldīt laiku augu sekas plānošanā

eAgronom

Sunday, May 19, 2019

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Augu sekas ievērošana ir viena no senākajām laukkopībā izmantotajām metodēm, kas, mūsdienās apvienota ar modernajām tehnoloģijām, spēj nest vēl ievērojamākus rezultātus. Augu sekas ievērošana nozīmē, ka uz viena lauka netiek audzēts viens un tas pats kultūraugs vairākus gadus pēc kārtas jebšu netiek piekopta monokultūru audzēšana.Šajā rakstā apskatām 7 ieguvumus, ko pareiza augu seka dod saimniecībai.

Lai arī nepastāv konkrēti zinātniski pierādījumi, ka augu seka uzlabo lauku produktivitāti, tiek uzskatīts, ka ražas, salīdzinot ar monokultūru audzēšanu, pieaug par 10-25%, jo tiek ierobežotas negatīvās sekas, kas rodas, audzējot vienu un to pašu kultūraugu vairākas sezonas pēc kārtas.

Augsne

1. Uzlabots augsnes sastāvs

Viens no augu sekas ieguvumiem ir uzlabots augsnes organiskās vielas sastāvs, labāka augsnes struktūra un balanss. Dažādi kultūraugi patērē dažādas organisko elementu kombinācijas un tipus, līdz ar to, ja augu seka tiek atbilstoši veikta, ne visi elementi tiek izsmelti ik sezonu. Piemēram, pākšaugiem ir tendence atjaunot slāpekļa līmeni augsnē, kas, savukārt, nākamajā sezonā būs nepieciešams, teiksim, kviešu audzēšanai. Šādā veidā, Tev ir iespēja uzlabot augsnes veselību, kā arī samazināt papildus augsni uzlabojošu līdzekļu izmantošanu.

2. Samazināta augsnes erozija

Augu sekas ievērošana samazina augsnes zudumu ūdens erozijas rezultātā, piemēram, vietās, kas ir pakļautas šim riskam. Tradicionālās metodes kā lauku neaparšana vai minimāla aršana kopā ar augu sekas ievērošanu var ierobežot augsnes eroziju. Piemēram, augu sekā iekļaujot augus, kuras atstāj lielāko daļu auga stublāja augsnes virspusē, pasargājot to no ārējo spēku ietekmes.

Erozija

3. Kaitēkļu un slimību kontrole

Arī kaitēkļu un slimību ierobežošana ir viens no augu sekas ieguvumiem. Pirmkārt, tādā veidā notiek iejaukšanās kaitēkļu dzīves ciklā, un otrkārt, tiek izjaukta to ierastā dzīves vide. Piemēram, vienas dzimtas augiem (piemēram, ziemas rudziem un auzām) mēdz būt vieni un tie paši kaitēkļi un slimības, līdz ar to augu rotācija ir svarīga, lai novērstu to izplatīšanos. Šis ir īpaši svarīgs aspekts organiskajā lauksaimniecībā, kas nepieļauj ķīmisko produktu lietošanu.

Lauksaimniecibas parvaldibas programma

4. Samazina paļaušanos uz ķīmiskajiem produktiem

Iepriekšējā punktā pieskārāmies ķīmijas lietošanai uz lauka, proti, tieši mazākai nepieciešamībai pēc ķīmisko produktu lietošanai. Labi izplānota augu seka samazina paļaušanos uz dažādu lauksaimniecības produktu darbību, kā arī ilgtermiņā samazina ne tikai saimniecības izmaksas, bet arī pasargā vidi no šo produktu nokļūšanas tajā.

5. Nezāļu kontrole

Augseka ir arī noderīgs rīks nezāļu ierobežošanai, piemēram, uztvērējaugu iekļaušana augu maiņas plānā. Nezāles samazina auga kvalitāti, kā arī traucē ražas novākšanas procesā. Uztvērējaugu un zaļmēslojuma audzēšana tā vietā, lai atstātu lauku tukšu “atpūsties” samazina nezāļu izplatīšanās risku. Šie augi parasti pāraug nezāles un neļauj tām tikt cauri augsnei un izsmelt tās barības vielas, kas vēlāk būs nepieciešamas nākamajiem kultūraugiem.

6. Riska ierobežošana

Augu seka dod savu artavu arī risku ierobežošanā. Proti, vairāku kultūraugu kultivēšana samazina slimību un kaitēkļi izplatīšanās risku, neatbilstošu laikapstākļu negatīvo ietekmi uz vienu kultūraugu, kā arī sintētisko produktu ietekmi.

7. Raža un produktivitāte

Kā jau minējām, augsekas ievērošana, ietekmējot citus faktors, netiešā veidā veicina ražas un produktivitātes palielināšanos. Augu seka uzlabo augsnes sastāvu, kas galu galā palielina ražas, jo augi tiek pie kvalitatīvākām barības vielām. Turklāt, augi ne tikai tiek pie labākas augsnes, bet arī ilgtermiņā netiek nodarīts tik liels kaitējums videi un zemnieka maciņam.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification