eAgronom pārrauga 1,5 miljonu hektāru platību, veicinot ilgtspējīgu lauksaimniecību

eAgronom

Wednesday, December 13, 2023

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

eAgronom sasniedzis nozīmīgu stūrakmeni – 1,5 miljoni hektāru lauksaimniecības zemes ir iekļauti tā saimniecību pārvaldības un oglekļa kompensāciju programmās. Šo sasniegumu izdevies panākt pateicoties koncentrētiem centieniem Spānijā, Polijā un Baltijas valstīs, kā arī Āfrikā (Kenijā un Ruandā).

Šis stūrakmens liecina ne tikai par strauju izaugsmi kopš uzņēmuma dibināšanas 2016. gadā, bet arī par koncentrētiem centieniem veicināt ilgtermiņa partnerattiecības ar lauksaimniekiem visā pasaulē.. Šie lauksaimnieki ir arī aktīvi sadarbības partneri lauka izmēģinājumos, kas uzlabo eAgronom darbu, lai izstrādātu un ieviestu videi draudzīgu praksi, kas vienlaikus palielina peļņu. Uzņēmums pastāvīgi pielāgo savus oglekļa kompensācijas un piesaistes centienus, lai nodrošinātu, ka lauksaimnieki tiek stimulēti ieviest ilgtspējīgu praksi, kas uzlabo augsnes veselību, samazina izejvielu izmaksas un paplašina piekļuvi labākām finansēšanas iespējām.

Robins Saluokss (Robin Saluoks), eAgronom līdzdibinātājs un vadītājs: “Lai arī esam sasnieguši 1,5 miljonus hektāru, kas ir vērā ņemams sasniegums, tas joprojām ir tikai pirmais posms. Esam viena no lielākajām oglekļa lauksaimniecības platformām pasaulē, un esam apņēmības pilni kļūt par Eiropas mēroga pirmklasīgu risinājumu, kā arī turpināt ieviest inovācijas reģeneratīvajā lauksaimniecībā vairākos līmeņos.” 

eAgronom mērķis ir līdz 2025. gadam sasniegt 4,1 miljonu hektāru platību. Līdz šim eAgronom partneru saimniecības ir uzkrājušas 400 000 tonnu CO2 gadā, kas atbilst aptuveni 85 000 cilvēku gadā radītajām oglekļa emisijām. 

Globālos un reģionālos klimata pārmaiņu kompensēšanas mērķus nav iespējams sasniegt, neizmantojot oglekļa lauksaimniecību. Apvienojumā ar ilgtspējīgām kreditēšanas iespējām eAgronom uzticamie un pārredzamie oglekļa kredīti un augsnes uzlabošanas pasākumi sniedz tiešu finansiālu labumu gan lielām, gan mazām saimniecībām. eAgronom papildus nodrošina tādus rīkus kā satelīti, telemātika un augsnes paraugu ņemšana partneru saimniecībām, kas savukārt ziņo par sezonālajām darbībām, izmantojot uzņēmuma programmatūras platformu.

eAgronom oglekļa programma ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu partneru lauksaimniekiem maksimālu pārredzamību, vienlaikus palīdzot viņiem piesaistīt oglekli augsnē. Tas atbilst visstingrākajiem izstrādes principiem un metodoloģijai, ko noteikusi siltumnīcefekta gāzu kreditēšanas programma Verra. Verra apstiprinājumu saņem tikai tie uzņēmumi, kas nodrošina augstas kvalitātes oglekļa kredītus, kuri dod pārbaudāmu eguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification