Uus! Põldude seire eAgronomis

Vaido Pechter

Wednesday, March 31, 2021

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Kõik teavad, kui oluline on teha põllutöid õigeaegselt, kasutada õigeid sisendeid, õigeid hektarinorme jne. Taoliste otsuste tegemiseks peab aga teadma, mis põldudel toimub. Teabe kogumiseks teostatakse kevadest sügiseni kõigil oma põldudel põllujalutust. Jalutustel jälgitakse taimede arengut ja otsitakse lahendamist vajavaid probleeme. Olgu selleks siis umbrohtumus, taimehaigused, kahjurputukad või toiteelementide puudus.

Vaata tutvustavat videot:

Põldude seiramiseks annab põhjust ka seadus

Põldude seiramine ja kahjustajate põlluraamatusse märkimine enne taimekaitsetöö teostamist on kohustuslik kõigile põllumajandustootjatele. Tavaliselt pannakse seire käigus nähtu kirja kalendermärkmikusse või mobiiltelefoni ning selle põhjal koostatakse lähimate päevade tööplaan. Sellised kiired märkmed on hooajal suureks abiks, kuid nende miinuseks on, et talletatud info jääbki lühiajaliseks ning hilisem analüüs on keeruline. Põhjuseks see, et märkmikusse kritseldatud tähelepanekud kaovad teineteise vahele ära, need ei ole kuidagi seotud põlluraamatuga, neis puuduvad fotod, mille abil hiljem olukorra parenemist hinnata ning järgmisel hooajal on kasutusel juba uus märkmik ning vanad märkmed unustatud.

Põlluseire andmed telefonist arvutisse

eAgronomil on valminud põlluseire tööriist, mis asub meie mobiilirakenduses ja ka arvutis. Põlluseiresse saab kirja panna põldudel nähtud olulised tähelepanekud, lisada taimede kasvufaasi, seire asukoha ning fotod põllust. Seire märkmed on osa hooajalistest põllu detailidest ning neid saab hiljem hõlpsasti üle vaadata ja analüüsida. Lisaks asub eAgronomi avalehel alajaotus “Põlluseire” kuhu kogunevad kõik hooajal tehtud seiremärkmed ja kus neid on võimalik sorteerida kuupäeva, töötaja või muu kaupa. Tihtipeale kipub hooaja jooksul ununema, milline nägi põld välja enne töö teostamist. eAgronomi abiga seirates ja märkmete juurde fotosid lisades see probleem kaob. Seiramise ajal võib asukoha määramist kasutada ka takistuste (nt. suurte kivide) asukoha märkimiseks põllul, et see teave hiljem töötajale edasi anda ja takistus eemaldada, vältides nii kalli põllutehnika vigastusi.

Põlluseire andmetes on palju õppida

Seire märkmeid tagant järele vaadates saab infot näiteks selle kohta, millal oli kultuur kindlas kasvufaasis, kui kiiresti liikus taim ühest kasvufaasist teise, milline oli kahjustajate arvukus eelmise põllukülastuse ajal ja kas populatsioon on käesolevaks päevaks suurenenud ning ületanud tõrjekriteeriumi, kas eelmisel korral lämmastikuvaeguses olnud taimed on sel korral juba tumedama värvuse saavutanud ja palju muud. Mida detailsemad on seiremärkmed, seda rohkem infot saab põllu seisukorra kohta talletatud. Hooaja lõppedes saab parimaid saake kasvatanud põlde detailselt analüüsida, vaadates läbi tehtud tööde ning seiremärkmete ajajoone. Niiviisi saab parimad kasutatud tehnoloogiad kirjutada sisse uue hooaja plaanidesse.

Share on Facebook
0

Loo kvaliteetseid süsinikukrediite ja kindlusta oma põllumajandusettevõtte tulevik.

Aitame teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning saada parematel tingimustel finantsteenuseid.

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification