Põllumajandustehnoloogia idufirma eAgronom kaasas 5,5 miljonit dollarit, et toetada põllumajanduse üleminekut jätkusuutlikele tavadele

Saamuel Stepanov

Tuesday, June 27, 2023

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Icos Capital’i, Soulmates Ventures’i ja SmartCap Green Fund’i investeeringud aitavad edendada jätkusuutlikku põllumajandust.

Põllumajandustehnoloogia valdkonna idufirma eAgronom, mis aitab põllumeestel digivahendite ja tehnoloogiapõhiste strateegiate abil kasutusele võtta säästvamaid praktikaid, on uues rahastusringis kaasanud 5,5 miljonit dollarit. Pärast süsinikuprogrammi, kasvuhoonegaaside seire ja andmete mõõtmisega seonduvate lahenduste esmast edu paigutab idufirma nüüd veelgi enam vahendeid Euroopa ja Aafrika suunal, et jätkata nendes piirkondades laienemist. Lisaks rahastusringile sai eAgronom ka EAS-ilt sihtfinantseeringu, mille eesmärk on toetada iduettevõtte tootearendust ja innovatsiooni.

Tulu süsinikuprogrammist võimaldab eAgronomi klientidel saavutada tasakaalu jätkusuutlikuse ja sellega kaasnevate rahaliste kulutuste vahel – mõlemad faktorid on tänapäeva põllumajandusettevõtete jaoks üliolulised. Kasvuhoonegaaside seirelahenduse abil mõõdab ja kontrollib eAgronom esmalt põllumajandusettevõtte süsinikujalajälge, misjärel koostatakse põllumajandustootjatele individuaalne kava, et aitab nende ettevõtetel jätkusuutlikumaks muutuda. Kestlikkuse juurutamiseks toetab eAgronom neid põllumajandustootjaid, kes parandavad oma muldade kvaliteeti, optimeerivad väetiste ja kütuse kasutamist ning rakendavad muid jätkusuutlike tavasid. Praktikate kasutusele võtmise ja rakendamise põhjal loodud süsinikukrediidid toovad põllumajandustootjateni lisatuluallika, mis muudab kestliku lähenemise igati kasulikuks. Täna toetab eAgronom jätkusuutlike põllumajandustootjaid Hispaanias, Poolas, Rumeenias, Ida-Aafrikas ja veel seitsmel turul.

„Lisarahastuse abil saame jätkata oma jõupingutusi, et hõlbustada põllumajandustavade muutmist - võimaldada põllumajandusettevõtetel end jätkusuutlikumalt majandada, pakkudes neile samal ajal uusi tuluallikaid ning võimalust parandada oma muldade omadusi tuleviku tarbeks. Need sammud on üliolulised üleilmses kliimamuutuste vastases võitluses, millega peame tegelema pigem varem kui hiljem,“ ütles eAgronomi tegevjuht Robin Saluoks.

Robin Saluoks, eAgronomi asutaja ja tegevjuht.

„eAgronom esindab täpselt sellist investeeringut, mida me alati otsime. See on tulevikku suunatud, kuid samal ajal sügavalt praktiline ettevõte, mis tegeleb kõige pakilisemate tulevikuprobleemidega, keskendudes keerulisele tehnoloogiale, rahalisele elujõulisusele ja ulatuslikule kasutuselevõtule. Süsinikuprogramm on juba praegu eAgronomi põllumajandustootjate jaoks atraktiivne ja me oleme põnevil, et see meie toetusel laieneb,“ rääkis Icos Capitali juhtivpartner Nityen Lal.

„eAgronom esindab sellist eesmärgipärase ja kasumile orienteeritud idufirma filosoofiat, mida me otsime. eAgronomi kogenud meeskond pakub keerukat andmepõhist lahendust, mis koondab kolm ärisuunda ühele platvormile, võimaldades põllumajandustootjatel võimendada säästvaid põllumajandustavasid. Selle põhjal suureneb põllumajandustootjate sissetulek ja toidu kvaliteet pinnast liigselt väetamata ja kahjustamata. Meil on hea meel toetada eAgronomi nende teekonnal kriitiliste probleemide lahendamisel ja põllumajandustehnoloogia turu üleilmseks liidriks kujunemisel,“ ütles Soulmates Venturesi investeeringute juht Michal Sikyta.

„Viimaste aastate globaalsed kriisid ja kasvavad kliimaprobleemid on meile üha teravamalt näidanud, et jätkusuutlikke ideid ja tehnoloogiat on vaja arendada senisest julgemalt ja kiiremini,“ sõnas fondijuht ja SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai. „Investorid, tarbijad ja laiem avalikkus on juba praegu huvitatud tehnoloogiast ja lahendustest, mis aitavad lahendada pakilisi üleilmseid probleeme. Meie eesmärk on jätkata Eesti tehnoloogiaettevõtete edulugu ka rohetehnoloogia valdkonnas, et eAgronomi-sarnased edasipüüdlikud Eesti ettevõtted saavutaksid keskkonnasäästlikuma ja jätkusuutlikuma majanduse loomisel rahvusvahelise edu.“

SmartCap Green Fund'i investeering rahastati Euroopa Liidu taastamiskava ressurssidest - NextGenerationEU poolt.

Icos Capital

Icos Capital on Madalmaades asutatud kliimatehnoloogia riskikapitalifond. See koostööfond toob kokku idufirmad ja ettevõtted, et kiirendada jätkusuutlikkuse saavutamist, tehes koostööd Euroopa suurettevõtetega, nagu Bühler Group, Nouryon ja Royal Cosun. Icos toetab suure potentsiaaliga lahendusi, mis aitavad kaasa tööstuse CO2 heitmete kiirele vähendamisele ja sujuvale üleminekule ringmajandusele, olles spetsialiseerunud toidusüsteemidele, ringmajandusele, säästvale tööstusele ja süsinikutehnoloogiale. Alates 2006. aastast on Icosi portfell sekkunud nendele turgudele ja neid juhtinud ning investorid on saanud kasu ulatuslikust CO2-ga seotud mõjust, mis on Icosi lähenemisviisi keskmes.

Soulmates Ventures

Soulmates Ventures on kiirendi ja riskikapitalifond, mis toetab eesmärgipõhiseid, kasumile orienteeritud idufirmasid kogu Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas nii alg- kui ka hilisemates etappides. Koos kaubamärgi arendusstuudio Made by Soulmates ja mittetulundusliku inkubaatoriga Green Innovation Academy moodustuvad nad süsteem, millega üritatakse kindlustada jätkusuutlik tulevik. Soulmates Ventures otsib uuenduslikke idufirmasid ning pakub neile strateegilist partnerlust, individuaalseid kiirendusprogramme ja kuni miljoni euro suurust investeerimiskapitali. Soulmates Venturesi eesmärk on toetada asutajaid ja nende lahenduste arengut alates ettevõtte esimestest etappidest kuni kasvavate ja laienevate üleilmse ulatusega ärideni.

SmartCap Green Fund

SmartCap investeerib rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga uuenduslike Eesti ettevõtete arendamisse, aidates sellega kaasa Eesti majanduse ja kohaliku kapitalituru arengule. SmartCap haldab kahte tavalist suletud alternatiivset investeerimisfondi: riskikapitalifondi SmartCap Venture Capital Fund ja rohelist fondi SmartCap Green Fund.

Kuni 2026. aastani pakutakse fondide ja SmartCap Green Fundi otseinvesteeringute kaudu 100 miljonit eurot, et parandada Eesti keskkonnahoidlike tehnoloogiaettevõtete rahastamisvõimalusi.

Lisainformatsioon:

Silver Bohl
eAgronom / Turundusjuht
[email protected]
+372 5647 2286

Share on Facebook
0

Loo kvaliteetseid süsinikukrediite ja kindlusta oma põllumajandusettevõtte tulevik.

Aitame teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning saada parematel tingimustel finantsteenuseid.

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust!

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification